Znaleziono 887 kierunków

 • Budownictwo

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Wybrane przedmioty specjalnościowe: technologia budownictwa kosztorysowanie podstawy architektury projektowanie i montaż prawo budowlane

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • elektroenergetyka

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Wybrane przedmioty specjalnościowe: projektowanie systemów elektroenergetycznych produkcji prawo energetyczne energetyka jądrowa i gazowa wykorzystanie energii odnawialnej w systemach elektroenergetycznych

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Informatyka w przemyśle

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Nauczysz się: monitorować i sterować produkcją, numerycznego modelowania procesów technologicznych.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.6 / 6.0

  Liczba ocen 14

 • Inżynieria budownictwa

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent zdobywa wiedzę o budownictwie, architekturze i urbanistyce, umie łączyć wiedzę inżynierską z praktyką gospodarczą. Absolwent uzyska również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa i ekologii.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria ochrony środowiska

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę o środowisku i obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Studia przygotowują do planowania, eksploatacji monitoringu systemów ochrony środow. i innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria produkcji

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Absolwent posiada wiedzę techniczną oraz umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria utrzymania ruchu

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedze oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria zarządzania

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie narzędzi i metod zarządzania w nowoczesnych firmach w obszarze produkcji. Znają koncepcje lean management, zintegrowane systemy informatyczne, zrealizują praktyczne projekty w zakresie projektowania inżynierskiego ws

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Logistyka

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Wybrane przedmioty specjalnościowe: projektowanie procesów produkcyjnych projektowanie systemów transportowych wsparcie informatyczne logistyki produkcji oznaczanie i identyfikacja materiałów w logistyce produkcji

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Mechatronika

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Specjaliści mechatroniki potrafią efektywnie połączyć ultranowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, wyznaczając przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach przemysłu.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.6 / 6.0

  Liczba ocen 14

 • Mechatronika

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Specjaliści mechatroniki potrafią efektywnie połączyć ultranowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, wyznaczając przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach przemysłu.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Odnawialne źródła energii

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent zna metody pozyskiwania energii niekonwencjonalnej, posiada wiedzę o urządzeniach do jej pozyskiwania, potrafi analizować koszty pozyskiwania energii odn. oraz określić opłacalność inwestycji, zna zasady wykonania audytu energetycznego budynków

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.6 / 6.0

  Liczba ocen 14

  http://gsw.gda.pl/node/1282
 • Projektowanie systemów IT

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie programisty systemów IT, a w tym: projektowania i wytwarzania nowoczesnych systemów informatycznych, tworzenia dokumentacji systemowej

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie jakością

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie zarządzania jakością w podmiotach gospodarczych. Potrafi wdrożyć ISO, wykonać audyt, ustalić wymagania do uzyskania certyfikatu jakości. Zna metody i narzędzia zarządzania jakością w podmiotach gospodarczych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie logistyką

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie zarządzania logistyką w podmiotach gospodarczych. Potrafi budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  GSW

  Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi mogą uzyskać zatrudnienie m.in. w charakterze menadżera (dyrektora) personalnego, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. wynagrodzeń, specjalisty ds. szkoleń bądź doradcy personalnego.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi

  Wydział Filologiczny UG

  Partner: Teatr Muzyczny w Gdyni. Specjalność sceniczno-menedżerska. Język obcy angielski. Zawód profesjonalny aktor z dyplomem menedżera. Zatrudnienie: polskie/zagraniczne teatry muzyczne, festiwale, happeningi, eventy artystyczne, edukacja i promocja

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 4

  http://www.ug.edu.pl
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi

  Wydział Filologiczny UG

  Partner Teatr Muzyczny w Gdyni Specjalność menedżerska Język obcy angielski Zatrudnienie polskie/zagraniczne instytucje kultury teatry, galerie, festiwale, happeningi, eventy artystyczne, promocja, reklama, edukacja, organizacja, zarządzanie projektami

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu

  Zarządzanie Inżynierskie

  Wydział Zarządz. i Ekonomii PG

  Wyjątkowy zestaw naukowy – wiedza inżynierska i menadżerska uzupełniona umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Połączenie umiejętności zarządzania projektami i opanowaniem narzędzi informatycznych daje sylwetkę absolwenta wszechstronnego.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka