stat

Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej

Kształtowanie poglądów czy ukazywanie właściwych postaw życiowych poprzez sztukę to zjawisko, które co prawda nie powstało w okresie nowożytnym, jednak właśnie wtedy było jednym z jej najważniejszych zadań.

bilety 50-130 zł
przedsprzedaż 40-99 zł
Sztuka - poprzez podawanie przykładów zachowań pożądanych i niepożądanych - miała wskazywać właściwą drogę życia i skłaniać do wyboru wąskiej ścieżki cnoty. Oprócz problemów fundamentalnych, takich jak etyka, kwestie konfesyjne, filozofia czy polityka, często pojawiały się tematy dotyczące praktycznych aspektów życia, na przykład odpowiedniego zachowania na uroczystościach czy stosownego dla klasy społecznej i stanu ubioru.

Konferencja ma na celu przybliżenie tematyki moralistycznej w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej, pokazanie spektrum tematów i sposobów ich ilustrowania. Jej interdyscyplinarny charakter wynika z popularności tych samych wątków w różnych dziedzinach sztuki, od przedmiotu codziennego użytku, przez literaturę moralistyczną po utwór muzyczny.


PROGRAM

9.15-9.45 - rejestracja uczestników
9.45-10.00 - przywitanie uczestników

Panel I

Moderator: Magdalena Mielnik

10.00-10.20 dr hab. Aneta Kramiszewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Moralny wymiar przedstawień siedmiu sakramentów w sztuce nowożytnej

10.20-10.40 Kamila Glazer | Muzeum Narodowe w Gdańsku
Motyw viri illustres w sztuce Gdańska w XVI i XVII wieku

10.40-11.00 Paulina Kowalczyk | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

"Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła" (Ef 6, 11). Chrześcijańskie wojowanie w służbie dobra na przykładzie nowożytnych przedstawień motywu miles christianus

11.00-11.10 - dyskusja
11.10-11.20 - przerwa

Panel II

Moderator: Weronika Grochowska

11.20-11.40 Maria Feliks | Uniwersytet Wrocławski

Dlaczego człek roztropny winien spoglądać w lustro? O personifikacjach cnót kardynalnych jako wykładni moralności na przykładzie lwowskiej rzeźby rokokowej

11.40-12.00 Marta Tatiana Małkus | Muzeum Okręgowe w Lesznie

Cura publici non sibi. Moralizatorska wymowa płyty nagrobnej wschowskiego burmistrza Matthausa Laprechta IV (zm. 1694)

12:00 - 12:20 Alicja Andrzejewska-Zając | Muzeum Narodowe w Gdańsku

VIVIT POST FUNERA VIRTUS - portret Hansa von Aachen z kolekcji Jakoba Kabruna

12:20-12:40 dr Magdalena Mielnik | Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ikonografia małżeństwa w sztuce w Gdańsku w XVI i XVII wieku

12.40-12.50 - dyskusja
12.50-14.00 - przerwa

Panel III

Moderator - Alicja Andrzejewska-Zając

14.00-14.20 dr Maria Michalska | PAN Biblioteka Gdańska

Motyw wierności w funeralnej poezji Giovanniego Bernardina Bonifacia

14.20-14.40 | dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska

Akademia Pomorska w Słupsku

Moralistyka potrydencka w poezji baroku na podstawie poematów: Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego i Przeraźliwe echo trąby ostatecznej Klemensa Bolesławiusza

14.40-15.00 dr Piotr Paluchowski | Gdański Uniwersytet Medyczny

Moralność w praktyce. Dobroczynność w Gdańsku przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku w świetle doniesień z czasopism

15.00-15.15 - dyskusja, podsumowanie konferencji

15.30 - promocja książki Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku. Zadanie sfinansowane z pomocy finansowej Urzędu Miasta Gdańska

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jony mogą mieć ładunek: