stat
Impreza już się odbyła

Wieczorek dyskusyjny

Wieczór dyskusyjny koncentrujący się na wyborze słów rozpoczynających się na poziomie B2: "Zagubieni w zaroślach języka niemieckiego (część 2) ...".

Chociaż język niemiecki pozostaje dla nas zdradzieckim terenem, nie poddamy się i będziemy dalej szykować się do przodu.

W drugiej części naszego warsztatu przyjrzymy się błędom wyborczym i spróbujemy je wyjaśnić różnymi przykładami i ćwiczeniami. Ponadto szukamy terminów, które często są mylone lub niewłaściwie używane i dopełniają całość za pomocą kilku fraz, które sprawiają, że nasze rozmowy są bardziej różnorodne i żywe.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, nawet te, które nie uczestniczyły w pierwszej części.

Angelika Gajkowski, absolwentka Instytutu Języka i Interpretacji oraz Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium poprowadzi Cię przez cały wieczór. Certyfikowany i tłumacz przysięgły języka polskiego. Freelance autor i tłumacz z Hueber Verlag w Monachium i innymi wydawcami językowymi w Niemczech i Polsce. Obecnie pracuje jako redaktor w języku niemieckim i polskim w Gdańsku.

---

Diskussionsabend mit dem Focus auf die Wortwahl ab dem Sprachniveau B2 ein:
"Verloren im Unterholz der deutschen Sprache (Teil 2)..."
Zwar bleibt die deutsche Sprache für uns ein tückisches Terrain, aber wir geben nicht auf und tasten uns weiter nach vorne.
Im zweiten Teil unseres Workshops schauen wir uns - anhand von verschiedenen Beispielen und Übungen - diese Wortwahlfehler an und versuchen sie auszuräumen. Außerdem suchen wir nach Begriffen, die häufig verwechselt oder falsch gebraucht werden und runden das Ganze mit einigen Redewendungen ab, die unsere Gespräche abwechslungsreicher und lebendiger gestalten.

Wir laden alle Interessierten ein, auch diejenigen, die am ersten Teil nicht teilnahmen.

Durch den Abend führt Sie Angelika Gajkowski, Absolventin des Sprachen- und Dolmetscher Instituts und der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Staatlich anerkannte und beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin der polnischen Sprache. Freie Autorin und Übersetzerin beim Hueber Verlag in München sowie anderen Sprachverlagen in Deutschland und Polen. Zur Zeit arbeitet sie als Lektorin für Deutsch und Polnisch in Danzig.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Nagrzane od podłoża powietrze: