Wiadomości

stat

Uczelnie wyjaśniają, co czeka studentów. Ministerstwo apeluje o wsparcie

Najnowszy artukuł na ten temat

Dawid Podsiadło: co z biletami na koncert?

Minister zawiesił działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.
Minister zawiesił działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. fot. 123rf.com/Katarzyna Białasiewicz

Zawieszone zajęcia dydaktyczne wprowadzono także na uczelniach wyższych - obowiązują do środy, 25 marca (na Politechnice Gdańskiej do 29 marca). Uczelnie wprowadzają możliwość zdalnego odbywania konsultacji i prowadzenia zajęć w formach elektronicznych, normalnie mają odbywać się prace badawcze - największe uczelnie na Pomorzu podpowiadają, co czeka studentów. Dodatkowo MNiSW informuje, że studenci uczelni medycznych mogą zdecydować się na wsparcie służb medycznych i sanepidu w ramach wolontariatu.Minister zawiesił działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

- Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia - informuje MNiSW.
Największe uczelnie na Pomorzu informują studentów, doktorantów i pracowników, jak będą funkcjonować w najbliższym czasie:

Politechnika Gdańska:

Do kiedy zostały odwołane zajęcia dydaktyczne? Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych od 12 do 29 marca 2020 (nie ma możliwości, aby zajęcia były wznowione wcześniej).

Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Możliwe są zmiany (wydłużenie) terminu zajęć dydaktycznych, ale takie decyzje będą podejmowane jedynie w przypadku wydłużającej się przerwy w zajęciach ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Czy dziekanaty, rektoraty i i inne jednostki, w tym Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, są zamknięte? Administracja uczelni pracuje normalnie, ale zgodnie z zarządzeniem rektora zaleca się ograniczenie do minimum kontaktów osobistych, dlatego uprasza się o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Czy można nadal prowadzić badania do prac dyplomowych? Prace badawcze nie zostały wstrzymane i można je kontynuować.

Czy zajęcia zaoczne, studia podyplomowe i zajęcia na studiach MBA też są odwołane? Tak, odwołane są wszystkie zajęcia dydaktyczne poza tymi prowadzonymi w systemie e-learningu.

Co z opłatami za studia? Czy należy uiszczać opłaty? Opłaty obowiązują i należy je uiszczać.

Czy w sytuacji wyjątkowej, jeśli część zajęć się nie odbędzie, studenci studiów odpłatnych będą mogli liczyć na częściowy, proporcjonalny zwrot czesnego? W takiej sytuacji częściowy zwrot opłat poniesionych na czesne, uwzględniający zajęcia, które się nie odbyły, będzie możliwy.

Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych? Składanie prac i obrona prac dyplomowych zostały przesunięte. Uczelnia będzie informować o zmianach terminów.

Czy w związku z odwołaniem zajęć do 29 marca termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty? Jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji.

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie online? Czy będą to wideokonferencje? Trwają prace nad uruchomieniem zajęć w formie kształcenia na odległość. Uczelnia posiada centralną platformę edukacyjną (eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl ) zintegrowaną z systemami uczelni. Sytuacja, w której uczelnia w połowie semestru musi zawiesić zajęcia w formie tradycyjnej i przejść na zdalne nauczanie wymaga podjęcia szczególnych działań. Chcemy zadbać nie tylko o liczbę nowych e-zajęć, ale zapewniać również ich jakość. Dlatego prosimy o cierpliwość. Komunikat z informacjami na temat nauczania zdalnego pojawi się na początku przyszłego tygodnia.

Czy akademiki będą funkcjonować w trakcie odwołania zajęć? Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które w nich mieszkają.

Czy jeśli zostanie przedłużony czas prowadzenia zajęć dydaktycznych, zostaną przedłużone umowy najmu w domach studenckich? Jeżeli zapadnie decyzja o wydłużeniu zajęć dydaktycznych, studenci będą mogli mieszkać w akademikach do końca sesji podstawowej.

Jestem obcokrajowcem. Czy mogę w okresie zamknięcia uczelni jechać do domu? Jest możliwy wyjazd do domu poza granice Polski, na czas zawieszenia zajęć, ale w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną zwracamy uwagę, że mogą nastąpić trudności w powrocie do Polski, kiedy zostaną wznowione zajęcia. Dlatego w każdym przypadku prosimy o indywidualny kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Czy wyjazdy studenckie na studia w ramach programu Erasmus+ w następnym roku akademickim będą się odbywały? Tak, uczelnia w dalszym ciągu będzie realizowała wyjazdy w ramach programu Erasmus. Mamy nadzieję, że do września 2020 sytuacja epidemiologiczna ulegnie znaczącej poprawie i wyjazdy będą możliwe.

Informacje z PG będą aktualizowane wraz z nowymi ustaleniami.

Uniwersytet Gdański:

Na Uniwersytecie Gdańskim została wypracowana procedura zdalnego odbywania konsultacji i możliwości prowadzenia zajęć w formach elektronicznych.

- Konsultacje powinny się odbywać w stałych, wcześniej ustalonych godzinach. Nauczyciele akademiccy zostali także zobowiązani do stałej dostępności online w czasie zaplanowanych wcześniej zajęć dydaktycznych - informuje uczelnia.
W trakcie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy mogą odbywać zajęcia w formach elektronicznych za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG lub w ramach usługi MS Team (instrukcja logowania i zakładania konta dostępna w Portalu Pracownika) lub innych formach nauczania zdalnego stosowanych na poszczególnych wydziałach.

- W celu organizacji zajęć w formie elektronicznej nauczyciele akademiccy powinni kontaktować się ze studentami za pośrednictwem Portalu Studenta. Studenci zostali zobowiązani do codziennego sprawdzania informacji, które będą sukcesywnie umieszczane w Portalu Studenta - informuje dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.
W sytuacjach pilnych studenci mogą kontaktować się z dziekanatami lub innymi jednostkami na UG. Obsługa została jednak ograniczona do niezbędnego minimum. Wprowadzono również dyżury pracowników administracyjnych w poszczególnych jednostkach, do których można się zgłaszać w sytuacjach szczególnej wagi. Zaleca się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Dziekani i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich zostali zobowiązani do czasowego wygaszenia pracy w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, opiekunowie zaś do zorganizowania pracy, w miarę możliwości, w systemie zdalnym. Kierownicy jednostek naukowo-badawczych oraz projektów zostali zobowiązani do zorganizowania pracy badawczej zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych i również, w miarę możliwości, wprowadzenie pracy zdalnej.

Wszystkie zarządzenia i informacje nt. funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz dotyczące zagrożenia koronawirusem znajdują się na specjalnej stronie uczelni.

MNiSW informuje, że studenci uczelni medycznych mogą zdecydować się na wsparcie służb medycznych i sanepidu w ramach wolontariatu.
MNiSW informuje, że studenci uczelni medycznych mogą zdecydować się na wsparcie służb medycznych i sanepidu w ramach wolontariatu. fot. 123rf.com/Alexander Korzh

Pomogą studenci uczelni medycznych?Sekretarz Stanu w MNISW prof. dr hab. n. med Wojciech Maksymowicz zaapelował do rektorów uczelni medycznych w kraju o informowanie studentów o możliwości wsparcia służb w ramach wolontariatu.

- W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem. W związku z tym zwracam się do państwa rektorów o poinformowanie studentów ostatnich lat studiów kierunków: lekarskiego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego o możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci ci są już bowiem przygotowani do podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który jest prowadzony przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego - poinformował.
Studenci, którzy będą gotowi pomóc, powinni drogą elektroniczną poinformować o tym swoją uczelnię, a ta następnie zobowiązana jest przekazać dane kontaktowe tych studentów właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

Naukowcy wracając do kraju, muszą poinformować sanepidKażdy student, doktorant i pracownik nauki powracający z zagranicy jest zobowiązany do bezzwłocznego kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

GIS: Studencie, wyjedź z akademikaDodatkowo główny inspektor sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.

- Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym - informuje.

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużoneJarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Ukazały się one w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (12 marca). Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Opinie (41) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jemioła nie jest: