Rekrutacja do szkół średnich. Ogłoszono listy przyjętych

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47
Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47 Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

W piątek 5 lipca szkoły średnie opublikowały listy zakwalifikowanych osób - na ostateczną listę przyjętych do konkretnych klas w placówkach poczekamy jeszcze tydzień. W tym czasie uczniowie muszą zdecydować, w której placówce chcą kontynuować edukację. Niestety, już teraz wielu uczniów musi pożegnać się z marzeniami o nauce w wymarzonej szkole, bo "szkoły pierwszego wyboru" miały zbyt wysokie progi punktowe. Nie brakuje również osób, które nie dostały się do żadnej z wybranych szkół.Czy jesteś zadowolony(-a) z wyników rekrutacji?

Zobacz wyniki (2530)
5 lipca 2019 r. o godz. 10 komisje rekrutacyjne w szkołach średnich opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Uczniowie mogli wybrać jedną szkołę "pierwszego wyboru" oraz inne placówki, do których chcieliby pójść w sytuacji, gdy do pierwszej wybranej szkoły się nie dostaną. Program rekrutacyjny przydziela kandydata do oddziału/klasy możliwie najwyżej preferowanego przez kandydata (biorąc pod uwagę zgromadzone przez niego punkty w procesie rekrutacji). System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były przemyślane.

Ostateczna lista kandydatówDo 10 lipca 2019 r. do godz. 14 konieczne jest przedłożenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata (pełnoletniego) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły średniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019 r. o godz. 12 do publicznej wiadomości podane zostaną przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Punktacja decydująca w rekrutacjiKażda szkoła ustala własne kryteria przyjęcia uczniów, które dopasowane są do profilu oferowanych klas. Absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów obowiązują osobne kryteria.

W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę są brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględnia także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Do klas przyjmowani są kandydaci z najwyższą łączną punktacją uzyskaną wg kryteriów ustalonych przez szkołę. W większości przypadków można było uzyskać 200 punktów.

Gdańsk - do szkoły "pierwszego wyboru nie dostało się 1215 uczniówGdański magistrat poinformował, że w pierwszym etapie rekrutacji do jednej z pięciu wybranych szkół samorządowych zakwalifikowało się łącznie 8393 uczniów, w tym 4354 absolwentów szkół podstawowych i 4039 absolwentów gimnazjów.

Niestety, ale 1215 kandydatów nie dostało się w tym etapie do wybranej przez siebie szkoły średniej (767 ze szkół podstawowych i 448 szkół gimnazjalnych). Będą oni mieli możliwość wyboru szkoły dalszego kształcenia w drugim etapie, który rozpocznie się 12 lipca o godz. 12.00. Będą w nim dostępne nie wybrane dotąd placówki. Jednak, w jakich szkołach będą dostępne miejsca, dowiemy się dopiero po zakończeniu procedury składania dokumentów w pierwszym etapie, który upływa 10 lipca o godz. 14.00

Licea popularniejsze od technikówJuż ze statystyk wyborów kandydatów do szkół średnich można było ocenić, że zdecydowaną popularnością cieszą się w tej rekrutacji licea. Tu liczba chętnych nieraz kilkukrotnie przewyższała oferty szkół. Liczba pierwszych wyborów również zwykle przewyższała ofertę przygotowaną przez szkoły. Kandydaci najczęściej wybierają klasy o profilach nauk ścisłych, wynika to oczywiście z atrakcyjności studiów ścisłych i technicznych, jaką prezentują uczelnie.

- W maju o przyjęcie do naszej szkoły ubiegało się ponad 330 absolwentów gimnazjów i ponad 280 absolwentów szkół podstawowych ( stan sprzed obowiązujących kandydatów do niektórych klas sprawdzianów z j.ang. , matematyki i fizyki , czyli z początku czerwca br. ), a ostatecznie w czerwcu ( pod koniec ) odpowiednio: 283 i 239 - informuje Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. - Progi punktowe (obecnie) wynoszą, w zależności od rodzaju oddziału , od 173 pkt. do 200 pkt. w przypadku 3-letniego liceum oraz od 168 pkt. do 200 pkt. w przypadku 4-letniego liceum . Wśród kandydatów ponad 40 proc. stanowią laureaci, którzy mają - zgodnie z obowiązującymi przepisami - zagwarantowane miejsce w liceum. Wśród nich zdarzają się jednak osoby, które uzyskały za świadectwo ukończenia szkoły oraz za wyniki egzaminacyjne ( egzamin gim. lub egzamin ósmoklasisty ) bardzo mało punktów, ale mimo to i tak muszą być przyjęte do wskazanej przez siebie szkoły (z uwagi na tytuł laureata).
Z kolei na nadmiar kandydatów nie mogą w tym roku narzekać technika i szkoły branżowe (tu pierwszym wyborem jest niecałe 50 proc. miejsc w szkołach). Niemniej w tych najlepszych o miejsce wcale nie było łatwo.

- Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to chętnych, którzy oznaczyli naszą placówkę jako szkołę pierwszego wyboru było 398 na 180 miejsc - mówi Wojciech Władziński, wicedyrektor ds. technicznych i kształcenia zawodowego w gdańskim Technikum Łączności. - Aby zostać przyjętym, należało mieć przynajmniej 139,8 pkt. W przypadku gimnazjum, jako szkołę pierwszego wyboru oznaczyły nas 332 osoby. Tutaj również mamy do zaoferowania 180 miejsc, a wśród przyjętych osoba z najniższą liczbą punktów miała ich 128,2.
Choć szkoła rozdysponowała już wszystkie miejsca, nie musi to oznaczać, że ci, którzy nie znaleźli się na liście, nie podejmą w niej od września nauki.

- Czekamy teraz, aż uczniowie zgłoszą chęć przystąpienia, dostarczą komplet dokumentów i wtedy zostaną oficjalnie przyjęci. Pewne roszady mogą się więc jeszcze zdarzyć - dodaje dyrektor Władziński.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnichNabór uzupełniający w szkołach średnich potrwa od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. Jeśli któryś z kandydatów zdecyduje się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej, ma na to czas między 12 lipca a 8 sierpnia 2019 r.

Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Opinie (641) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • brak miejsc to faktycznie wina Tuska (28)

  efekt 6 latków spowodował większą liczbę dzieci w bieżącym roczniku w rekrutacji po szkole podstawowej. Likwidacja gimnazjów nie zmniejszyła liczby miejsc w liceach

  • 74 298

  • Co ty wiesz? (8)

   Ja "robię" w edukacji. We wszystkich szkołach średnich jest więcej klas: było 7 jest 12, było 5 jest 10...wina Tuska są w piwniczce Tuska. Porozmawiajmy o winie Kaczego. Umazane ręce do łokci.. a to tylko zwykły poseł, kurdupel, który winy nie przyjmuje do wiadomości, co widac na paskach TVPiS, partii Propaganda i Samiswoi

   • 94 22

   • zajrzyj w statystyki (6)

    porównaj liczbę kandydatów po podstawówce i po gimnazjum, i porównaj limity punktowe. Liczby nie kłamią, od razu widać efekt 6 i 7 latków w jednym roczniku

    • 18 57

    • tu nie ma miejsca na rzeczowe rozmowy (5)

     • 24 5

     • Te sześciolatki zdały właśnie do 8 klasy (4)

      Panie od statystyk, ale wtopa.

      • 29 9

      • (1)

       nie wsysztkei sa dalej w szkole - czesc szesciolatkow z 2005 rocznika skonczyla wlasnie 8 klase, bo zalapaly się na początek odwołanej reformy

       • 7 3

       • Tym bardziej, skoro było wiadomo, że tak jest nie wolno było nakładać reformy na reformę. To zaszkodziło dzieciom.

        • 22 1

      • kolega z liczeniem na bakier?

       2005 + 6 (początek szkoły) + 8 (szkoła podstawowa) = .... rok,

       w podstawówce mojego syna z bieżącego rocznika na 6 klas, 2 klasy to były klasy 6 latków, czyli 50% więcej dzieci.

       • 3 9

      • O nie,nie

       Moja córka, rocznik 2005 właśnie skończyła podstawówkę.

       • 4 1

   • Jako osoba "robiąca w edukacji"

    wykazujesz się wyjątkowymi kwalifikacjami i poziomem kultury. Wstyd.

    • 2 0

  • Gratuluje intelektualnego szpagatu

   jw.

   • 10 6

  • wszystko jest przecież winą Tuska ! (1)

   tylko nie tej uśmiechniętej pisowskiej szczeżui która uciekła do Brukseli

   • 74 6

   • Tuska siła tam zaciągnęli,

    prawda?

    • 1 0

  • (3)

   Te 6 latki, są jeszcze w podstawówce, jakbyś nie widział/a.

   ~ Abolwent klasy 8

   • 30 15

   • Moja skończyła 8 klasę. Poszła do pierwszej klasy jako 5 latek. Obecnie lat 14.konkuruje z 16 letnim bratem o gimnazjum (2)

    • 3 5

    • kłamczucha jesteś (1)

     coś kręcisz , 5 latki szły do zerówki a sześciolatki do pierwszej klasy

     • 6 1

     • Niestety, nie brano pod uwagę daty urodzenia a jedynie rocznik. Czyli w tej samej klasie były dzieci 5, 6, 7 letnie. A powinno być jak w innych krajach - ma mieć skończone 6 lat w dniu rozpoczęcia szkoły. Czyli dzieci urodzone do końca sierpnia nie idą z dziećmi urodzonymi od 1 września.

      • 0 1

  • By pomieścić podwójne roczniki, wiele szkół musiało zmniejszyć ilość klas. I tak zamiast po 6 klas dla każdego rocznika jest po 5 klas. Wystarczy, że każda szkoła zmniejszyła po jednej klasie i już mamy problem. Przy reformie zalewskiej wszyscy mówili, że będzie problem....ale przecież zębiasta wiedziała lepiej. A teraz uciekła do Europarlamentu.

   • 48 6

  • nieprawda, likwidacja gimnazjów spowodowała w wybranym przez moją córkę liceum zmniejszenie ilości miejsc dokładnie o połowę. w zeszłym roku były utworzone dwie klasy o określonym profilu, a w tym roku tylko jedna!

   • 35 4