Wiadomości

Zasiłek opiekuńczy na czas strajku nauczycieli

Najnowszy artukuł na ten temat

MEN: jest dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. fot. 123rf / Mark Bowden

8 kwietnia to planowana data rozpoczęcia strajku nauczycieli, w którym wezmą udział pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oznacza to, że za dwa tygodnie tysiące rodziców może zmierzyć się z problemem zapewnienia opieki dla swoich dzieci. Niektóre placówki oświatowe sugerują rodzicom skorzystanie w tym czasie z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ten niestety należy się tylko rodzicom dzieci do 8. roku życia.- Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 ze zm.), dalej jako ustawa, zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem - mówi Mariusz Królczyk, prawnikKancelarii Prawnej Griffin.

Nauczyciele szykują się do strajku. 80 proc. deklaruje udział


Kto uprawniony jest do otrzymania zasiłku?- Zasiłek przysługuje rodzicom objętym ubezpieczeniem chorobowym, w związku z tym będą mogli z niego skorzystać rodzice posiadający umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, umowę nakładczą, a także rodzice prowadzący działalność pozarolniczą, jak również rodzice będący członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy spółdzielni kółek rolniczych. Ponadto, prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom, jednak zasiłek może zostać wypłacony tylko jednemu z rodziców w danym czasie - mówi Mariusz Królczyk.

Co z dzieckiem podczas strajku nauczycieli?Czy masz jak zapewnić opiekę swojemu dziecku podczas strajku nauczycieli?

moje dziecko może już samodzielnie zostać w domu 22%
pomoże mi w tym rodzina 18%
zatrudnię opiekunkę 2%
zaplanowała(e)m na ten czas urlop 4%
złożę wniosek o zasiłek opiekuńczy 17%
jeszcze nie wiem, co zrobię 37%
zakończona Łącznie głosów: 522
Ustawa uprawnia do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w stosunku do dzieci własnych lub dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, a także dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie.

Niejasny może wydawać się też zapis "do ukończenia 8 lat". Czy w tym wypadku powinniśmy sugerować się rocznikiem czy dokładną datą urodzenia dziecka?

- Bardzo często rodzice zastanawiają się, w jaki sposób rozumieć ukończenie 8 lat. Dziecko w wieku "do ukończenia 8 lat" należy uznać za dziecko, które nie obchodziło jeszcze swoich ósmych urodzin - mówi Mariusz Królczyk.
- Wiek dziecka liczy się do daty poprzedzającej dzień jego ósmych urodzin. Jeżeli więc urodziło się ono 12 października 2011 r., to zasiłek będzie przysługiwać do 11 października 2019 r. - dopowiada Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.

Nieprzewidziane zamknięcie placówkiKluczowy dla sprawy strajku może okazać się zapis o terminie, w którym zawiadomiono rodziców o zamknięciu placówki, bowiem część szkół i przedszkoli już poinformowało o chęci przystąpienia do strajku.

- Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż siedem dni przed zamknięciem - precyzuje Krzysztof Cieszyński.
Czy ten zapis może pokrzyżować plany rodziców planujących skorzystać z zasiłku podczas strajku nauczycieli?

- Określenie "nieprzewidziane zamknięcie" zostało użyte w ustawie bardzo ogólnie, jednak sugeruje sytuację niezaplanowaną i trudną do przewidzenia. Co do zasady należy przyjąć, że za nieprzewidziane zamknięcie placówki edukacyjnej uznaje się sytuację, w której rodzic zostanie poinformowany w terminie krótszym niż siedem dni przed dniem jej zamknięcia. Należy jednak pamiętać, że w związku z ciągle trwającym referendum nauczycieli nie zapadła jeszcze oficjalna decyzja - mówi Mariusz Królczyk.
Prawnik zwraca też uwagę na to, że art. 32 ustawy reguluje znacznie więcej sytuacji, w których rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, np. z powodu choroby dziecka, innego członka rodziny lub choroby rodzica, który stale opiekował się dzieckiem. W celu skorzystania z zasiłku ustawa przewiduje osobne warunki dla każdej z sytuacji, dlatego przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy wniosek jest zasadny i kompletny.

Formalności- Rodzic musi złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15, do którego trzeba dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo potrzebne będzie zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) albo ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych). Wniosek należy złożyć u płatnika składek, czyli najczęściej u pracodawcy, jeśli zatrudnia on powyżej 20 pracowników. Jeżeli nasz płatnik składek zatrudnia nie więcej niż 20 pracowników, a także jeśli mamy własną działalność pozarolniczą lub jesteśmy osobą współpracującą, to wniosek składamy w placówce ZUS - tłumaczy Krzysztof Cieszyński.
Czy oprócz druku Z-15 i oświadczenia o zamknięciu placówki potrzebne jest też zaświadczenie od lekarza?

- Dokumentem wymaganym jest samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki. Kopię zaświadczenia lekarskiego przedkłada się w innym przypadku. Dzieje się tak, gdy będziemy korzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu zwolnienia lekarskiego niani zatrudnionej na umowie aktywacyjnej albo dziennego opiekuna dziecka, a także w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu małżonka albo rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje - mówi Krzysztof Cieszyński.

Ogłoszenia: opieka nad dziećmi


Wysokość i czas pobierania zasiłku- Zasiłek wypłacany jest - tak jak "chorobowe", czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę - mówi Krzysztof Cieszyński. - W ciągu roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do ukończenia przez nie 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania przez oboje rodziców na wszystkie zasiłki opiekuńcze w danym roku kalendarzowym. Liczba dni nie zmienia się wraz liczbą dzieci pod opieką. To oznacza, że rodzice trójki dzieci zasiłek na opiekę nad nimi dostaną łącznie nie przez 180 dni, a przez 60 dni.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które miasto nie leży w województwie pomorskim?