• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Akademia Dobrych Relacji: Poznaj samego siebie

Zapraszamy na cykl wykładów Poznaj samego siebie! Dobre relacje są kluczowe dla poczucia dobrostanu psychicznego, a ten z kolei wpływa na nasze zdrowie fizyczne.

gru 20

wtorek, godz. 11:00

Gdańsk, Online
Wstęp wolny
Wykłady w ramach Akademii są okazją do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach.

Poznaj samego siebie!

Podczas jesiennych spotkań słuchacze Akademii będą poznawać zagadnienia pomocne w osiągnięciu satysfakcjonującego życia. Dwa pierwsze wykłady stanowią poszerzenie wiedzy na temat stosowania asertywności w życiu codziennym. Wszystkie cztery natomiast tworzą podstawę i pomoc w głębszym poznaniu siebie. Myślą przewodnią jesiennego cyklu jest stwierdzenie, że tylko ten kto zna samego siebie, może prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka. Bez tego zaś nie powstanie żadna dobra relacja.
Najbliższe wykłady:

29 września 2022, czwartek, godz. 18:00
Granice ochrona czy przeszkoda?

Osoba i jej granice.
Mury, dziurawe płoty, ziemia niczyja.
Prawidłowy system granic.
Granice, a toksyczni ludzie.

27 października 2022, czwartek, godz. 18:00
Fałszywe przekonania ciche szkodniki naszego życia

Skąd się biorą i czym są przekonania?
Przekonania racjonalne i nieracjonalne.
Identyfikacja fałszywych przekonań.
Sposoby na unieszkodliwienie szkodnika.

24 listopada 2022, czwartek, godz. 18:00
Uczucia napęd życiowy i klucz do poznania siebie

Czy uczucia mogą być złe lub dobre?
A gdyby tak nic nie czuć
Dialog uczuć z intelektem.
Kobieta i mężczyzna w świecie uczuć.

8 grudnia 2022, czwartek, godz. 18:00
Temperament. Charakter. Osobowość

Co muszę przyjąć, a co mogę zmienić?
Obszary wpływu, czyli szukanie pod latarnią.
Lęk przed zmianą.
Mój martwy punkt.

Prowadzenie: Ewa Kuczkowska. Doradca psychologiczny, autorka i prelegentka Akademii Dobrych Relacji, w 2016 roku była nominowana do tytułu Mistrza Mowy Polskiej, specjalizuje się również w problemie niechcianej samotności.

O projekcie
Ludzie pragną szczęśliwego życia i akceptacji. Pragną sensu i zadowolenia ze swoich działań. To się nie zmieniło. Zmienił się natomiast świat, który nas otacza. Pośpiech, natłok bodźców, technologizacja życia wpłynęły potężnie na środowiska rodzinne, które nie zawsze są w stanie wyposażyć w kluczowe umiejętności. Gdy dodamy do tego świeże doświadczenie pandemicznego zagrożenia i izolację niedawnych lockdownów, widzimy jak potrzebna może być teraz edukacja psychologiczna. Akademia dobrych relacji stara się podejmować to ważne zadanie. Wykłady w ramach Akademii są okazją do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach.

Charakter wykładów:
Wykłady nie wymagają od uczestników wiedzy psychologicznej. Treści są przystępne i uniwersalne, będą więc użyteczne dla każdej grupy wiekowej osób dorosłych oraz młodzieży starszej. Przedstawiane zagadnienia są ilustrowane przez praktyczne przykłady z życia wzięte, a drobna domieszka humoru ułatwia przyjmowanie nowej wiedzy. Każdy pojedynczy wykład można traktować jako odrębne wydarzenie, choć udział w całym cyklu zapewni szersze rozumienie omawianego tematu.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zwierzęta, które możemy spotkać w Lasach Oliwskich, to. m.in.:

 

Najczęściej czytane