• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 33 kierunki

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Ich program, będący kontynuacją i rozszerzeniem programu studiów I stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jest uzupełniony o zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii w edukacji.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Zadaniem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalno-wychowawczej i terapeutycznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej nauczycielskiej

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Zadaniem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej nauczycielskiej

  Pedagogika

  Akademia Ateneum
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • terapia pedagogiczna z socjoterapią

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Akademia Ateneum

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III.

  • - niestacjonarne magisterskie 5-cio letnie
 • psychologia kliniczna lub psychologia edukacji

  Psychologia

  Akademia Ateneum

  Studia nadające uprawnienia i kwalifikacje psychologa

  • - stacjonarne magisterskie 5-cio letnie
  • - niestacjonarne magisterskie 5-cio letnie
 • Informatyka w zarządzaniu

  Zarządzanie

  Akademia Ateneum

  Celem specjalności informatyka w zarządzaniu jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania, którzy w pracy potrafią się wspomagać nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Marketing

  Zarządzanie

  Akademia Ateneum

  Celem specjalności marketing jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach promocji i reklamy.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie logistyką

  Zarządzanie

  Akademia Ateneum

  Celem specjalności zarządzanie logistyką jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie w sporcie

  Zarządzanie

  Akademia Ateneum

  Absolwent kierunku Zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach sportowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane