• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Zielona Konferencja 2.0: Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego

Zapraszamy na konferencję naukową pt. : "Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Aspekty prawne, polityczne, środowiskowe i techniczne", która odbędzie się w Gdańsku, dnia 19 kwietnia (piątek) br.

maj 23-24

czwartek - piątek

Gdynia,
bilety 123 zł
sty'25 17

piątek

Gdańsk,
bilety 269 - 947 zł
W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniłyby ochronę zdrowia, środowiska i przyrody przed negatywnym wpływem tzw. zanieczyszczenia światłem (ang. light pollution). Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do wzmocnienia dyskursu naukowego i eksperckiego oraz sformułowania postulatów de lege ferenda adresowanych do prawodawcy.

Wydawnictwo Instytutu Metropolitalnego opublikowało we współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS dokument pt.: Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego (dostęp: https://goodlightlaw.im.edu.pl/memorandum/). Publikacja jest głosem specjalistów w sprawie wyzwań środowiskowych i wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania i użytkowania zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej.


Bo nadmiar światła umniejsza istnienia napisał Czesław Miłosz w swojej powieści Dolina Issy wydanej po raz pierwszy w 1955 roku w Paryżu. Chociaż słowa Noblisty zostały przelane na papier w zupełnie innym kontekście, to są adekwatne do jednego z poważniejszych wyzwań środowiskowych, z którym przychodzi się mierzyć współczesnym. Zanieczyszczenie światłem. Pojęcie wciąż nie do końca odkryte i przyswojone przez społeczeństwo, decydentów i pracowników administracji publicznej. Sztuczne światło to przecież jedna z najważniejszych zdobyczy cywilizacji, która na trwale zmieniła dzieje ludzkości. Okazuje się jednak, że z tego dobrodziejstwa powinniśmy korzystać w sposób świadomy, przemyślany i zaplanowany.

Zanieczyszczenie światłem to wszelkie skutki światła pochodzenia antropogenicznego, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, różnorodność biologiczną, klimat, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także pozbawiają ludzkość dostępu do naturalnie ciemnego i rozgwieżdżonego nieba. Głównym źródłem problemu jest niekontrolowana i nadmierna emisja światła z urządzeń zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej. W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska i przyrody przed negatywnym wpływem nadmiernej i niekontrolowanej emisji sztucznego światła.

Celem konferencji jest konceptualizacja polityki zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego propozycja umocowania jej w systemie prawnym, w tym planistycznym, a także popularyzacji zagadnienia w środowisku samorządowym i eksperckim. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

PROGRAM RAMOWY
9.00 otwarcie konferencji i powitanie Gości
9.15-11.00 sesja pt.: Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Pojęcia podstawowe i pozaprawne uzasadnienia
11.00-11.15 przerwa
11.15-13.00 sesja pt.: Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego w ramach lokalnego planowania przestrzennego
13.00-13.15 przerwa
13.15-15.00 sesja pt. Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego w ramach polityk sektorowych (ochrona krajobrazu, ochrona przyrody, ochrona zabytków
15.00 zakończenie konferencji

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
ORGANIZATORZY
- Instytut Metropolitalny
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Pokaż mniej

Opinie

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Pomniki przyrody to:

 

Najczęściej czytane