Wiadomości

stat

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego. Jak wypadły?

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni.
Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego, do których uczniowie przystąpili w kwietniu. Ze wszytkich trzech egzaminów uczniowie 8 klasy najlepiej poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego, z kolei gimnazjaliści najlepszy wynik osiągnęli z części humanistycznej.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Czytaj też: Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty?

Pierwszy egzamin ósmoklasistyEgzamin ósmoklasisty w tym roku odbył się po raz pierwszy. To konsekwencja reformy edukacji (wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat). W województwie pomorskim przystąpiło do niego ponad 25 tys. uczniów z 674 szkół.

Pierwszy test ósmoklasistów był z języka polskiego, drugiego dnia ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. W trzecim dniu odbył się egzamin z języka obcego. W Trójmieście do egzaminu według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgłoszono 152 szkoły - 103 z Gdańska, 42 z Gdyni i 7 z Sopotu. W sumie przystąpiło do niego 7244 uczniów - 4645 z Gdańska, 2290 z Gdyni i 309 z Sopotu.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Podczas tegorocznych egzaminów uczniowie 8 klasy poradzili sobie lepiej z zadaniami z języka polskiego. Tutaj uzyskana przez pomorskich uczniów średnia wyniosła 62 proc.

Ósmoklasiści z Pomorza zdobyli też średnio 44 proc. z egzaminu z matematyki. Najwięcej uczniów na Pomorzu zdecydowało się w tym roku zdawać egzamin z języka nowożytnego z angielskiego - 23 436. Uczniowie uzyskali średnio 58 proc.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową - umiejętnością wykonywania prostych obliczeń oraz ich wykorzystania w sytuacjach praktycznych. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte, sprawdzające znajomość funkcji językowych - czytamy w omówieniu na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście nieliterackim oraz wnioskowania. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym zdający musieli opracować strategię rozwiązania przedstawionego w nim problemu z wykorzystaniem odczytanej z rysunku zależności między długościami odpowiednich odcinków. Uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku języka niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było rozwiązanie zadania otwartego, sprawdzającego znajomość funkcji językowych. Zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim dość trudne było także zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej - informuje OKE w Gdańsku.

Szkoły średnie w TrójmieścieOstatni egzamin gimnazjalistyW związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów tegoroczne sprawdziany były ostatnimi. 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

Podczas trzydniowego maratonu testów sprawdzono wiedzę uczniów z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języka obcego. Do egzaminu gimnazjalnego w Trójmieście zgłoszono bowiem 98 szkół - w tym 63 w Gdańsku, 30 w Gdyni i pięć w Sopocie. Łącznie egzamin miało napisać 6 266 uczniów.

W części pierwszej - humanistycznej - gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W części drugiej - z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. Na koniec, uczniowie zmierzyli się z testem z wybranego języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni.
Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl
Podczas tegorocznych egzaminów uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniami humanistycznymi. Tutaj uzyskana przez pomorskich uczniów średnia wyniosła 58 proc. z części poświęconej wiedzy o społeczeństwie i historii oraz 62 proc. z języka polskiego.

Gimnazjaliści z Pomorza zdobyli też średnio 42 proc. z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. Nieco lepszy wynik uczniowie uzyskali rozwiązując zadania z części przyrodniczej - średnia wyniosła tu 48 proc.

Najwięcej uczniów na Pomorzu zdecydowało się w tym roku zdawać egzamin z języka nowożytnego z angielskiego - 20 311 uczniów. Można było do niego podejść na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. W pierwszym przypadku uczniowie uzyskali średnio 68 proc., w rozszerzonej wersji najwięcej uczniów w regionie osiągnęło wynik na poziomie 53 proc.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresu funkcji, a z biologii umiejętnością planowania i przeprowadzania doświadczeń. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego najwyższy średni wynik uzyskali za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych - czytamy w podsumowaniu OKE.
Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej.

- W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie "na dowodzenie", którego rozwiązanie wymagało znajomości własności stycznej do okręgu, cech przystawania trójkątów, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z chemii - zadanie wymagające prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu. W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych - informuje OKE.
Zorganizowanie egzaminów dla ósmoklasistów i gimnazjalistów było w tym roku zdecydowanym wyzwaniem dla dyrektorów szkół i samorządów.
Zorganizowanie egzaminów dla ósmoklasistów i gimnazjalistów było w tym roku zdecydowanym wyzwaniem dla dyrektorów szkół i samorządów. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Egzaminy w cieniu strajku w oświacieZorganizowanie egzaminów dla ósmoklasistów i gimnazjalistów było w tym roku zdecydowanym wyzwaniem dla dyrektorów szkół i samorządów. Wszystko przez odbywający się od 8 do 27 kwietnia strajk w palcówkach oświatowych, w Trójmieście brało w nim udział kilkadziesiąt szkół.

Czytaj więcej: Strajk w oświacie

To oznaczało, że w wielu szkołach zapewnienie pełnych składów komisji egzaminacyjnych było bardzo trudne. Często do ostatnich godzin trwały poszukiwania chętnych.

Opinie (84) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ryby żyją w Bałtyku?