Znaleziono 15 kierunków

 • Menedżer bezpieczeństwa

  Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer Human Resources (HR)

  Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer logistyki

  Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Menedżer logistyki – to specjalność, na której kształcone są umiejętności związane z organizacją, projektowaniem, koordynacją i nadzorem nad łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i transportu krajowego oraz międzynarodowego.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Dwa dyplomy w dwa lata

  WSKS

  Zapisując się na studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym jednocześnie proponujemy podjęcie dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego.

 • Pedagogika

  WSKS

  W roku akademickim 2019/20 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia licencjackie na kierunku Pedagogika

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Doradca i asystent rodziny

  Pedagogika

  WSKS

  Z różnych badań jednoznacznie wynika, że ciągle wzrasta w naszym kraju liczba rodzin spychanych na margines życia społecznego i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Doradca i asystent rodziny

  Pedagogika

  WSKS

  Z różnych badań jednoznacznie wynika, że ciągle wzrasta w naszym kraju liczba rodzin spychanych na margines życia społecznego i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego państwo...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (specjalizacja nauczycielska)

  Pedagogika

  WSKS

  Studia umożliwią zdobycie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności przydatnych do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kompetencji w zakresie wspomagania ich rozwoju... więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika kulturalno-oświatowa

  Pedagogika

  WSKS

  Obszar kultury jest problematyką, którą interesuje się wiele dyscyplin naukowych, gdyż kultura jest twórczą aktywnością człowieka. W pierwszej kolejności twórczość dotyczy przeżyć duchowych i stawiania pytań o sens ludzkiego życia, naszej tożsamości...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną

  Pedagogika

  WSKS

  Specjaliści od demografii przewidują, że proces starzenia się społeczeństwa w Polsce będzie przebiegał najgwałtowniej spośród wszystkich krajów UE.Obecnie współczynnik dzietności jest cały czas poniżej zastępowalności pokoleń...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Pedagogika

  WSKS

  Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe

  Pedagogika

  WSKS

  Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu socjologiczno-pedagogicznych aspektów pracy ludzkiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika pracy i polityka personalna

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

  Pedagogika

  WSKS

  Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka