• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Studia w czasie pandemii. Uczelnie przygotowują się na nowy rok

Wioleta Stolarska
18 sierpnia 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
Uczelnie przygotowują się do zajęć w nowym roku akademickim. Uczelnie przygotowują się do zajęć w nowym roku akademickim.

Trójmiejskie uczelnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa szkoły wyższe opracowują różne scenariusze pracy - nie przewidują raczej całkowitych powrotów studentów do sal wykładowych, a stawiają na połączenie nauki zdalnej ze stacjonarną.Zdalne nauczanie w przypadku wykładów powinno być wprowadzone na stałe?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje w drugiej połowie sierpnia wydać wytyczne dotyczące organizacji zajęć na uczelniach w nowym roku akademickim w związku z epidemią COVID-19. Będzie to jednak po prostu propozycja dla uczelni, bo ze względu na ich autonomiczność to rektorzy muszą podjąć ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć.

Do 1 października pozostało jeszcze ok. 1,5 miesiąca i większość uczelni nie zadeklarowała ostatecznie, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia w nowym roku akademickim. Jak będzie on wyglądał na trójmiejskich uczelniach?

Start bez zmianJedno jest pewne - termin rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 na uczelniach publicznych nie jest zagrożony, również w terminie zakończy się rekrutacja na studia.

- Już wcześniej przystosowaliśmy kalendarz rekrutacji do terminów tegorocznych matur. Wyniki rekrutacji, która w całości odbywa się u nas jak co roku w formule zdalnej, poznamy 31 sierpnia. Ewentualną, dodatkową rekrutację, gdy możliwe będzie wypełnienie ostatnich wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach, przeprowadzimy jeszcze we wrześniu. Na pewno zdążymy więc z całą procedurą przed zaplanowaną na początek października inauguracją nowego roku akademickiego - zapewnia Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.
Również pozostałe szkoły wyższe opóźnień nie przewidują. Niektóre uczelnie dodatkowo rezygnują z przeprowadzania egzaminów praktycznych, co przyspiesza i ułatwia rekrutację - tak jest m.in. na AWFiS czy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Czytaj też: Studia medyczne w Trójmieście. Jaki wybrać kierunek?

System "mieszany"Uczelnie przygotowują różne scenariusze swojego funkcjonowania w semestrze zimowym, najczęściej deklarują jednak, że program nauczania, przynajmniej przez pierwszy semestr, będzie realizowany w sposób "mieszany".

- Sposób prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Gdańskim od nowego roku akademickiego jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej. Decyzje w tej sprawie będą zapadały na koniec sierpnia br. Już obecnie na wszystkich 11 wydziałach UG, w zależności od specyfiki kształcenia i prowadzenia badań, brane są pod uwagę i przygotowywane różne scenariusze: nauka zdalna, nauka w salach dydaktycznych i forma łączona - informuje Biuro Prasowe UG.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Z kolei na Politechnice Gdańskiej zajęcia stacjonarne na początku będą odbywać się jedynie dla studentów I roku oraz studentów dyplomowych (VII semestr studiów I stopnia i semestr III studiów II stopnia).

- Niewykluczone jednak, że nawet oni część wykładów odbywać będą zdalnie. Zdecydują o tym dziekani poszczególnych wydziałów, wiążące decyzje w tej kwestii zapadną pod koniec sierpnia. Trzeba też pamiętać, że organizacja roku i formuła kształcenia będą uzależnione od wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które mają być wydane w drugiej połowie sierpnia - wyjaśnia Maciej Dzwonnik.
Studenci pozostałych roczników na PG nowy rok akademicki rozpoczną zdalnie, na razie tylko przez miesiąc, ale niewykluczone, że ten termin będzie przedłużony.

Czytaj też: "Podyplomówka" sposobem na nowe wyzwania w karierze

Nauka w praktyceUczelnie techniczne czy medyczne przygotowują też specjalny plan na organizację zajęć praktycznych i badań. Wiadomo już, że na PG zajęcia laboratoryjne rozpoczną się z opóźnieniem - w listopadzie.

- Z uwagi na szczególny charakter uczelni medycznej, części zajęć nie da się przeprowadzić w formie e-learningu. Zajęcia laboratoryjne oraz przedmioty kliniczne, wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, będą realizowane w znaczącej części w formie bezpośredniej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. Chcąc zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, podjęto decyzję o zmniejszeniu liczebności grup odbywających zajęcia laboratoryjne w formie bezpośredniej. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni fantomowych wyposażonych w symulatory wysokiej wierności - informuje prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W podobnej sytuacji jest Uniwersytet Morski w Gdyni, który rozważa prowadzenie wykładów on-line, a ćwiczeń i praktyk stacjonarnie.

- W przypadku naszej uczelni niezbędnym elementem kształcenia jest praktyka. Nasze zajęcia praktyczne będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego - tak jak dotychczas: statek wypływa z praktykantami na pokładzie, którzy nie schodzą na ląd aż do zakończenia praktyki. Przed wejściem mają przeprowadzane testy na COVID-19, mierzoną temperaturę ciała. Zajęcia praktyczne na uczelni realizowane będą blokowo z zachowaniem reżimu sanitarnego - temperatura, maski, dezynfekcja, odległość - mówi Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Karolina Rogowska, rzecznik prasowy AWFiS, przewiduje, że w przypadku ich uczelni najbardziej prawdopodobny jest scenariusz hybrydowy tzn. część zajęć odbywać się będzie w trybie stacjonarnym - ćwiczenia praktyczne, a część w trybie online - wszystkie wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Z kolei Akademia Marynarki Wojennej jako uczelnia wojskowa stosuje się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez MON z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Według niego ograniczenie działalności uczelni obowiązuje do 31 sierpnia.

- Rozpoczęcie roku akademickiego planowane jest na dzień 30 września 2020 r., z ograniczoną liczbą gości, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa - informuje kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski z AMW.
Większość uczelni stawia na system hybrydowy - wykłady dla większych grup będą prowadzone online, natomiast zajęcia praktyczne będą prowadzone w małych grupach, stacjonarnie. Większość uczelni stawia na system hybrydowy - wykłady dla większych grup będą prowadzone online, natomiast zajęcia praktyczne będą prowadzone w małych grupach, stacjonarnie.

Hybrydowe nauczanie na prywatnych uczelniachPrywatne uczenie wyższe również szykują się na nowy rok akademicki w reżimie sanitarnym. Większość stawia na system hybrydowy - wykłady dla większych grup będą prowadzone online, natomiast zajęcia praktyczne będą prowadzone w małych grupach, stacjonarnie.

- Obecna sytuacja wymaga od nas dynamicznego dostosowywania się. Aktualnie nowym trendem w edukacji, jak i rekomendowaną formą nauki jest nauczanie hybrydowe. Taki też model planujemy realizować od nowego roku akademickiego. Jako uczelnia o profilu okołomedycznym prowadząca studia na kierunkach praktycznych poważną część zajęć stanowią ćwiczenia odbywające się w pracowniach na terenie uczelni, dlatego tylko określone zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej, mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo studentów, jak i wysoką jakość kształcenia, a także przygotowanie naszych absolwentów do wejścia z należytym przygotowaniem na rynek pracy - mówi dr n. med. Marzena Podgórska, prorektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Z niewielkim opóźnieniem - bo 12 października - rok akademicki rozpocznie się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

- Chcemy być elastyczni - uczelnia jest przygotowana na trzy opcje nauczania: stacjonarne, hybrydowe (mieszane) oraz zdalne. Będziemy również reagowali na indywidualne potrzeby studentów oraz kadry akademickiej, np. osób o obniżonej odporności lub opiekujących się osobami schorowanymi, tak aby nie narażać ich na zakażenie. PJATK Gdańsk jest doskonale przygotowana do nauczania zdalnego, o czym może świadczyć ostatni semestr i obronione prace dyplomowe na naszej uczelni. Zajęcia praktyczne będą się nadal odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego - informuje Monika Ostojska-Żurek.
- Od października WSTiH w Gdańsku przygotowana będzie do prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym. Jeżeli natomiast sytuacja w kraju uniemożliwi przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, wówczas wykładowcy przeprowadzą wykłady w trybie online za pomocą profesjonalnych platform edukacyjnych. W tym zakresie uczelnia ma bardzo dobre, wieloletnie doświadczenia i rezultaty. Ćwiczenia natomiast będą odbywały się w trybie stacjonarnym w salach uczelni w odpowiednio pomniejszonych grupach studentów, aby w pełni spełnić wszystkie niezbędne wymogi sanitarne związane z pandemią COVID-19 - informuje Ada Zacharewicz, kierownik promocji i sprzedaży Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
Sopocka Szkoła Wyższa planuje rozpocząć rok akademicki w październiku zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- SSW jest przygotowana zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej na kształcenie zarówno stacjonarne, hybrydowe, a także całkowicie zdalne. Sposób prowadzenia zajęć będzie zależał od rozwoju sytuacji w związku z pandemią oraz wytycznych MNiSW. W miarę możliwości SSW będzie starała się prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej w małych grupach z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Uczelnia posiada profesjonalną platformę e-learningową EDUportal, dzięki której przedmioty mogą być realizowane w pełni e-learningowo, jak również sale wykładowe przygotowane do kształcenia hybrydowego (studenci mogą uczestniczyć w zajęciach w sali wykładowej, a także uczestniczyć w wykładzie zdalnie w tym samym czasie) - informuje Joanna Pietrzak, manager ds. marketingu i współpracy międzynarodowej SSW.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z wydziałem w Gdyni nie przewiduje żadnych przesunięć terminu rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Uczelnia jest przygotowana na każdą ewentualność prowadzenia zajęć metodą stacjonarną, zdalną czy też mieszaną.

- Doświadczenia z poprzedniego semestru pomogły nam wypracować skuteczne i dobrze oceniane przez studentów metody kształcenia zdalnego włącznie z organizacją obron online, które udało nam się zorganizować jako pierwsza uczelnia na Pomorzu. Prowadziliśmy wiele zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem różnorodnych platform streamingowych takich jak: ClickMeeting czy Zoom, podczas których studenci mieli możliwość interakcji z grupą i z wykładowcami - mówi Mirka Siergiej, rzecznik prasowy WSB w Gdańsku.

Kursy i szkolenia w Trójmieście


Integracja "pierwszaków"Nowy sposób prowadzenia zajęć na uczelniach może okazać się problematyczny dla osób, które dopiero rozpoczną studia. Uczelnie jednak przekonują, że - co prawda - w zdecydowanie bardziej ograniczonej formie, ale pomogą "pierwszakom", by nie czuli się zagubieni.

- Samorząd Studentów PG przygotowuje coroczny obóz integracyjny "Adapciak", ale w nieco bardziej okrojonej formule niż w ubiegłych latach i z dodatkowymi obostrzeniami. Zależy nam przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych studentów, stąd inne inicjatywy integracyjne będzie trzeba odsunąć w czasie - mówi Maciej Dzwonnik.
Również PJATK w przypadku konieczności wprowadzenia zajęć zdalnych planuje dla studentów pierwszego roku dodatkowe zajęcia integracyjne, takie jak: prezentacja i aktywna działalność online Samorządu Studenckiego, Akademickiego Biura Karier i kół naukowych.

- Nie zapominamy o tym, jak ważną część studiów stanowi interakcja między studentami. Szczególnie w przypadku studentów pierwszego roku istotne jest poznanie się i nawiązanie relacji w grupie. Dlatego w miarę dostępnych możliwości będziemy starali się ustalić zajęcia tak, aby nowi studenci mieli szansę na integrację i wdrożenie w system społeczności akademickiej. Oczywiście nie wykluczamy realizacji dodatkowych zajęć, mających na celu poznanie się studentów, ale z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa - dodaje dr n. med. Marzena Podgórska, prorektor WSZ w Gdańsku.
Również SSW w przypadku ponownego zamknięcia uczelni przez MNiSW planuje zorganizować warsztaty integracyjne online dla studentów pierwszych roczników.

