Wiadomości

Uczelnia Kwiatkowskiego społecznie odpowiedzialna

WSAiB dołączyła do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych odpowiedzialnych społecznie.
WSAiB dołączyła do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych odpowiedzialnych społecznie. mat. prasowe WSAiB

Kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, upowszechnianie idei równości i tolerancji, wzmacnianie działalności badawczo-naukowej czy też minimalizowanie oddziaływania aktywności społeczności akademickiej na środowisko - to niektóre z założeń uczelni społecznie odpowiedzialnych. Do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych dołączyła właśnie Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisał rektor WSAIB dr Tomasz Białas podczas kongresu szkół wyższych w Krakowie.

- WSAiB przystąpiła do deklaracji, by potwierdzić swoją wieloletnią działalność w zakresie upowszechniania wiedzy w społeczeństwie. Prowadzone od lat w uczelni projekty Akademii każdego wieku (AKW), w ramach której spotykamy się z dziećmi poznającymi naukowców, pracujących nad ważnymi zagadnieniami współczesnego świata, wpisują się w ducha i literę podpisanej deklaracji. Współpraca z pokoleniem, które przeszło już w stan mniejszej lub wygaszonej aktywności zawodowej, również jest potwierdzeniem realizacji misji społecznej odpowiedzialności uczelni - mówi dr Tomasz Białas. - Jednak szerzej naszą odpowiedzialność postrzegamy jako edukację studentów wszystkich form kształcenia w duchu poszanowania wolności, demokracji i dbałości o środowisko naturalne. Zobowiązujemy się - wykraczając poza sformułowania zawarte w podpisanej deklaracji - do propagowania działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu ludzi na środowisko naturalne - dodaje.
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni.
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni. mat. prasowe

Odpowiedzialne kształcenieRosnąca presja i oczekiwania ze strony władz czy biznesu względem funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny być ważnym impulsem dla uczelni, aby coraz poważniej traktować swoją społeczną odpowiedzialność. Deklaracja oznacza zaangażowanie się uczelni Kwiatkowskiego w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

- Podpisanie deklaracji to ważny krok dla sformułowania wytycznych i zaleceń dla wszystkich wykładowców, aby w ramach wykładów prowadzonych dla studentów zawarli treści związane z najważniejszymi jej punktami. Edukacja i propagowanie idei zawartych w podpisanej deklaracji to swego rodzaju misja podjęta przez naszą uczelnię. Ufamy, że wpisanie kwestii odpowiedzialności uczelni do programów studiów, a co za tym idzie - do treści programowych poszczególnych przedmiotów, wywoła skutek w postaci wzrostu świadomości studentów, a także - na co liczę - wykładowców - podkreśla rektor WSAIB.
Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. To zobowiązanie m.in. do: kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, upowszechniania idei równości i tolerancji, wzmacniania działalności badawczo-naukowej, rozwijania współpracy międzyuczelnianej, poszerzania oferty edukacyjnej dla rozwoju gospodarki czy też minimalizowania oddziaływania aktywności społeczności akademickiej na środowisko.

Autorami dokumentu są członkowie Grupy Roboczej ds. Edukacji i Popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Opinie (29)

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Ptaki drapieżne to: