Wiadomości

Ruszył jubileuszowy rok gdańskiej uczelni

Jubileuszowy rok 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego ogłoszono podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni. 20 marca każdego roku UG obchodzi swoje święto, w tym roku jest to 49. rocznica powołania uczelni. Na uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, wręczono odznaczenia i nagrody naukowe oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Tegoroczne święto otwiera rok jubileuszowy 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileuszowy kalendarz obejmuje inaugurację roku akademickiego 2019/2020, główne uroczystości, które zaplanowano 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni, a także koncerty. Organizowane będą konferencje naukowe poświęcone historii UG. Wśród ważnych wydarzeń jest otwarcie wystawy w nowo powołanym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, spotkania absolwentów, otwarte debaty, imprezy sportowe.

- Tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, gdyż rozpoczyna okres jubileuszowy świętowania 50-lecia naszej uczelni. Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem związanym z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet Gdański jest przygotowany do przyjęcia nowych regulacji - podkreślał dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrody naukoweTradycyjnie w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczono odznaczenia państwowe, nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. Laureaci to: mgr Dominik Bień z Wydziału Nauk Społecznych, dr Anna Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania, prof. Joanna Mytnik z Wydziału Biologii.

Po raz pierwszy wręczono również Nagrody Naukowe Rektora UG dla najlepszych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe. Laureaci nagrody zespołowej to: dr Ernest Czermański, dr hab. Katarzyna Hebel, prof. nadzw. mgr Aleksander Jagiełło, dr Michał Suchanek, dr Marcin Wołek oraz prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski z Wydziału Ekonomicznego UG (nauki społeczne). Laureaci indywidualnych nagród to: prof. dr hab. Adam Liwo z Wydziału Chemii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), prof. dr hab. Maria Mendel z Wydziału Nauk Społecznych UG (nauki społeczne), prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Wydziału Historycznego UG (nauki humanistyczne), prof. Marc-Andre Selosse z Wydziału Biologii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), dr hab. Anna Zamojska prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania UG (nauki społeczne).

W czasie święta UG wręczono powołania dla członków pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego, którą wybrał Senat UG w związku z wymogami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą: dr Marek Głuchowski - konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - przewodniczący, mgr Maciej Dobrzyniecki - konsul honorowy Królestwa Hiszpanii, kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club, dr inż. Kazimierz Janiak - dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku, prof. dr hab. Ewa Łojkowska - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji UG, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Wydział Biologii UG; Agata Myszka - przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Upamiętnienie śp. Lecha Kaczyńskiego - profesora UGTuż po uroczystościach przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji UG odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, który pracował na Wydziale Prawa i Administracji w latach 1972-1997. Inicjatorem uhonorowania śp. prezydenta była Fundacja Tożsamość i Solidarność z Gdańska.

- Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prezydent Lech Kaczyński zajmował się prawem pracy. Napisał wówczas około 50 prestiżowych artykułów naukowych, był osobą, która była bardzo lubiana przez studentów i doktorantów, poświęcał się tej pracy - mówił rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
- Jego naturalnym otoczeniem było środowisko akademickie. Pragnę w imieniu Sejmu i w imieniu Jarosława Kaczyńskiego podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do ufundowania tego przedsięwzięcia - mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
- Tablica, którą dzisiaj odsłaniamy, jest wyrazem hołdu i znakiem naszej pamięci dla przyszłych pokoleń - dodał prof. Wojciech Zalewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
W gmachu Wydziału Prawa i Administracji UG można zobaczyć wystawę prac napisanych i opracowanych przez prof. Lecha Kaczyńskiego w czasie jego pracy na uczelni.

79 kierunków studiówObecnie UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje 26 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad 1 700 pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Czytaj też: Nowe studio telewizyjne za blisko 5,5 mln zł na Uniwersytecie Gdańskim

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 79 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia, a w planach na rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie dziewięciu nowych kierunków: informatyka o profilu praktycznym, zarządzanie instytucjami służby zdrowia, produkcja form audiowizualnych, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne, Criminology and Criminal Justice (studia w języku angielskim), geografia fizyczna z geoinformacją, geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS oraz studia niestacjonarne telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health Care Technology). Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność, a programy studiów powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim rusza 20 czerwca 2019 roku.

Sukcesy naukoweObecnie na uczelni realizowane są 62 projekty międzynarodowe - naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne - na łączną kwotę blisko 194 mln zł. Realizowanych jest także 230 projektów krajowych - naukowych i rozwojowych - na łączną kwotę ponad 147 mln zł (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania). Uczelnia prowadzi intensywne działania zmierzające do podniesienia jakości prowadzonych badań naukowych i uzyskała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Czytaj też: Gdański uniwersytet w czołówce polskich wynalazców

Jednym z największych sukcesów w ostatnim czasie jest udział uczelni w specjalnym Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Uniwersytet Gdański dwukrotnie został jego laureatem, uzyskując 76 mln zł na stworzenie dwóch agend: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Czytaj też: Sukces młodego naukowca. Biotechnolog z UG dostał europejski grant

Wśród prestiżowych przedsięwzięć należy wymienić ogólnouczelniany projekt "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnia może się pochwalić sukcesami w aplikowaniu o granty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach programu Polskie Powroty na UG realizowane są trzy projekty z 22 w całym kraju. Uniwersytet Gdański otrzymał także środki na realizację osiem projektów w ramach największego programu Unii Europejskiej w zakresie badań - Horyzont 2020, co dobrze sytuuje uczelnię w zakresie innowacyjności.

Uczelnia realizuje dewizę In mari via tua (W morzu droga Twoja), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze. Aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych naukowych projektów w ramach programu Horyzont 2020, Interreg czy Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze.

Nowoczesny Instytut InformatykiWśród realizowanych inwestycji jest budowa nowego Instytutu Informatyki. Będą się tam odbywały zajęcia dla studentów nowo powołanego na UG kierunku - Informatyka o profilu praktycznym. Program studiów powstał we współpracy z pracodawcami, a cześć zajęć będą prowadzić eksperci-praktycy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych instytutów w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.
W planach jest także budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji UG.

Opinie (39) 4 zablokowane

 • UG nie powinno agitować opcji politycznych

  Gwizdała zrób lepiej belwederskiego

  • 46 10

 • A za rok...

  A za rok tez okrągła rocznica, ale Uniwerku w Gdyni. O ile go traktorzyści do tego czasu nie zaorają.

  • 4 8

 • A promocje beda?

  Jak jubileusz to powinny byc.

  • 4 2

 • Uniwerku???? sciema

  Jaki to uniwerek? Akademia Morska!!! Najgorszy rektor w historii tej uczelni odwala popeline a gawiedz siedzi i patrzy nic nie robiac. Wstyd i hanba dla uczelni i absolwentow

  • 9 0

 • Byłem. Skończyłem.

  300dni na ug daje tyle wartości dodanej co 5 dni na awf i 1 dzień na pg. Marnotrawienie czasu

  • 19 17

 • Czy w ramach okrągłego jubileuszu przestaną ustawiać konkursy na stanowiska?

  • 25 4

 • Tablica

  Ola boga

  • 13 4

 • Nie ma czasu, jak ktoś rządzi, to nie pracuje naukowo. Co do agitacji, zgadzam się.

  • 10 3

 • Jestem absolwentem UG

  Zarabiam 3 000 pln na rękę pomimo 15 letniego stażu pracy. to skandal. nie to nam obiecano!!!!

  • 16 7

 • No ale czyja to wina..

  Jeżeli absolwent UG jest świetnym pedagogiem, super nauczycielem, a zarabia skandalicznie mało, jak to nauczyciel w Polsce, to jest to wina UG czy specyfika kraju, w jakim żyjemy..?

  • 14 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które miasto nie leży w województwie pomorskim?