Miejsca

Opinie (41) 3 zablokowane

 • (2)

  To był ciężki rok akademicki dla każdego studenta. Nie dość, że studia były online i łatwiej było zgapiać, to jeszcze nie odbył się opener, choć specjalnie na tą okazję, niejedna matka czy ojciec byli przymuszeni do zakupu najnowszego ajzłoma dla córeczki, żeby miała się z czym pokazać.. No i pasmo nieszczęść przypieczętowało to, że w zwiazku z ograniczeniami przemieszczania się nie można było integrować się z erazmusami w akademiku...

  • 21 47

  • 25cm?!

   Uuu będzie bolało.

   • 4 1

  • kurde z treścią wypowiedzi się nie zgadzam

   ale co do erazmusa to sama prawda

   • 6 0

 • Pandemia? (1)

  Jaka pandemia?!

  • 22 26

  • pan Francois Demia

   światowej sławy bajkopisarz

   • 4 1

 • (6)

  Zdalne kolokwia,zaliczenia.Zdalna sesja.Miodzio! Zdrowie wirusa!

  • 22 4

  • Ściąganie na legalu, co? (2)

   Cwaniaczek. Zobaczymy co po tym będziesz wiedział i potrafił.

   • 10 7

   • Jakby do tej pory nie można było ściągać...

    • 11 2

   • no ta

    bo w pracy to sie tak ta wiedza przydaje, szczególnie na pg gdzie wszystko jest w teorii

    • 8 3

  • (1)

   Co to za niedouczeni specjaliści wyjdą w tych latach !!! Nie chciałabym żeby mnie leczyli !!! Pracodawca zapyta w jakich latach studiowałeś ? 2020.... a to Panu/ Pani już dziękujemy...

   • 5 2

   • I tak trzeba poświęcać z 6mc na prawidłowe doszlifowanie i wdrożenie świeżaka po studiach (IT) więc nie widzę żadnej zmiany. IT jest zresztą na tyle ciekawy i elastyczny że co chwila coś nowego. czego się trzeba nauczyć etc a doświadczenie. Cóż tego żadna uczelnia nie da.

    • 2 0

  • Pozazdrościć - ja miałam większość zaliczeń w formie projektów do oddania i nie było zmiłuj ;P Ale przynajmniej się nie nudziłam, jak były największe obostrzenia XD Choć zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie da się takie zaliczenia wprowadzić, do tego nie zawsze wykładowcy na to idą, bo to jest praca też dla nich większa (konsultacje w trakcie pracy + więcej czasu na zapoznanie z gotową pracą i ocenę). Jest też kwestia małych grup (pjatk to jednak maleńka uczelnia w porównaniu z pg). Ale jedno w tej całej sytuacji u wszystkich na pewno było na plus - wreszcie można było zjeść podczas wykładu ;D

   • 8 1

 • Jeżeli rząd traktuje wszystko poważnie to powinni z początkiem września badać losowych uczniow i studentów wraz z nauczycielami traktując szkoły i uczelnie jako naturalne ogniska. Efektem będzie oczywiście zamknięcie wszystkiego na cztery spusty do odwołania :))))))
  Jeżeli tego nie zrobią to będzie dowód że ich działania są pozorne i wybiorcze bo pandemia to jedna wielka ściema a zakażony był/jest/będzie każdy w 99,99% bezobjawowo i na tym polega cały numer :)

  • 16 7

 • (8)

  rynek najmu nieruchomosci (a zwiazany z tym sprzedazy mieszkan) juz pod sciana - jak nie przyjada studenci to bedzie dopiero przecena mieszkan (najpierw wynajmu, potem sprzedazy). I dokladnie tak bedzie. Wiekszosc ukraincow wyjechała, tak samo bedzie ze studentami i "mistrzowie biznesu" z "cena mieszkan zawsze rosnie" i "zawsze sie wynajmie" beda miec problem

  • 37 3

  • No i super

   W końcu będą normalne ceny.

