• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do żłobków. Jak zapisać dziecko?

ws
16 kwietnia 2024, godz. 12:00 
Opinie (32)
W Polsce publicznych żłobków jest wciąż za mało. Zainteresowanych niestety nie brakuje, a wielu rodziców staje przed poważnym problemem, bo nie każdego stać na prywatną placówkę. W Polsce publicznych żłobków jest wciąż za mało. Zainteresowanych niestety nie brakuje, a wielu rodziców staje przed poważnym problemem, bo nie każdego stać na prywatną placówkę.

We wtorek, 16 kwietnia, ruszyła rekrutacja do żłobka Puchatek oraz Filii nr 1 w Sopocie, z kolei w środę, 17 kwietnia, o godz. 9 rozpocznie się rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. W Gdańsku, aby zapisać dziecko do żłobka, trzeba wypełnić wniosek rekrutacyjny i dostarczyć go do wybranej placówki osobiście lub przez specjalną platformę rekrutacyjną. Tu terminy, w jakich można zapisać dziecko, są różne i uzależnione od konkretnej placówki.
Czy korzystasz z opieki żłobka?

Rekrutacja do żłobków publicznych zwykle wiąże się z wielomiesięcznym wyczekiwaniem i sprawdzaniem list. Ile osób czeka na upragnione miejsce? Jakie są alternatywy i jak wygląda dostępność miejsc w żłobkach w Trójmieście? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja i jakie kroki musisz wykonać.

Rekrutacja do żłobka w Sopocie16 kwietnia rusza rekrutacja do żłobka Puchatek oraz Filii nr 1 w Sopocie. W tym roku odbywa się ona tylko elektronicznie. Na stronie internetowej żłobka dostępny jest link do rejestracji. Rekrutacja potrwa do 11 maja.

Dzieci przyjęte w nowym naborze zaczną uczęszczać do żłobka od 1 września.

- Sopocki żłobek to bezpieczne miejsce, gdzie maluchy twórczo spędzają czas pod okiem wspaniałej kadry - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. - Poza standardowym planem dnia dzieci dodatkowo biorą udział w wielu zajęciach stymulujących rozwój, organizowane są teatrzyki i koncerty czy dni tematyczne, takie jak Dzień Jeża, Dzień Misia. Bardzo ważne jest to, że dzięki możliwości zapisania dziecka do żłobka rodzice mogą wrócić do pracy zawodowej - dodaje.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 • od 16 kwietnia do 11 maja - złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka,
 • 15 maja - ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
 • złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
 • 15 czerwca - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka,
 • podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi - maksymalnie do siedmiu dni roboczych od ogłoszenia listy dzieci przyjętych,
 • rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej.


Rekrutacja do żłobka w GdyniW Gdyni, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie - w systemie Nullo. Ważne jest to, że nie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 9, a zakończy 11 maja o godz. 15. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

W Gdyni funkcjonują dwa żłobki samorządowe KoniczynkaNiezapominajka oraz ich filie, rozmieszczone tak, aby wszyscy rodzice mogli łatwo dojechać do placówek.

- Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem to często trudny czas nie tylko dla małych dzieci, ale także ich rodziców i opiekunów. Dlatego w gdyńskich żłobkach samorządowych osoby opiekujące się dziećmi i kadra zarządzająca nastawiona jest na ich wspieranie oraz zapewnienie dzieciom opieki zbliżonej do warunków jakie mają w domu - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W filii żłobka Koniczynka na Cisowej świadczona jest opieka także dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
W tegorocznej rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone od 17 kwietnia 2024 roku. Do żłobka przyjmowaną są dzieci, które pierwszy rok życia ukończą najpóźniej 1 września 2024 roku. Jedynie do żłobka Niezapominajka z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23 rekrutowane są także dzieci, które 20 tydzień życia skończą nie później niż 1 września 2024 roku.

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić? Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić?
System automatycznie odrzuci wniosek, jeśli dziecko na dzień 1 września 2024 roku nie będzie miało ukończonego pierwszego roku życia (lub 20. tygodnia życia - w przypadku wyboru żłobka Niezapominajka). Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile palcówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami i nie będzie kandydatów na liście rezerwowej.

Rodzice lub opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w rekrutacji w roku 2023 i nie dostały się do żłobka, w tym roku muszą ponownie wziąć w niej udział.

Dzieci przyjęte do żłobka będą do niego uczęszczać od 1 września 2024 roku.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 • od 17 kwietnia do 11 maja 2024 roku - złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji Nullo. Rodzic ma możliwość zaznaczenia żłobka pierwszego i drugiego wyboru. Zarejestrowany wniosek zostanie potwierdzony w systemie elektronicznej rekrutacji bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie siedmiu dni od daty rejestracji.
 • 15 maja - ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka - w terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w żłobku dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie miasta Gdynia.
 • 15 czerwca - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka - w terminie max. siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy w żłobku, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte w ramach rekrutacji, będą automatycznie umieszczone na liście rezerwowej - obowiązującej do czasu naboru na przyszły rok szkolny. Ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania w systemie raz na dwa miesiące chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.


Rekrutacja do żłobków w GdańskuW Gdańsku, w tym roku w 13 żłobkach miejsce znajdzie 1088 maluchów.

Zapisy dzieci do gdańskich żłobków samorządowych trwają przez cały rok i odbywają się wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej. Informacja o limicie miejsc w żłobkach publikowana jest na stronie internetowej do 15 maja każdego roku.

Co ważne, w rekrutacji na dany rok szkolny uczestniczą wyłącznie dzieci, które zostały zarejestrowane na elektronicznej liście oczekujących na miejsce w gdańskim żłobku samorządowym najpóźniej w dniu 15 maja danego roku. Lista dzieci nowo przyjętych ustalana jest do 31 lipca każdego roku.

Rekrutacja jest otwarta właściwie przez cały rok - nie ma różnych terminów.
ws

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (32)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Kobieca Siła Gdyńskich Spotkań - Rozmowy o życiu i zmianach

spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Za co odpowiedzialne są bakterie?

 

Najczęściej czytane