Znaleziono 6 kierunków

 • Menedżer Produktu

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer Systemów Zarządzania

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych, doradczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Mogą pracować jako specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz energią.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer Usług Dietetycznych

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną, gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług żywieniowych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Zarządzanie Jakością Towarów

  Nauki o Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług, projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, a także projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

Informacje

Reklama

Forum Nauka