Znaleziono 33 kierunki

 • Administracja

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu prawa i administracji, potrafi organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, podejmuje decyzje oraz opracowuje i wdraża programy.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja publiczna

  Administracja

  GSW

  Absolwent studiów posiada wiedzę prawną, ekonomiczną oraz wiedzę o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Zna i rozumie problemy współczesnej, i umie je rozwiązywać.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja zdrowia publicznego

  Administracja

  GSW

  Administracja zdrowia publicznego to interdyscyplinarna specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administrowanie informacją

  Administracja

  GSW

  Absolwent uzyskuje unikalny i atrakcyjny zawód. Może pracować jako: menedżer informacji, researcher czy broker informacji, wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie zarządzania informacją administracyjnoprawną.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  http://gsw.gda.pl/node/1271
 • Bezpieczeństwo publiczne

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Finanse i rachunkowość

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada rozległą wiedzę: administracyjną, z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabywa umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Finanse i rachunkowość

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:analizy ekonomiczno-finansowej, stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu, prowadzić sprawozdawczość i rachunkowość w działalności gospodarczej, budżetowej oraz MiŚP Możesz pracować w działach finansowo-księgowych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

 • polityka ludnościowa (demograficzna)

  Administracja

  GSW

  Polityka ludnościowa, zajmuje się politykami: rodzinną, migracyjną i senioralną. Specjaliści z zakresu polityki ludnościowej są poszukiwani na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach administracji zajmującej się szeroko rozumianą sferą społeczną.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Psychopedagogika pracy

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania, rozwiązywać konflikty i podejmować decyzje w organizacji. Możesz pracować na stanowiskach ds. personalnych, pełnić role kierownika, menedżera.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  http://gsw.gda.pl/node/1105
 • Zarządzanie

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:samodzielne rozwiązywanie problemy, organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania. Możesz pracować w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach jako menedżer.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Inżynieria krajobrazu

  Architektura Krajobrazu

  GSW

  Nauczysz się: ocen szaty roślinnej, wykonywać projekty zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Możesz pracować jako architekt krajobrazu w jednostkach administracji rządowej i samorządowej lub założyć dział. gospodarczą

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk o kulturze i sztuce i może podjąć pracę w:ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Projekty unijne

  Ekonomia

  GSW
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

 • Zarządzanie

  Ekonomia

  GSW

  Celem studiów jest zdobycie rozległej wiedzy ekonomicznej, poszerzonej o wiedzę z zakresu zarządzania, analizy otoczenia i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Wykształcone umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Gospodarka nieruchomościami

  Gospodarka przestrzenna

  GSW

  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a także wiedzę o charak­terze technicznym.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

  http://gsw.gda.pl/node/1021
 • Urbanistyka

  Gospodarka przestrzenna

  GSW

  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a także wiedzę o charak­terze technicznym.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • kryminalistyka

  Kryminologia

  GSW

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • kryminalistyka

  Kryminologia

  GSW

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 12

 • kuratorska

  Kryminologia

  GSW

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • patologie społeczne

  Kryminologia

  GSW

  Nauczysz się: przepisów prawa karnego/wiktymologii/zbierać i analizować informacje dot. zdarzeń przestępczych/stosować metody i techniki badań kryminologicznych/wykorzystywać wiedzę psychologiczną do rozwiązywania problemów społecznych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane