Znaleziono 48 kierunków

 • Technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Inżynieria ruchu morskiego

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy bezpieczeństwa morskiego

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Technologie offshorowe

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Transport morski

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Żegluga arktyczna

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Handel i Usługi - menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer produktu kosmetycznego

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Organizacja usług turystyczno-hotelarskich

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług, projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, a także projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Żywienie i Dietetyka

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania racjonalnego modelu żywienia, prowadzenia poradnictwa dietetycznego, świadczenia usług żywieniowych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Morskie systemy transportowe i logistyczne

  Transport

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Transport i logistyka

  Transport

  Uniwersytet Morski
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Informatyka w Transporcie i Handlu

  Zarządzanie

  Uniwersytet Morski
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka