• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 27 kierunków

 • ACCA Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych w Polsce posiada akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Kierunek ten jest przeznaczona dla osób chcących osiągnąć WYSOKĄ pozycję zawodową w dziedzinie rachunkowości, audytu.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Architektura

  SANS

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku Architektura otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.Studia magisterskie o profilu praktycznym trwają trzy semestry i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dwóch trybach:tygodniowym, weekendowym

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Architektura

  SANS

  Dzięki studiom na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) studenci mogą zdobyć wiedzę z dziedziny architektury - wiedzę na temat kształtowania i kreowania przestrzeni, zarówno prywatnej jak i publicznej, będącej wizytówką miasta

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Architektura Krajobrazu

  SANS

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Sopockiej Szkoły Wyższej oraz przez wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Architektura wnętrz

  Architektura wnętrz

  SANS

  Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • HR (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

  Business and languages

  SANS

  Pierwsze tego typu studia w Polsce! studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką dwóch języków obcych studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych kierunek na międzyuczelnianym Wydziale SSW i Ateneum Szkoły Wyższej

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • International Business

  Business and languages

  SANS

  Kierunek nagrodzony certyfikatem Studia z przyszłością! Kierunek interdyscyplinarny będący połączeniem studiów biznesowych z nauką języków obcych. Zajęcia z języków obcych stanowią 50 % programu studiów. Gwarantowane praktyki w międzynarodowych firmach.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Rachunkowość korporacyjna

  Business and languages

  SANS

  Program studiów przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowo – ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie turystyką

  Business and languages

  SANS

  Program studiów przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowo – ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Analityka gospodarcza

  Ekonomia

  SANS

  Analityk gospodarczy będzie posiadał umiejętności w zakresie identyfikacji i prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Transport i logistyka

  Ekonomia

  SANS

  Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w firmach: transportowych i spedycyjnych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, doradczych i projektowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Finanse i ekonomia biznesu

  SANS

  Studia „Finanse i Ekonomia biznesu” są oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Studia w nowoczesnej formule studiuj i praktykuj. Studia dofinansowane z UE.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Audyt wewnętrzny

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Absolwent studiów nabędzie umiejętności identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane. Będzie potrafił dokonywać opisu procesów, gromadzić dokumentację i informacje

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Bankowośc i pośrednictwo finansowe

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe pozwala na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych oraz pośrednictwa finansowego, tendencji i procesów zachodzących na rynkach finansowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Corporate Accounting

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Autorski program kształcenia powstał we współpracy z centrami BPO/SSC, które na Wybrzeżu zatrudniają ponad 11 tysięcy pracowników. Studenci specjalności Corporate Accounting zdobędą unikatowe kompetencje i umiejętności.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Kadry i płace

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  W ramach specjalności Kadry i płace otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną z zakresu obsługi kadrowo płacowej. Specjalność dofinansowana z UE.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  W ramach specjalności PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE studenci zapoznają się z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego, przepisów podatkowych, poznają zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach podatk.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Rachunkowość i Controlling

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu:dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości,inwentaryzacji wyceny zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finans

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.6 / 6.0

  Liczba ocen 15

 • Rachunkowość i Controlling

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Kształcąc się na tej specjalności uzyskasz pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej, modeli rachunku kosztów, oraz międzynarodowej standaryzacji rachunkowości.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ubezpieczenia

  Finanse i Rachunkowość

  SANS

  Specjalność Ubezpieczenia umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń o charakterze gospodarczym oraz społecznym. Studenci zapoznają się z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami,

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane