Znaleziono 16 kierunków

 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Dwa dyplomy w dwa lata

  WSKS

  Zapisując się na studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym jednocześnie proponujemy podjęcie dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego.

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/dwa_dyplomy.html
 • Pedagogika

  WSKS

  * Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych * Animacja turystyki i rekreacji * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza * Pedagogika pracy i polityka personalna * Pedagogika resocjalizacyjna * Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/kierunki.html
 • Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych

  Pedagogika

  WSKS

  Specjalność adresowana jest do osób, które pragną uzyskać lub poszerzyć kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_10.html
 • Doradca i asystent rodziny

  Pedagogika

  WSKS

  Z różnych badań jednoznacznie wynika, że ciągle wzrasta w naszym kraju liczba rodzin spychanych na margines życia społecznego i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego państwo...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped3.html
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika

  WSKS

  Problematyka wczesnej edukacji stanowi ciągle żywą dyskusję wśród pedagogów, rodziców i polityków, w której wszyscy podkreślają wysoką rangę wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej, jako najistotniejszego etapu...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped4.html
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (specjalizacja nauczycielska)

  Pedagogika

  WSKS

  Studia umożliwią zdobycie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności przydatnych do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kompetencji w zakresie wspomagania ich rozwoju... więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_11.html
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped5.htm
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

  Pedagogika

  WSKS

  Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_12.html
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe

  Pedagogika

  WSKS

  Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu socjologiczno-pedagogicznych aspektów pracy ludzkiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_14.html
 • Pedagogika pracy i polityka personalna

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped6.html
 • Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

  Pedagogika

  WSKS

  Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju i wychowania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych i aksjologicznych małżeństwa oraz rodziny.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_13.html
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  Pedagogika

  WSKS

  Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo -cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped7.html
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

  Pedagogika

  WSKS

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem umiejętności w zakresie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych życiowo sytuacjach, wynikających z patologii społecznych, złamania prawa...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_15.html
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość!

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped8.html

Wydarzenia

Forum Nauka