• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Stormwater Poland 2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej, trzeciej już edycji konferencji STORMWATER POLAND, odbywającej się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konferencja jest kontynuacją uznanego w branży cyklu poświęconego praktycznemu spojrzeniu na gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi. Realizacja tego wydarzenia ma na celu podkreślenie konieczności rozbudowy systemów odwodnieniowych w miastach i metropoliach, jako nieodzowny skutek zmian klimatu.

Przewodnia myśl konferencji STORMWATER POLAND 2019 zawiera się w haśle: "Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi". Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się dziś zarządzanie systemami wód opadowych. Docierają do nas sygnały, że władze samorządowe w wielu miejscach w Polsce widzą pilną potrzebę wdrożenia realnego, systemowego zarządzania deszczówką w miejsce praktykowanej eksploatacji awaryjnej.

Mówiąc zarządzanie, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Doceniamy niepodważalne znaczenie kwalifikacji kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję. Zarządzanie postrzegamy przy tym nierozłącznie z przymiotem zrównoważenia. Źródłem takiego podejścia jest przekonanie, że zarządzanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest zgodne z naturą, wykorzystując potencjał zielono-niebieskich rozwiązań oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, program konferencji STORMWATER POLAND 2019 planujemy oprzeć na pięciu powiązanych ze sobą blokach tematycznych:
1. Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej
2. Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia;
3. Going digital - proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką;
4. Mechanizmy finasowania zarządzania wodami opadowymi;
5. Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie.

Tematyka pierwszego bloku pt.: Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej poświęcony zostanie rzeczywistemu dialogowi ze środowiskiem urbanistów. Podczas konferencji rozpoczniemy dyskusję obu środowisk, mającą na celu skoordynowanie gospodarki wodami opadowymi z rozwojem i przeobrażeniami naszych miast. Bardzo zależy nam na rozpoczęciu współpracy obu środowisk, ponieważ wierzymy, że tylko synergia działań obu obszarów doprowadzić może do zrównoważonego rozwoju aglomeracji. W ramach tego bloku sięgniemy po inspirujące przykłady praktyk z kraju i zagranicy w różnej skali, które dowodzą, że woda jest zasobem warunkującym prawidłowy rozwój wszystkich miast. Może też uda się wypracować nowe zapisy do planów zagospodarowania naszych miast lub lepsze sposoby implementacji już istniejących?

Blok drugi, Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia jest swoistym nawiązaniem i kontynuacją na szerszą skalę założeń projektu "Bydgoska Retencja +2050", polegającego na przygotowaniu lokalnych standardów wód opadowych w Bydgoszczy, a którego Spółka RETENCJAPL była inspiratorem i współuczestnikiem. Czas, by pójść dalej i zmierzyć się ze skalą kraju. Korzystając z obecności szerokiego grona polskich i zagranicznych interesariuszy wód opadowych, podczas konferencji i warsztatów STORMWATER POLAND 2019 podejmiemy próbę wspólnego wypracowania zrębów standardów ogólnopolskich w oparciu o doświadczenia płynące z Europy i świata. To blok, w którym każdy uczestnik może wnieść nową wartość.

Podczas bloku trzeciego podejmiemy temat nowoczesnych narzędzi do zarządzania wodami opadowymi.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Chcemy zachęcić uczestników do stosowania całkiem nowego warsztatu narzędzi poprzez blok Going digital - proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką. Zaczynając eksploatację lub gruntowną zmianę jej modelu biznesowego, sięgnijmy po narzędzia przyszłości. Z pomocą partnerów konferencji pokażemy, że takie narzędzia są już stosowane i mogą efektywnie wspierać kadrę techniczną i menadżerską w każdym z przedsiębiorstw.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z pierwszoplanowych wyzwań jest finansowanie utrzymania systemów odwodnienia. Stąd też osobny blok pn. Mechanizmy finansowania zarządzania wodami opadowymi. Chcemy pokazać sposoby prognozowania kosztów eksploatacji systemów odwodnienia, szacunkowe wyceny ich kosztów przy przejmowaniu istniejącego majątku, ale także porozmawiać o realnych do wdrożenia (w polskich warunkach) mechanizmach stabilnego finansowania systemów odwodnienia. Wraz z naszymi partnerami przygotowujemy bardzo ciekawą ofertę warsztatów uzupełniających, prowadzonych przez ekspertów z obszaru ekonomii i prawa, którzy nakreślą mapę drogową finansowania zarządzania wodami opadowymi.

Postrzegamy zarządzanie wodami opadowymi jako prawdziwe wyzwanie menadżerskie. Stąd też ostatni blok naszej konferencji: Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie. W poprzednich edycjach konferencji gościliśmy osoby na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialnych za zarządzanie wodami opadowymi. Mimo swojego bogatego doświadczenia, często ich rola ograniczała się do słuchania tego, co mieli do powiedzenia naukowcy, inżynierowie czy też goście zagraniczni. Tym razem chcemy zamienić się rolami i w formie panelu dyskusyjnego usłyszeć o największych wyzwaniach, z jakimi muszą się mierzyć zarządzający systemami odwodnienia.

Wśród prelegentów konferencji wystąpią międzynarodowi eksperci, jak:
- dr Mark Fletcher - Arup Fellow, Wielka Brytania
- Ole Larsen - CALL Copenhagen, Climate Adaptation Living Lab, Dania
- Peter Henley i Andy Blackhall - Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    199-1490 zł
1490 zł netto + 23% VAT
Opłata obejmuje:

uczestnictwo w 2 dniach konferencji (11-12 marca 2019),
komplet materiałów konferencyjnych,
udział w uroczystej Gali konferencji, która odbędzie się 11 marca 2019
koszty wyżywienia (przerwy kawowe, lunch).

199 zł netto + 23% VAT
Opłata obejmuje:

uczestnictwo w 1 dniu warsztatów (13 marca 2019). Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
koszty wyżywienia (przerwy kawowe, lunch).

Rejestracja uczestnictwa w konferencji i warsztatach możliwa jest poprzez formularz on-line:
https://stormwater.retencja.pl/szczegoly-organizacyjne/

Opłatę za udział w konferencji prosimy przekazać na konto:
RETENCJAPL Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163 80-868 Gdańsk, Polska

mBank: 24 1140 1065 0000 4975 6800 1001
zgodnie z tytułem i terminem zamieszczonymi w fakturze proforma wysyłanej mailowo po dokonaniu rejestracji on-line.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Wybierz poziom

Żuraw w Gdańsku to: