Znaleziono 70 kierunków

 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie administracji i bezpieczeństwa złożonych systemów informatycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Po studiach absolwenci tego kierunku z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych. Ukończenie studiów na tej specjalności pozwala na ubieganie się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usług

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są przygotowani do pracy na statkach marynarki handlowej.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy elektroniczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji szeroko rozumianych systemów elektronicznych. Po można znaleźć pracę w firmach produkcyjnych i usługowych z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych. Po studiach z łatwością znajdują pracę m.in. u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka

  Elektrotechnika

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są przygotowani do pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach sektorów produkcyjnych i w usługach oraz w biurach projektowych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka okrętowa

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektroautomatyka okrętowa

  Elektrotechnika

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz zdobywa wiedzę pozwalającą zajmować stanowisko oficera elektroautomatyka na statkach floty handlowej oraz podejmować pracę inżyniera w przedsiębiorstwach lądowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Komputerowe systemy sterowania

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Komputerowe systemy sterowania

  Elektrotechnika

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci tej specjalności, z dobrą znajomością nowoczesnych układów automatyki, mają dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków programowania komputerów i sterowników PLC. Są chętnie zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Aplikacje internetowe i mobilne

  Informatyka

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwent potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Aplikacje internetu rzeczy

  Informatyka

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane