• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) to 54 panele tematyczne, niemal 300 gości z całej Polski, wybitni keynote speakerzy i wydarzenia towarzyszące. Najważniejsze, odbywające się raz na trzy lata spotkanie dla środowiska komunikologów i medioznawców po raz pierwszy odbywa się w Gdańsku. Hasło tegorocznego Kongresu to "Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych". Współorganizatorem jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych"
Czas i miejsce: 22-24 września 2022 r. 22.09.2022: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1; 23-24 września 2022 r.: Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, budynek Wydziału Nauk Społecznych UG, kampus UG w Gdańsku Oliwie.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, Europejskie Centrum Solidarności

Cyklicznie Kongresy są czasem spotkań naukowców, ekspertów oraz praktyków z obszaru medioznawstwa i szeroko rozumianej komunikacji. Mają na celu integrację środowiska badaczy i praktyków komunikowania, podniesienie rangi i poziomu prowadzonych badań oraz uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce.
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej odbywa się pod hasłem: "Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych". Gospodarzem tegorocznej edycji jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, a otwarcie i pierwszy dzień obrad odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad jest uroczysta kolacja wydawana przez prezydent miasta Gdańska w Dworze Artusa.

Zaproszenie do uczestnictwa w Kongresie przyjęli naukowcy ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych oraz praktycy reprezentujący środowisko mediów i PR. Udział potwierdziło niemal 300 osób z Polski i zagranicy. W programie są dwie sesje plenarne oraz 54 panele tematyczne. Tradycyjnie w trakcie wydarzenia odbędą się spotkania sekcji badawczych PTKS oraz Walne Zgromadzenie PTKS.

W roli keynote speakerów wystąpią wybitni światowi komunikolodzy i medioznawcy: Graham Murdock - profesor emerytowany z Uniwersytetu w Lougborough oraz prof. Göran Bolin z Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie.

Tematem przewodnim Kongresu są zmiany w komunikacji i mediach w erze "czwartej rewolucji przemysłowej". Postępujący rozwój technologii informacyjnych, w którym znaczącą siłę stanowią algorytmy, dane i platformy sprawił, że rewolucja cyfrowa stała się faktem. Ta wielka komunikacyjna zmiana ma wpływ na wszystkie sfery ludzkiego życia. Dodatkowo, kryzys pandemii COVID-19 na całym świecie ukazał nowe oblicze komunikacji, stanowiąc wyzwanie dla etyki dziennikarskiej, strategii rozwojowych organizacji medialnych i stosunków międzyludzkich.

Tematyka Kongresu obejmuje m.in.:
• wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo,
• zacieranie się granic między komunikacją prywatną a publiczną,
• zatracie różnic pomiędzy twórcami i odbiorcami i programistami mediów,
• zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania,
• transformacje, strategie i zarządzanie mediami w erze danych,
• jakość komunikacji w obliczu zagrożeń (pandemia, zmiany klimatyczne, polityka wykluczenia),
• rola dziennikarzy w erze danych i pandemii,
• prawa człowieka i dostęp do informacji publicznej,
• polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

Program


Uroczyste otwarcie VI Kongresu PTKS odbędzie się 22.09.2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w godz. 13.00-15.00. W ramach uroczystości wystąpi prof. Iwona Hofman (Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Przewodnicząca Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Odbędzie się także
jubileusz 40-lecia pracy prof. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej (Uniwersytet Wrocławski), wręczenie nagród w konkursach PTKS: im. Karola Jakubowicza za wybitne prace naukowe oraz w konkursie
"Doktorat" na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także w Ogólnopolskim Konkursie Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Komunikacji Społecznej i Mediach Medi@stery, organizowanym przez Uniwersytet Gdański.

W ramach pierwszego dnia Kongresu, 22.09.2022. r. w ECS zaplanowano wystąpienia keynote speakerów w czasie sesji plenarnych: w godz. 15.00-16.15 wystąpi prof. Graham Murdock (wykład pt.
Hidden Abodes: Digital Lives and Distant Others), a w godz. 16.45-18.00 - prof. Göran Bolin (wykład pt. Data Value: Dynamics of Value Generation in Data Capitalism).
Drugiego i trzeciego dnia Kongresu, 23-24.09.2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego niemal 300 badaczy z Polski i zagranicy będzie obradowało w ramach 54 sesji
tematycznych. W programie jest również prezentacja badań naukowych: Media Freedom and Democracy in the Age of Platforms and Data oraz dyskusja na temat pozycjonowania dyscypliny w
polityce naukowej państwa. W ramach Kongresu odbędą się również zebrania sekcji badawczych PTKS oraz Walne Zgromadzenie PTKS.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej - jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS nauki o mediach wpisano jako nową dyscyplinę na listę ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Został powołany w 2020 roku, a w latach 2006 - 2019 był częścią Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Instytut skupia badaczy zatrudnionych w czterech zakładach: Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej; Zakład Teorii, Historii i Języka Mediów; Zakład Antropologii Obrazu; Zakład Dziennikarstwa i Mediów. Instytut prowadzi studia pierwszego i drugiego stąpania z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a studenci studiów magisterskich mogą wybierać spośród dwóch specjalności: reklama i public relations oraz fotografia medialna i reklamowa. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach z wyposażaniem umożliwiającym praktyczne przygotowane do zawodu dziennikarza i zawodów okołomedialnych.

Europejskie Centrum Solidarności - to nowoczesna instytucja kultury oraz ważny punkt na historycznej i kulturalnej mapie. Powstało po to, aby zachować aktualność ideałów ruchu Solidarność, pielęgnować pamięć o tej pokojowej rewolucji jako micie założycielskim wspólnej Europy oraz czynić z solidarności źródło inspiracji i nadziei. Sercem budynku przy pl. Solidarności w Gdańsku jest nowoczesna wystawa stała, która opowiada nie tylko o zwycięskiej rewolucji Solidarności, ale i zmianach, jakie pod jej wpływem dokonały się w Europie i na świecie. Działają tu: przestrzeń dla aktywistów, Wydział Zabaw dla dzieci, biblioteka, mediateka i archiwum.
Corocznie w ECS odbywa się 350 wydarzeń - edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i czytelniczych. Jako pierwsza i dotąd jedyna placówka w Polsce ECS otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy (2016). Historyczne tereny Stoczni Gdańskiej wraz z ECS posiadają Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie nietypowe rośliny można znaleźć w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?