• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Egzamin ósmoklasisty 2022 - arkusze. Motyw przyjaźni na sprawdzianie z polskiego

Wioleta Stolarska
24 maja 2022, godz. 07:00 
Opinie (95)
aktualizacja: godz. 13:16 (24 maja 2022)
Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy - każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy - każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Egzamin ósmoklasisty 2022 rozpoczął się we wtorek, 24.05, sprawdzianem z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do testów z matematyki i języka obcego - najczęściej to język angielski. Kiedy uczniowie poznają swoje wyniki? Czy tego egzaminu można nie zdać?Aktualizacja godz. 13:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

W jednym z zadań, które znalazło się na sprawdzianie, były dwa kadry filmowe z ekranizacji Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy. Uczniowie mieli napisać "która z sytuacji, zaprezentowanych na powyższych kadrach filmowych, jest - Twoim zdaniem - bardziej komiczna? Wybierz jedną sytuację i uzasadnij swoją odpowiedź".

Najważniejszym zadaniem było wypracowanie, do wyboru były dwa tematy:
 • Temat 1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.
 • Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.


Również zadanie, na którym do interpretacji przedstawiona była grafika, nawiązywało do przyjaźni.

 • Zadanie z egzaminu ósmoklasisty 2022.
 • Zadanie z egzaminu ósmoklasisty 2022.
Aktualizacja godz. 12:00

Z relacji kolejnych uczniów, którzy napisali już egzamin z języka polskiego, wynika, że lektura, z którą musieli się zmierzyć, to "Zemsta" Aleksandra Fredry. Do wyboru było najprawdopodobniej napisanie rozprawki lub opowiadania, w którym spotkało się bohatera jednej z lektur obowiązkowych.

Uczniowie przekonują, że tej lektury się jednak nie spodziewali, choć opinie są podzielone. Niektórzy podkreślają, że jest to łatwa lektura.

Aktualizacja godz. 11.00

Zakończył się egzamin z języka polskiego. Uczniowie dzielą się już wrażeniami po napisaniu egzaminu. Według pierwszych relacji temat rozprawki brzmiał: "Trudności łatwiej pokonuje się z przyjaciółmi" na przykładzie wybranej lektury i innego utworu.

O godz. 13.:00 opublikujemy pełny arkusz egzaminu, który udostępni Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Egzaminy ósmoklasistów zaczynają się już we wtorek, 24 maja. O godz. 9 ósmoklasiści zmierzą się ze sprawdzianem z języka polskiego. W kolejnym dniu zmierzą się z królową nauk - matematyką, a sesja zakończy się 26 maja - egzaminem z języka nowożytnego.

Egzamin z polskiego składa się z dwóch części i potrwa 120 min., na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mają 100 min, z kolei test umiejętności z języka obcego nowożytnego trwa 90 min. Uczniowie mieli do wyboru: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godz. 9.

Nowy ranking szkół podstawowych 2022 w TrójmieścieEgzamin ósmoklasisty 2022 - jak wygląda egzamin?Uczniowie przynoszą ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora ani słowników.

Egzamin ósmoklasisty składa się z zadań:
 • zamkniętych - uczeń wybiera jedną prawidłową odpowiedź,
 • otwartych - uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Arkusz z języka polskiego składa się z 12-17 zadań zamkniętych (12-17 punktów) oraz 5-9 zadań otwartych łącznie z wypracowaniem (28-36 punktów). Łącznie uczeń rozwiązując 17-26 zadań, może zdobyć od 40 do 53 punktów.

Arkusz z matematyki składa się z 19-23 zadań. Uczeń łącznie może zdobyć od 28 do 32 punktów.

Z egzaminu ósmoklasisty z języków obcych można zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Czytaj też: Które licea najefektywniej uczą w Trójmieście? Ranking wskaźnika EWD

 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy - każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową. W odróżnieniu od matury 2022 egzaminy nie mają określonego progu zdawalności - minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

1 lipca 2022 zostaną ogłoszone oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasisty, a tydzień później - 8 lipca - osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych, które uwzględnią procentową punktację oraz wynik w skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

- Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Czytaj też: Uczniowie z Ukrainy to kolejny egzamin dla polskiej oświaty? "Brakuje rozwiązań"

Kiedy dodatkowy egzamin ósmoklasisty 2022?Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą w stanie przystąpić do testów, będą musieli stawić się w kolejnym miesiącu. Sesję zaplanowano w terminie od 13 do 15 czerwca - egzaminy odbędą się w takiej samej kolejności - młodzież zacznie od języka polskiego, następnie przystąpi do testu z matematyki i skończy, sprawdzając swoje umiejętności z języka obcego.

Czytaj też: Korepetycje - pomoc w nauce czy ambicje rodziców? "Chętnych nie brakuje"

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się 16 maja 2022 r. i jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu.

Ranking szkół średnich w Trójmieście. Najlepsze licea i technika 2022Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 • od 16.05.2022 godz. 08:00 do 20.06.2022 godz. 15:00 - Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • od 16.05.2022 godz. 08:00 do 31.05.2022 godz. 15:00 - Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
 • od 01.06.2022 do 13.06.2022 - Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.
 • 17.06.2022 godz. 08:00 - Publikacja wyników sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 14:00 - Wprowadzanie osiągnięć - Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 godz. 15:00 - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 godz. 15:00 - Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
 • 21.07.2022 godz. 14:00 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 • od 22.07.2022 godz. 08:00 do 28.07.2022 godz. 15:00 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 29.07.2022 14:00 - Publikacja list przyjętych

Opinie wybrane


wszystkie opinie (95)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wystawa o kosmosie "Kosmopark"

wystawa, warsztaty

Szekspir: Rozgrzewka!

improwizacje, teatr dla dzieci, warsztaty, spotkanie

Pomorskie Forum Solidarności Klimatyczne

projekcje filmowe, debata, forum

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Węgiel kamienny jest skałą pochodzenia...?