Wiadomości

UG w elitarnym gronie 17 międzynarodowych konsorcjów

W ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu uczelni.
W ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu uczelni. mat. prasowe

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej "European Universities". W sumie w projekcie bierze udział pięć polskich uniwersytetów. Łączny budżet programu to 85 mln euro, a każde konsorcjum otrzyma do 5 mln euro w ciągu najbliższych 3 lat. Grant jest przeznaczony na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej.Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU) wraz z partnerami: Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta).

- Wybór Uniwersytetu Gdańskiego przez Komisję Europejską do elitarnego grona pierwszych Uniwersytetów Europejskich jest ogromnym wyróżnieniem. Uczelnia w ramach otrzymanych środków wdrażać będzie zupełnie nowy model kształcenia i wymiany akademickiej z uniwersytetami partnerskimi - podkreśla prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpraca miedzy uczelniamiW ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu uczelni.

Uniwersytety Europejskie mają stać się międzyuniwersyteckimi kampusami, wokół których studenci, doktoranci, pracownicy i naukowcy będą mogli płynnie się poruszać między uczelniami. Mają połączyć one swoją wiedzę fachową, platformy i zasoby w celu opracowania wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Te programy nauczania mają być elastyczne i umożliwiać studentom personalizację ich kształcenia, wybierając, co, gdzie i kiedy mają studiować i uzyskać stopień naukowy na poziomie europejskim.

Uniwersytety Europejskie mają się przyczynić również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów, w których się znajdują, ponieważ ich studenci mają ściśle współpracować z przedsiębiorstwami, władzami miejskimi, naukowcami.

- Sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek sześciu regionów nadmorskich, z których pochodzą nasi partnerzy. Stanowi on jeden z głównych celów edukacji i badań naukowych prowadzonych przez uczelnie tworzące konsorcjum SEA-EU. W uniwersytetach SEA-EU, a więc m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, kształcimy studentów na wielu kierunkach studiów związanych z dyscyplinami morskimi, wiele grup badawczych pracuje nad tematyką związaną z morzem, a społeczność biznesowa dynamicznie rozwija się w sektorze produkcji i usług dedykowanych gospodarce morskiej - tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego.
Uczelnie zaangażowane w SEA-EU zobowiązały się do wspólnej realizacji tego projektu, we współpracy z partnerami stowarzyszonymi (w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego są nimi: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Morski w Gdańsku i Stowarzyszenie Erasmus Student Network UG), kluczowymi publicznymi agencjami badawczymi, administracją krajową i regionalną oraz firmami zaangażowanymi w badania i działalność gospodarczą związaną z morzami i oceanem, sąsiadującymi z naszymi terytoriami.

W przygotowanie projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowany był zespół w składzie: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mgr Ewa Weronis, mgr Kamila Chomicz-Sokołowska i mgr Marlena Rutkowska-Myzyk.

Uniwersytety Europejskie mają się przyczynić również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów, w których się znajdują.
Uniwersytety Europejskie mają się przyczynić również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów, w których się znajdują. mat. prasowe

KE buduje sojusze między uczelniami"European Universities" to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni. Uniwersytety Europejskie będą ponadnarodowymi sojuszami instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią. W rezultacie uczelnie mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, najwyższej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz integracyjności.

W gronie pięciu polskich zwycięskich uniwersytetów tworzących międzynarodową sieć uniwersytetów europejskich znalazły się, oprócz Uniwersytetu Gdańskiego: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

Opinie (38) 1 zablokowana

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

W jakiej gdańskiej dzielnicy znajduje się najwięcej pomników przyrody?