Wiadomości

stat

Ruszyły matury 2019. W Trójmieście egzaminy pisze kilka tysięcy osób

Maj nazywany jest miesiącem matur - i tak tegoroczny maraton egzaminów rozpoczyna się w poniedziałek 6 maja, z kolei ostatnie matury przewidziane są na 25 maja.
Maj nazywany jest miesiącem matur - i tak tegoroczny maraton egzaminów rozpoczyna się w poniedziałek 6 maja, z kolei ostatnie matury przewidziane są na 25 maja. fot. Mateusz Ochocki/KFP

Poniedziałek, 6 maja, jest pierwszym dniem tegorocznych egzaminów maturalnych. O godz. 9 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podchodzą do niego wszyscy maturzyści - w Trójmieście napisze go ponad 6,5 tys. osób. O godz. 14 maturzyści piszą egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.Gdybyś miał(a) możliwość sprawdzenia, jak oceniono twoją maturę:

wykorzystał(a)bym ją - nawet z czystej ciekawości

52%

sprawdził(a)bym, ale tylko pod wtedy, gdy podejrzewał(a)bym błąd w ocenie

22%

raczej nie złożył(a)bym podania o wgląd - chyba że oblał(a)bym egzamin

15%

nie sprawdzał(a)bym - zwyciężyłoby przekonanie, że to i tak nic nie da

11%
Aktualizacja godz. 14.00.

Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Pierwsza sprawdzała stopień rozumienia różnych warstw tekstu nieliterackiego, umiejętność przekształcania takiego tekstu, a także świadomość językową zdającego.

W drugiej części arkusza egzaminacyjnego matury 2019 zamieszczono dwa tematy, z których zdający wybierali i realizowali jeden. Jednym z zadań była rozprawka na temat: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury".

Zamiast rozprawki można było wybrać analizę tekstu poetyckiego Anny Świerczyńskiej "Samotność". "Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów" - brzmiała treść polecenia.

Arkusze egzaminacyjne w pliku PDF - poziom podstawowy

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego - poziom rozszerzony (PDF)

O godz. 14.00 rozpoczęła się część egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Maj nazywany jest miesiącem matur - i tak tegoroczny maraton egzaminów rozpoczął się w poniedziałek 6 maja, z kolei ostatnie matury przewidziane są na 25 maja.

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w samym Trójmieście po raz pierwszy do egzaminów przystąpi ponad 6,5 tys. uczniów ze 111 szkół, a dokładnie: 3789 w Gdańsku, 2392 w Gdyni i 417 absolwentów w Sopocie. Poza tym do egzaminów maturalnych zgłoszono 1640 osób, które w Trójmieście kolejny raz przystąpią do egzaminów w nowej formule i 335 osób, które zdawać będą maturę w starej formule.

- Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka. Nie bez przyczyny nazywany egzaminem dojrzałości, stanowi ważny krok na drodze edukacyjnej przyszłości, spełniania marzeń i zdobywania upragnionego zawodu. Jestem pewien, że wyniki matur będą imponujące. Mocno kibicuję wszystkim maturzystom - mówił w ubiegłym tygodniu Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Ze względu na organizację egzaminów maturalnych 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesił trwający przez niemal trzy tygodnie strajk pracowników oświaty.

Minimum sześć maturalnych egzaminówWśród przedmiotów obowiązkowych, które zdawać będą wszyscy, w części pisemnej jest: język polski (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy) lub język mniejszości narodowej (wyłącznie w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W części ustnej maturzyści zdawać będą egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego lub języka mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Szóstym egzaminem będzie ten z przedmiotu dodatkowego, zdawany na poziomie rozszerzonym. Trzeba do niego podejść, ale można go nie zdać. Wybór przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż sześciu) podyktowany jest zazwyczaj wymaganiami rekrutacyjnymi danych szkół i uczelni wyższych, w jakich absolwent zamierza kontynuować naukę.

Najwięcej chętnych na angielski, geografię i matematykęW części pisemnej egzaminu maturalnego z puli przedmiotów dodatkowych najczęściej wybierane były w woj. pomorskim: j. angielski na poziomie rozszerzonym - 10 305 zgłoszonych, geografia rozszerzona - 3 764 zgłoszonych oraz matematyka rozszerzona - 3 748 zgłoszonych. Podobnie wybierali maturzyści w ubiegłym roku.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a świadectwa z wynikami przesłane do szkół przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiadają przewodniczący zespołów egzaminacyjnych, którymi są dyrektorzy szkół. W województwie pomorskim powołano 70 zespołów egzaminacyjnych w tym 1268 egzaminatorów.

Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów maturalnych odbędzie się 4 lipca 2019 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

6 maja 2019 roku (poniedziałek): godz. 9 - język polski pp; godz. 14 - język polski pr
7 maja 2019 roku (wtorek): godz. 9 - matematyka pp; godz. 14 - język łaciński i kultura antyczna pp/pr
8 maja 2019 roku (środa): godz. 9 - język angielski pp; godz. 14 - język angielski pr/dj*
9 maja 2019 roku (czwartek): godz. 9 - matematyka pr; godz. 14 - filozofia pp/pr
10 maja 2019 roku (piątek): godz. 9 - biologia pp/pr; godz. 14 - wiedza o społeczeństwie pp/pr
13 maja 2019 roku (poniedziałek): godz. 9 - chemia pp/pr; godz. 14 - informatyka pp/pr
14 maja 2019 roku (wtorek): godz. 9 - język niemiecki pp; godz. 14 - język niemiecki pr/dj
15 maja 2019 roku (środa): godz. 9 - geografia pp/pr; godz. 14 - historia sztuki pr/dj
16 maja 2019 roku (czwartek): godz. 9 - język rosyjski pp; godz. 14 - język rosyjski pr/dj
17 maja 2019 roku (piątek): godz. 9 - język francuski pp; godz. 14 - język francuski pr/dj
20 maja 2019 roku (poniedziałek): godz. 9 - fizyka i astronomia pp/pr; godz. 14 - historia pp/pr
21 maja 2019 roku (wtorek): godz. 9 - język hiszpański pp; godz. 14 - język hiszpański pr/dj
22 maja 2019 roku (środa): godz. 9 - język włoski pp, język łemkowski pp/pr; godz. 14 - język włoski pr/dj
23 maja 2019 roku (czwartek): godz. 9 - języki mniejszości narodowych pp, język kaszubski pp/pr; godz. 14 - języki mniejszości narodowych pr, wiedza o tańcu pp/pr, historia muzyki pp/pr

* pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
godz. 9 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pp
godz. 10.35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 12.10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 13.45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 15.20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 16.55 - fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr

Część ustna egzaminu maturalnego:

Od 9 do 22 maja - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
Od 6 do 25 maja - języki obce nowożytne

W innym terminieDla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie egzaminy maturalne odbędą się od 3 do 19 czerwca 2019 r.

Z kolei maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach:

- część pisemna - wtorek, 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00
- część ustna - 20-21 sierpnia 2019 r. - język polski, języki mniejszości narodowych i języki obce nowożytne

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw dojrzałości dla egzaminu poprawkowego - 11 września 2019 r.

Opinie (38)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które z wymienionych poniżej miast ma największą powierzchnię?