   • 21 2

  • (1)

   To nie do końca prawda. To miejsce wypełnią normalni ludzie, którzy chcieli kupić ale nie załapali się bo banki zmieniły choćby warunki kredytowe. Takie osoby będą wynajmować długoterminowo

   • 11 4

   • w czasach kryzysu nie wolno trzymać kasy w banku, ani brać kredytu !!! Dobra rada....

    • 1 1

  • abc (1)

   Niestety, ale te kosmiczne ceny cały czas się trzymają na stałym poziomie...

   • 4 4

   • Ceny sie trzymają a inflacja po 5% rocznie

    Za 3 lata moze m2 dalej bedzie po 8K ale kupisz za to 20% mniej towarow. No ale nie da sie stracic bo dalej mieszkanie bedzie warte tyle samo :)

    • 3 2

  • (1)

   Ale z czym masz problem? Jeśli zazdrościsz innym, że stać ich na zakup mieszkań na wynajem, to dokształć się, zmień pracę, a nie zazdrościsz. Typowo cebulackie podejście (" dobrze im tak!").
   Napiszę Ci tak- w niektórych bankach ( np. ING) już jest wymagane 30% wkładu własnego ( przy kawalerce na obrzeżach kosztującej 300 tys daje to konieczność wpłaty ok. 100 tys.), więc sam sobie odpowiedz, kto będzie teraz wynajmował mieszkania. Moje wynajmuje się fantastycznie, niedługo planuję zakup drugiego. Do roboty człowieku! Każdy jest kowalem swojego losu.

   • 4 15

   • i będzie się wynajmować wiecznie - bo przecież ludzie nie będą tracić roboty lawinowo - prawda? :)

    • 7 0

  • Sama wynajmuję mieszkanie i nie rozumiem tego zdziwienia, że ceny mieszkań rosną. Mi też się to nie podoba, ale taki jest rynek.

   • 1 1

 • Zdalne laboratoria on-line ?

  Uniwersytet ....wniany Lubi to !

  • 14 6

 • tragedia (3)

  Nauczanie online to jakaś porażka, niczego nie da się nauczyć, jedno wielkie zamieszanie...

  • 50 7

  • (1)

   Jedno wielkie zamieszanie bo 1/2 kadry wykładającej na uczelniach nie potrafi sprawnie korzystać z komputera podłączonego do sieci. Pozdrawiam Pana profesora, który w roku 2020 wciąż wyświetla slajdy papierowe za pomocą rzutnika z lat 90. Rozumiem, że jego wiedza jest obszerna ale taki sposób nauczania studentów w dzisiejszych czasach to jak grochem o ścianę.

   • 13 9

   • Przynajmniej obsługuje rzutnik i wyświetla slajdy

    U nas niektórzy przepisywali z pożółkłych kartek... I z tego, co wiem, jak była epidemia, nie chcieli ich udostępnić, więc przez wiele tygodni po prostu nic się nie działo. A jak zbliżał się koniec semestru, zrobili skrócone, ogólne notatki z bazgrołami, z których ludzie nic nie rozumieli, byle tylko nie udostępnić tych skarbów. I stwierdzili, że nie będą nic tłumaczyć ani odpowiadać na żadne maile z pytaniami. :)

    • 7 3

  • Pewnie sporo zależy od kierunku, ja będąc na grafice (pjatk) nie poczułam tego aż tak bardzo, mieliśmy projekty jak zwykle do wykonania, były konsultacje on-line, korzystaliśmy z jednej platformy, zamiast każdy wykładowca sobie. Udało się ustalić zdalne formy zaliczeń, chociaż zdaję sobie sprawę, że mając większość zaliczeń w formie pracy projektowej to jest prostsze.

   • 7 0

 • Mamy jeszcze wrzesien (1)

  Annaliza mat, teoria obwodow, elektrotechnika. Nie za wczesnie z tym nowym rokuem? Nie wszyscy studiuja arcyciezka politologię czy historię.

  • 12 7

  • Chcesz to ci gotowce mogę podrzucić z zeszłych lat i jakieś pdf to tego.

   Zakres materiału ten sam, nie zmienny od 10 lat.

   • 4 0

 • Ale bałagan (6)

  To ma być elita intelektualna kraju? Teraz wychodzi na to jaki burdel mają na tych uczelniach, skoro sami się motają i ciągle nie wiedzą co robić. System zdalny? Stacjonarny? Mieszany? Mieszany ale dla niektórych? Zdecydujcie się w końcu bo dla was to tylko dłubanie palcem w nosie i przerwana kawka pani w dziekanacie, a ja do teraz nie wiem czy jako student mam szukać mieszkania, kupować namiot albo laptopa czy strzelić sobie w łeb. Co to znaczy że "niektóre zajęcia odbędą się stacjonarnie"?! Ile będzie tych zajęć?! Mam się przeprowadzać? Dojeżdżać okazjonalnie na krowie?!1 Jak zwykle uczelnie mają studentów tam gdzie światło nie dochodzi, traktują nas jak takie bezwartościowe śmieci którym wszystko jedno co robią i gdzie je los rzuci. A tfuu. Taka organizacja jak przez cały rok.

  • 28 19

  • Na pierwszy ogień ida szkoły, jako króliki doświadczalne. Dopiero wtedy wyciągną wszyscy wnioski i bedą wiedzieli czy bedzie zdalna czy stacjonarna...

   • 7 0

  • (3)

   Musisz zdać sobie sprawę, że to wina bałaganu na samej górze. Nikt nie ma pewności, czy za tydzień, dwa albo miesiąc ministerstwo nie stwierdzi nagle, że jednak wirus jest i trzeba wszystko znowu zamykać. Dlatego uczelnie przygotowują różne warianty, żeby w ostatniej chwili nie było znowu takiego zamieszania, jak wiosną.

   • 11 1

   • Nie obchodzą mnie przygotowane warianty (2)

    Uczelnie powinny się określić już miesiąc temu. To co zrobi ministerstwo to już inna sprawa, miałbym wtedy pretensje do ministerstwa, a tak to wygląda jak wymówka dla kompletnej dezorganizacji na samych uczelniach, do których dochodzi zawsze gdy wydarzy się jakiś większy problem niż niezapłacony warunek studenta.

    • 4 4

    • (1)

     Przecież w tej sytuacji uczelnie nie mogą same sobie ustalać, jakie obostrzenia będą stosowały, to idzie odgórnie i muszą się dostosować, a jak będzie - tego nikt jeszcze nie wie. Mają obiecywać wszystkim, że tak, zajęcia normalnie, bez maseczek i zachowania odstępów, a później udawać zdziwienie, że ojej, jednak ten wirus nie zniknął przez wakacje i od jutra zajęcia będą online?

     • 3 0

     • Nie

      Mogliby np. odrazu powiedzieć że najbliższy semestr będzie zdalny i tyle. To takie trudne? No bo lepiej kręcić że nie wiadomo, a jak już się zaczną zajęcia to dopiero będzie totalny chaos. A wystarczyłoby tylko usiąść, przemysleć i ułożyć kompletny plan, ale wiadomo że w państwówkach nikt nie chce być za nic odpowiedzialny póki nie musi, a zasada "jakoś to będzie" jak zwykle króluje.

      • 2 3

  • Nie podoba się, to nie studiuj

   Oho, kolejny roszczeniowiec, co go mamusia dopiero ze smyczy spuściła :) Coraz lepsze te młodsze pokolenia, coraz lepsze...

   • 0 2

 • Słyszałam od korepetytorki z matmy jak studenci zaliczali i zdawali matmę on-line. Cyk zdjęcie, korepetytorka liczyła i cyk kolejne zdjęcie. Pełen sukces!

  • 8 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

Wakacje w Centrum Nauki Experyment (1 opinia)

(1 opinia)
35 zł
warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakiego pierwiastka jest najwięcej w powietrzu?

 

Najczęściej czytane