Znaleziono 70 kierunków

 • Eksploatacja siłowni okretowych i obiektów oceanotechnicznych

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska. Realizowana w j. angielskim; płatna.

 • Eksploatacja siłowni okretowych i obiektów oceanotechnicznych

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria eksploatacji instalacji

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem i eksploatacją instalacji przemysłowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Inżynieria produkcji

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Studenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych

  Mechanika i budowa maszyn

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administrowanie polską strefą ekonomiczną

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Cel - przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich oraz administrowania polską strefą ekonomiczną. Profil kształcenia - poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu prawa w gospodarce morskiej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Eksploatacja zbiornikowców

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Cel - przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty zbiornikowców do przewozu różnego rodzaju ładunków płynnych takich jak ropa naftowa, produkty ropopochodne, chemikalia i skroplone gazy LPG i LNG.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Morskie systemy informacyjne

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji, budowy oraz projektowania morskich systemów informacyjnych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich, a także przygotowania, planowania i realizacji prac hydrograficznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Technologie offshorowe

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Cel studiów - przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Transport morski

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera i po II stopniu mgr inżyniera. Po odbyciu praktyki uzyskuje również dyplom oficera wachtowego (Marynarki Handlowej) oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim

  Nawigacja

  Uniwersytet Morski

  Cel - przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim oraz tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne

  Technologie kosmiczne i satelitarne

  Uniwersytet Morski

  Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu budowy i eksploatacji kosmicznych i satelitarnych systemów radiokomunikacyjnych i nawigacyjnych, metod projektowania i eksploatacji morskich systemów pomiarowych i zasilających.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne

  Technologie kosmiczne i satelitarne

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent tego kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień specjalistycznych powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia ukierunkowane są na wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania nowych produktów i zarządzania innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer systemów zarządzania

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych, doradczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Mogą pracować jako specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz energią.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer systemów zarządzania

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer usług dietetycznych

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer usług dietetycznych

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną, gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług żywieniowych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka