Znaleziono 32 kierunki

 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Bezpieczeństwo narodowe

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn1.html
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym staje się dziś jednym z najważniejszych zadań stojących przed poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a różnorodne strategie antyterrorystyczne nie mogą...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn2.html
 • Bezpieczeństwo informacji

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Na świecie wciąż rośnie liczba użytkowników technologii informacyjnych i nowoczesnych sposobów komunikowania się. Niestety korzyściom dla firm i obywateli, wynikającym z postępu w technologiach cyfrowych, towarzyszy stale rosnąca ilość naruszeń...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn3.html
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i obsługa ruchu granicznego

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i generalnie pojęcie to utożsamiane jest ze stanem niezgrożenia, spokoju, stabilności i trwałości określonego stanu rzeczy, z poczuciem zaufania do przyszłości...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn4.html
 • Bezpieczeństwo osób i mienia

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Badania prowadzone w różnych regionach świata wykazują, że następne pokolenia będą żyć w mniej bezpiecznym świecie. Podstawowym czynnikiem mogącym odmienić tą tendencję jest pełna profesjonalizacja usług w zakresie ochrony osób i mienia...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn5.html
 • Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Stale wzrastająca liczba pasażerów podróżujących samolotami wymaga sprawnej i profesjonalnej obsługi. Będzie więc wzrastać zapotrzebowanie na fachowców do różnorodnej pracy w służbach ruchu lotniczego jak np...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn6.html
 • Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Na Wybrzeżu funkcjonują przejścia graniczne, a przez morskie porty w Gdyni i w Gdańsku przechodzi największy w naszym kraju transport morski. Stale wzrasta liczba pasażerów, korzystających z żeglugi promowej. Obecnie opracowywany jest...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn7.html
 • Dwa dyplomy w dwa lata

  WSKS

  Zapisując się na studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym jednocześnie proponujemy podjęcie dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego.

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/dwa_dyplomy.html
 • Pedagogika

  WSKS

  * Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych * Animacja turystyki i rekreacji * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza * Pedagogika pracy i polityka personalna * Pedagogika resocjalizacyjna * Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/kierunki.html
 • Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych

  Pedagogika

  WSKS

  Specjalność adresowana jest do osób, które pragną uzyskać lub poszerzyć kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_10.html
 • Doradca i asystent rodziny

  Pedagogika

  WSKS

  Z różnych badań jednoznacznie wynika, że ciągle wzrasta w naszym kraju liczba rodzin spychanych na margines życia społecznego i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego państwo...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped3.html
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika

  WSKS

  Problematyka wczesnej edukacji stanowi ciągle żywą dyskusję wśród pedagogów, rodziców i polityków, w której wszyscy podkreślają wysoką rangę wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej, jako najistotniejszego etapu...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped4.html
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (specjalizacja nauczycielska)

  Pedagogika

  WSKS

  Studia umożliwią zdobycie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności przydatnych do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kompetencji w zakresie wspomagania ich rozwoju... więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_11.html
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped5.htm
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

  Pedagogika

  WSKS

  Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Więcej na www.wsks.pl

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_12.html
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe

  Pedagogika

  WSKS

  Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu socjologiczno-pedagogicznych aspektów pracy ludzkiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped_14.html
 • Pedagogika pracy i polityka personalna

  Pedagogika

  WSKS

  Zapraszamy na www.wsks.pl Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - Twoje Studia, Twoja Przyszłość

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/ped6.html

Wydarzenia

Forum Nauka