• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rusza nowy rok szkolny 2022/23. Co czeka uczniów?

Wioleta Stolarska
1 września 2022, godz. 07:00 
1 września rozpoczyna się rok szkolny 2022/2023. 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2022/2023.

1 września 2022 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023. W tym roku uczniów i nauczycieli czekają duże zmiany - nowy przedmiot historia i teraźniejszość, reforma edukacji dla bezpieczeństwa czy zmiany zasad dot. zwolnień z WF-u to tylko niektóre z nich. Zupełnie inna będzie także matura. Z kolei nauczycieli czekają zmiany w zakresie awansu zawodowego. Co zmieni się w nowym roku szkolnym 2022/23?
1 września uczniowie wracają do szkolnych ławek, nauki i szkolnych obowiązków. Jakie zmiany ich czekają?

Zmiany w szkołach: koniec ze zwolnieniami z WF-uOd 1 września 2022 r. na nowych zasadach ma obowiązywać zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego . Teraz uczeń będzie musiał przynieść zwolnienie od lekarza specjalisty, np. ortopedy lub kardiologa, by nie ćwiczyć przez semestr albo dłużej. Takie zmiany zapowiedział minister sportu i turystyki.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

Zmiany w szkołach: pedagog specjalny w każdej szkoleOd 1 września w szkołach ogólnodostępnych będzie więcej nauczycieli specjalistów.

W każdej placówce ma pojawić się stanowisko pedagoga specjalnego. W ten sposób resort edukacji chce zapewnić dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Wprowadzona została także minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.

Koniec ze zwolnieniami z WF-u. Tylko zaświadczenie od specjalisty Koniec ze zwolnieniami z WF-u. Tylko zaświadczenie od specjalisty

Gorący posiłek dla każdego ucznia szkoły podstawowejOd 1 września 2022 r. szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne, a kwestie ponoszenia kosztów pozostają bez zmian.

 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

Zmiany w szkołach: nauka strzelania na nowym przysposobieniu obronnymOd nowego roku szkolnego 2022/2023 zmienić ma się również podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa - realizowanego w VIII klasie szkoły podstawowej oraz I klasie szkoły ponadpodstawowej.

Czego młodzież nauczy się na nowym przysposobieniu obronnym? Na zajęciach ma pojawić się więcej elementów związanych np. z wykorzystywaniem broni kulkowej i pneumatycznej, składaniem i rozkładaniem broni, a także odpowiednim reagowaniem w sytuacji zagrożenia spowodowanego działaniami wojennymi. Zajęcia mają odbywać się także na strzelnicach.

- Nowe treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa obejmują zagadnienia z obszaru edukacji obronnej: reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia), zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej, w przypadku szkoły podstawowej wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego; w przypadku szkół ponadpodstawowych wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego - informuje resort nauki.
W kwestii szkolenia strzeleckiego w przypadku szkoły podstawowej wymagania obejmują przede wszystkim przygotowanie teoretyczne w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będą podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

Zmiany w szkołach: nowy przedmiot o historii najnowszej - historia i teraźniejszośćZ kolei w planie zajęć pierwszoklasistów w szkołach ponadpodstawowych od nowego roku szkolnego 2022/2023 pojawi się nowy przedmiot: historia i teraźniejszość, czyli HiT. Zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i będzie realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo w cyklu kształcenia.

W programie nauczania znalazły się zagadnienia dotyczące historii i świata po 1945 r. Młodzież będzie uczyła się m.in. o katastrofie smoleńskiej czy pandemii koronawirusa.

Zmiana ta nie będzie jednak obowiązywała uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole średniej przed rokiem szkolnym 2022/2023.

- Celem wprowadzenia nowego przedmiotu na początku kształcenia w szkołach ponadpodstawowych jest poprawa znajomości historii najnowszej wśród młodzieży szkolnej, lepsze przygotowanie do rozumienia współczesności oraz do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym - przekonuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Podręcznik HiT-u budzi kontrowersje. Czy młodzież musi z niego korzystać? Podręcznik HiT-u budzi kontrowersje. Czy młodzież musi z niego korzystać?

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

Zmiany w szkołach: biznes i zarządzanie dla nastolatkówBiznes i zarządzanie - to nowy przedmiot, który miałby wejść do szkół ponadpodstawowych od 1 września 2023 r. Przedmiot ten miałby zastąpić podstawy przedsiębiorczości.

- Będzie on realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r. - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kiedy egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023?Od roku szkolnego 2022/2023 został zmieniony termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2023:
 • język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00

W terminie dodatkowym egzaminy odbędą się w czerwcu:
 • język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9:00

Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2023 r.

Zrezygnowano też z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Koniec rekrutacji 2022/23 do szkół średnich. Gdzie są wolne miejsca? Koniec rekrutacji 2022/23 do szkół średnich. Gdzie są wolne miejsca?

Matura 2023 w nowej formuleW roku szkolnym 2022/2023 pierwszy raz odbędzie się również tzw. nowa matura. Przystąpią do niej uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie szkoły ponadpodstawowe.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023:
 • 4 maja - czwartek język polski (poziom podstawowy) - godz. 9:00
 • 5 maja - piątek język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9:00, godz. 14:00 poziom podstawowy - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
 • 8 maja - poniedziałek matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9:00

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbędą się egzaminy ustne.

Nowa matura będzie trudniejsza czy łatwiejsza? Co czeka maturzystów na egzaminach w 2023 r.? Przede wszystkim zdający będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań, ale z drugiej strony w arkuszu znajdzie się ich więcej. Po kilku latach pandemii wróci też obowiązkowy ustny egzamin z języka polskiego, ale już w nowej formule.

W formule nowej matury 2023 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego - dotyczy to absolwentów szkół ponadpodstawowych (egzamin maturalny w formule 2023). Teraz absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wprowadzono też możliwość składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci papierowej lub elektronicznej - dotychczas absolwent mógł złożyć deklarację tylko w postaci papierowej.

Jak zdać maturę z matematyki? Kiedy zdecydować się na korepetycje? Jak zdać maturę z matematyki? Kiedy zdecydować się na korepetycje?

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

Nowy rok szkolny - zmiany dla nauczycieli. Uproszczenie procedury awansu zawodowego1 września wejdą w życie przepisy zmniejszające liczbę stopni awansu zawodowego nauczycieli. Zlikwidowane zostaną stopnie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, co jednocześnie zagwarantuje wzrost wynagrodzenia nauczycieli na pierwszym etapie rozwoju zawodowego.

Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela po zmianie:
 • przygotowanie do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9, w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora),
 • nauczyciel mianowany - pierwszy stopień awansu,
 • nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy, licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).
 • Skrócony zostanie okres, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat. Wiąże się to z wcześniejszym o 2 lata przeszeregowaniem płacowym nauczycieli. Zmienią się także procedury awansu, w tym zlikwidowany zostanie obowiązek odbywania stażu czy opracowywania planu rozwoju zawodowego, a wprowadzony zostanie wymóg prowadzenia przez nauczyciela zajęć w obecności komisji (w określonym wymiarze).

W ramach czasu pracy nauczycieli zostanie wyodrębniony czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. Będzie on wynosił 1 godzinę tygodniowo (w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia).

Quiz Początek roku szkolnego! Średni wynik 57%

Początek roku szkolnego!

Rozpocznij quiz

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (126)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce (1 opinia)

199 - 599 zł
konferencja

Warsztaty językowe: Jidysz

festiwal sztuki, wykład / prezentacja, warsztaty

Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie włókna pochodzenia naturalnego stosuje się w przemyśle?

 

Najczęściej czytane