Znaleziono 9 kierunków

 • E-biznes w turystyce

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Absolwenci specjalności e-biznes w turystyce zdobywają kompetencje związane ze swobodnym posługiwaniem się i praktycznym stosowaniem technologii informatycznych i informacyjnych w prowadzeniu biznesu turystycznego.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Gastronomia i dietetyka

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Absolwenci tej specjalności posiądą wiedzę z zakresu różnych aspektów żywienia współczesnego człowieka, problematyki ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, marketingu, gastronomii oraz racjonalnego żywienia.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Management in the Hospitality Industry

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  The graduates of this specialty will be sought - after specialists in hotel and catering industries. They will acquire knowledge in the fields of economics, budgeting, management and marketing which will be a key to professional success.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Międzynarodowy biznes turystyczny

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Absolwenci będą przygotowani do pracy w sferze obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego, uwarunkowania rozwoju tego rynku, rozmiary i strukturę przestrzenną turystyki międzynarodowej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Rekreacja i Animacja Czasu Wolnego

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Absolwenci tej specjalności będą posiadać ogólną wiedzę z zakresu: promocji zdrowia i odnowy biologicznej, zarządzania centrami leczniczo-rehabilitacyjnymi i centrami odnowy biologicznej, standardów obsługi klienta oraz żywienia.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Turystyka zdrowotna i rekreacja

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Program studiów zawiera treści z zakresu technik i technologii stosowanych w organizacji usług prozdrowotnych i rekreacyjnych, umożliwiające absolwentom prowadzenie własnej działalności oraz pełnienie funkcji zarządczych w obiektach o tej specyfice.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie w gospodarce turystycznej

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Studia na tej specjalności pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej w skali makroekonomicznej niezbędnej do zarządzania w sektorze turystyki w kraju i za granicą.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

  Turystyka i rekreacja

  WSTiH

  Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu problematyki ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej i marketingu. Ponadto cechować ich będzie dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego z obszaru Unii Europejskiej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka