• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

W cieniu radioaktywnej chmury / ECS Historia

Bohaterami wieczoru będą książka W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce (Wydawnictwo IPN, 2022) i jej autor dr Kamil Dworaczek, historyk, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu. Okoliczność to dla nas szczególna, bo Kamil Dworaczek osiem lat temu został laureatem naszego konkursu ECS na najlepszą pracę doktorską dotyczącą historii i idei Solidarności oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury.

Spełniło się marzenie wodza rewolucji październikowej: >>Komunizm zaczął promieniować na cały świat Dopiero nad ranem 29 kwietnia, a dokładnie o 3.45, w gmachu Komitetu Centralnego PZPR zebrały się najważniejsze osoby w państwie na pilnej naradzie. W międzyczasie przewodniczący Rady Państwa gen. Wojciech Jaruzelski miał okazję porozmawiać z premierem Ryżkowem. Dowiedział się niewiele: doszło do awarii i skażenia. Nie zdawano sobie sprawy z jego skali. Powołano więc specjalną Komisję do spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych. W szkołach rozpoczęto jedną z najsłynniejszych i najmniej smacznych akcji. Każde dziecko do 16 roku życia, w celu zapobieżenia nadmiernemu wchłanianiu promieniotwórczego J-131, musiało wypić kieliszek płynu Lugola ciemnobrązowej cieczy o obrzydliwym smaku. Zupełnie niepotrzebnie, jak się okazało.
Książka Dworczaka jest pierwszym tak szczegółowym opracowaniem historycznym przedstawiającym kontekst polski katastrofy czarnobylskiej. Dotychczasowe ustalenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki zostały wzbogacone o szeroką kwerendę archiwalną, która umożliwiła niezwykle wnikliwą analizę politycznych, społecznych, zdrowotnych, psychologicznych oraz środowiskowych skutków awarii. Autor, mierząc się z wieloma mitami dotyczącymi katastrofy, opisuje rzeczywistą skalę szkód, jakie spowodowało skażone powietrze znad Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Na spotkanie autorskie zapraszamy w ramach trzeciej edycji cyklu ECS Historia, który zainaugurowaliśmy w 2018 roku. Rozmawiamy o najnowszej historii Polski, Europy i świata.

Gość
dr Kamil Dworaczek | Historyk, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w historii opozycji w PRL. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek, m.in.: Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 19771980 (2011), Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 19801989 (2012), Niezależne Zrzeszenie Studentów 19801981 (2016). Laureat I nagrody w konkursie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na najlepszą pracę doktorską dotyczącą historii i idei Solidarności oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury (2015). Wyróżniony Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2019). Redaktor tomów 3 i 4 Encyklopedii Solidarności.

Prowadzący
dr Grzegorz Piotrowski | Absolwent antropologii kultury i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Wydziału Naukowego ECS.

Książkę w dniu promocji będzie można nabyć w bibliotece ECS w cenie 34 zł, płatność gotówką lub kartą płatniczą

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie jest największe bogactwo naturalne Pomorza?

 

Najczęściej czytane