• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 25 kierunków

 • Administracja europejska

  Administracja

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE / wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/156
 • Administracja publiczna

  Administracja

  GSW

  Absolwent studiów posiada wiedzę prawną, ekonomiczną oraz wiedzę o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Zna i rozumie problemy współczesnej, i umie je rozwiązywać.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja zdrowia publicznego

  Administracja

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia / znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej / rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/156
 • Administrowanie informacją

  Administracja

  GSW

  Absolwent uzyskuje unikalny i atrakcyjny zawód. Może pracować jako: menedżer informacji, researcher czy broker informacji, wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie zarządzania informacją administracyjnoprawną.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  http://gsw.gda.pl/node/1271
 • Bezpieczeństwo publiczne

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Finanse i rachunkowość

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:analizy ekonomiczno-finansowej, stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu, prowadzić sprawozdawczość i rachunkowość w działalności gospodarczej, budżetowej oraz MiŚP Możesz pracować w działach finansowo-księgowych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

 • Psychopedagogika pracy

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania, rozwiązywać konflikty i podejmować decyzje w organizacji. Możesz pracować na stanowiskach ds. personalnych, pełnić role kierownika, menedżera.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  http://gsw.gda.pl/node/1105
 • Zarządzanie

  Administracja

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: samodzielnie rozwiązywać problemy / organizować zespoły pracownicze i kierować nimi / opracowywać i wdrażać programy zarządzania.

 • Zarządzanie

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:samodzielne rozwiązywanie problemy, organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania. Możesz pracować w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach jako menedżer.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie w administracji

  Administracja

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych / stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/156
 • kryminalistyka

  Kryminologia

  GSW

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • moduł kuratorski

  Kryminologia

  GSW

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Moduł penitencjarny

  Kryminologia

  GSW

  Nauczysz się: przepisów prawa karnego/wiktymologii/zbierać i analizować informacje dot. zdarzeń przestępczych/stosować metody i techniki badań kryminologicznych/wykorzystywać wiedzę psychologiczną do rozwiązywania problemów społecznych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • patologie społeczne

  Kryminologia

  GSW

  Nauczysz się: przepisów prawa karnego/wiktymologii/zbierać i analizować informacje dot. zdarzeń przestępczych/stosować metody i techniki badań kryminologicznych/wykorzystywać wiedzę psychologiczną do rozwiązywania problemów społecznych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Informatyka w przemyśle

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Nauczysz się: monitorować i sterować produkcją, numerycznego modelowania procesów technologicznych.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/162
 • Inżynieria budownictwa

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych / nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskichch współpracujących z organami UE.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/162
 • Inżynieria ochrony środowiska

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/162
 • Inżynieria produkcji

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Absolwent posiada wiedzę techniczną oraz umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/162
 • Inżynieria zarządzania

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie narzędzi i metod zarządzania w nowoczesnych firmach w obszarze produkcji. Znają koncepcje lean management, zintegrowane systemy informatyczne, zrealizują praktyczne projekty w zakresie projektowania inżynierskiego ws

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/164
 • Logistyka i zarządzanie transportem

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  NAUCZYSZ SIĘ: budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL / realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych / zarządzać transportem w podmiotach TSL.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  https://gsw.gda.pl/pl/node/162

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane