Znaleziono 862 kierunki

 • Automatyka i robotyka

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka okrętowa

  Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

 • Informatyka stosowana

  Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

 • Automatyka i robotyka. Nowoczesne technologiw w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  WSB
 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.2.8 / 6.0

  Liczba ocen 7

 • Bezpieczeństwo narodowe

  WWSH

  Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.2.8 / 6.0

  Liczba ocen 7

  http://www.ug.edu.pl
 • Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Bezpieczeństwo narodowe

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe

  Wydział Nauk Społecznych UG
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn1.html
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym staje się dziś jednym z najważniejszych zadań stojących przed poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a różnorodne strategie antyterrorystyczne nie mogą...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn2.html
 • Bezpieczeństwo informacji

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Na świecie wciąż rośnie liczba użytkowników technologii informacyjnych i nowoczesnych sposobów komunikowania się. Niestety korzyściom dla firm i obywateli, wynikającym z postępu w technologiach cyfrowych, towarzyszy stale rosnąca ilość naruszeń...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn3.html
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i obsługa ruchu granicznego

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i generalnie pojęcie to utożsamiane jest ze stanem niezgrożenia, spokoju, stabilności i trwałości określonego stanu rzeczy, z poczuciem zaufania do przyszłości...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn4.html
 • Bezpieczeństwo morskie państwa

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

 • Bezpieczeństwo osób i mienia

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Badania prowadzone w różnych regionach świata wykazują, że następne pokolenia będą żyć w mniej bezpiecznym świecie. Podstawowym czynnikiem mogącym odmienić tą tendencję jest pełna profesjonalizacja usług w zakresie ochrony osób i mienia...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn5.html
 • Bezpieczeństwo publiczne

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

 • Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Stale wzrastająca liczba pasażerów podróżujących samolotami wymaga sprawnej i profesjonalnej obsługi. Będzie więc wzrastać zapotrzebowanie na fachowców do różnorodnej pracy w służbach ruchu lotniczego jak np...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn6.html
 • Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej

  Bezpieczeństwo narodowe

  WSKS

  Na Wybrzeżu funkcjonują przejścia graniczne, a przez morskie porty w Gdyni i w Gdańsku przechodzi największy w naszym kraju transport morski. Stale wzrasta liczba pasażerów, korzystających z żeglugi promowej. Obecnie opracowywany jest...

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.8 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://wsks.pl/bn7.html
 • Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

Wydarzenia

Forum Nauka