• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zmiany na GUMed i UCK - jakie plany mają kandydaci na rektora?

Wioleta Stolarska
19 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (149)
Troje profesorów powalczy o stanowisko rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wybory odbędą się 24 kwietnia 2024 r. Troje profesorów powalczy o stanowisko rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wybory odbędą się 24 kwietnia 2024 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny wybierze nowego rektora za niespełna tydzień. Będzie to istotna zmiana, bo obecnie urzędujący prof. Marcin Gruchała kończy swoją pracę. O stanowisko walczy troje profesorów. Lepsze warunki w akademikach, wspólne zajęcia studentów różnych kierunków czy Budżet Obywatelski - kto z nich przekona do siebie studentów? Rozwój transplantologii, medycyna robotyczna czy lepsza dostępność specjalistów dla pacjentów i poprawa infrastruktury na UCK - kto będzie decydował w sprawach największego szpitala w regionie? Sprawdzamy, jakie priorytety mają kandydaci.

Nowy rektor GUMed wybrany Nowy rektor GUMed wybrany

Kto byłby najlepszym rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?

Wybory na rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędą się 24 kwietnia 2024 r. W głosowaniu weźmie udział 472 elektorów, którzy reprezentują wszystkie grupy pracownicze oraz studentów.

Kto kandyduje na rektora GUMed?W zbliżających wyborach zmierzą się:
 • prof. dr hab. Michał Markuszewski - kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki na Wydziale Farmaceutycznym. Pełni również funkcję prorektora ds. nauki.
 • prof. dr hab. Radosław Owczuk - kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dziekan Wydziału Lekarskiego. Do 2022 r. sprawował obowiązki konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
 • prof. dr hab. Edyta Szurowska - kieruje II Zakładem Radiologii GUMed oraz Zakładem Radiologii UCK. Pełni także funkcję prorektora ds. klinicznych. Jest też obecnym prezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwo Radiologicznego.

Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować? Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować?
To kolejne wybory nowych władz uczelni w Trójmieście, dotychczas jednak zdecydowana większość uczelni decydowała o kontynuacji pracy aktualnego rektora.

Na zmianę na stanowisku czeka tym razem największa medyczna uczelnia w regionie. Nieoficjalnie prawdopodobnie decydujące zdanie o wyborze rektora GUMed będą mieli studenci.

Jakie plany mają kandydaci na rektora GUMed?Poprosiliśmy kandydatów, by opowiedzieli o swoich planach, jakie mają w stosunku do uczelni, studentów czy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Każdy z kandydatów odpowiedział na cztery identyczne pytania:
 1. Kluczowy projekt, wyzwanie zbliżającej się kadencji dla Pani/Pana?
 2. Czym zamierza Pani/Pan przekonać do siebie wyborców-studentów?
 3. Czy GUMed powinien starać się o zwiększenie limitu przyjęć kandydatów na studia?
 4. GUMed to nie tylko uczelnia, ale również największy szpital w regionie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, co w perspektywie najbliższych miesięcy/lat powinno według Pani/Pana zmienić się w funkcjonowaniu szpitala? Co zmieni się dla pacjentów?


Odpowiedzi przedstawiamy w kolejności alfabetycznej:

Prof. dr hab. Michał Markuszewski - jakie ma plany na kadencję?Kluczowy projekt, wyzwanie zbliżającej się kadencji dla Pana?

Prof. dr hab. Michał Markuszewski. Prof. dr hab. Michał Markuszewski.
Jest pięć kluczowych obszarów rozwoju GUMed: Organizacja i Relacje, Nauka, Dydaktyka, Studenci i Doktoranci oraz Sprawy Kliniczne. Po pierwsze Uniwersytet tworzą ludzie i dlatego muszę zająć się ich dobrostanem. Zależy mi na zbudowaniu wspólnoty GUMed, w której wszyscy poczują się dobrze i będą mieć satysfakcję z wykonywanej pracy. Do tego niezbędny jest otwarty dialog i sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnątrz uczelni, a także równe traktowanie wszystkich członków społeczności oraz przejrzystość działania i zasad. Potrzebne jest zwiększenie środków finansowych dedykowanych badaniom naukowym i niezbędne wsparcie infrastrukturalne. Dydaktykom trzeba zaoferować atrakcyjną ścieżkę kariery dydaktycznej i dowartościowanie ich zaangażowania. Na stypendiach i stażach naukowych za granicą obserwowałem różne skuteczne podejścia do łączenia nauki, dydaktyki i kliniki. Będę starał się łączyć interesy Uniwersytetu i Kliniki. Chcę też zapewnić Studentom i Doktorantom większą podmiotowość i realne uczestnictwo w gremiach decyzyjnych GUMed.

Czym zamierza Pan przekonać do siebie wyborców-studentów?

Uczciwym podejściem do ich postulatów. Prowadzę otwarty dialog ze studentami i doktorantami m.in. o poprawie komfortu studiowania i warunków mieszkaniowych w akademikach, a także o systemie wsparcia psychologicznego oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Będę intensywnie wspierał aktywności organizacji studenckich, kół naukowych i sportu uniwersyteckiego, a także wydarzeń kulturalnych. Zależy mi na zwiększeniu liczby zajęć interdyscyplinarnych, aby studenci poszczególnych kierunków mogli się poznać i nauczyć współpracować ze sobą. Budowa wspólnoty GUMed to także rozwój wsparcia mentoringowego, a także organizowanie szkoleń z rozwijania kompetencji miękkich i radzenia sobie ze stresem. Chciałbym organizować na GUMed zajęcia rozwijające przedsiębiorczość. Będę promował wprowadzenie nowych kierunków, zajęć i form kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku, w tym rozszerzenie oferty szkoleń podyplomowych dla absolwentów różnych kierunków oraz utrzymywanie stałego kontaktu z naszymi absolwentami.

Czy GUMed powinien starać się o zwiększenie limitu przyjęć kandydatów na studia?

To wymaga szczegółowych analiz, a także uwzględniania warunków demograficznych i ekonomicznych. Na kierunku lekarskim miejsca nie są już limitowane, natomiast dostrzegamy potrzebę kształcenia akademickiego na kierunku pielęgniarstwo, bo w pomorskim jest to nam pilnie potrzebne, ale wymaga pozyskania dodatkowych środków na utworzenie miejsc na uczelni. Kształcimy obecnie ponad 6 tys. studentów, ale ciągle mamy potencjał na zwiększenie ich liczby na nowych, konkurencyjnych kierunkach studiów. Nasi naukowcy są chętnie zapraszani do wygłaszania wykładów na konferencjach, ich publikacje są doceniane i cytowane. Z jednej strony to powód do dumy, ale z drugiej obowiązek bardzo odpowiedzialnego podejścia do jakości dydaktyki i warunków studiowania. Żeby utrzymać ten wysoki standard, musimy skupić się na jakości, więc zwiększanie liczby miejsc to z pewnością temat do dyskusji w ramach Senatu Uczelni. 

GUMed to nie tylko uczelnia, ale również największy szpital w regionie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, co w perspektywie najbliższych miesięcy/lat powinno według Pana zmienić się w funkcjonowaniu szpitala? Co zmieni się dla pacjentów?

Chcę wzmacniać relacje z lokalną społecznością i wdrażać programy edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin wspólnie z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Skupię się na pogłębianiu współpracy w zespołach wielospecjalistycznych, bo to gwarantuje powodzenie diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Muszę znaleźć środki na inwestycję w system informatyczny szpitala, bo dzięki niemu możemy sprawniej obsłużyć pacjentów. Będziemy rozwijać transplantologię, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz hospitalizacje jednodniowe poprzez dalszą rozbudowę i adaptację infrastruktury UCK. Będę zabiegać o sprawną budowę Centrum Medycyny Pediatrycznej oraz efektywną realizację Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Postaramy się poszerzyć wachlarz usług jednostek zależnych od GUMed, pod kątem wyzwań zdrowotnych w populacji. Potrzebujemy współpracy z samorządami i z partnerami biznesowymi - to dzięki sponsorom udało się w UCK przeprowadzić operacje u dzieci wspomagane przez robota. Zależy mi na rozwoju nauki poprzez łączenie badań podstawowych ze sferą kliniczną, co określa się jako medycyna translacyjna, a w UCK mamy idealne warunki do jej rozwoju.

Prof. dr hab. Radosław Owczuk. Prof. dr hab. Radosław Owczuk.

Prof. dr hab. Radosław Owczuk - jaki ma program?Kluczowy projekt, wyzwanie zbliżającej się kadencji dla Pani/Pana?
 
Mottem mojego programu jest "Cztery Wydziały - jedna Uczelnia". W nim wyrażam potrzebę większej spójności pracy uczelni, wzajemnego wspierania się. Przedstawiłem wiele bardzo konkretnych propozycji, których celem jest między innymi utrzymanie statusu uczelni badawczej, promowanie równej wagi wszystkich zawodów medycznych, dalszy rozwój naszych jednostek, w tym Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, poprawienie warunków studiowania, wprowadzenie jasnej ścieżki kariery i awansu oraz premiowanie osiągnięć naukowych i publikacyjnych, a także nagradzanie promowania badań naukowych. Oczywiście będę aktywnie działał, aby pozyskać środki na podwyższenie wynagrodzeń we wszystkich grupach pracowniczych. Wszystkie te działania musi spajać dobra komunikacja zorientowana na współpracę, w tym również władz uczelni z całą społecznością akademicką. 
 
Czym zamierza Pani/Pan przekonać do siebie wyborców-studentów?

Wprowadzę wspólne zajęcia w ramach kształcenia zawodów medycznych, co umożliwi nie tylko wymianę doświadczeń, ale też integrację środowisk studenckich. Wierzę, że poprawi to umiejętność pracy zespołowej oraz zwiększy poczucie równej wagi zawodów medycznych. Dla integracji i wsparcia działań pozanaukowych dla osób studiujących powołam centrum aktywności studentów i doktorantów, a chcąc ułatwić studenckim organizacjom m.in. zdobywanie środków na ich projekty - stworzyć fundację studencką. Podejmę też działania związane z większą dostępnością biblioteki, obiektów sportowych oraz z większą dostępnością pracy w kampusie dla studentów różnych kierunków. Zadbam o zaplecze socjalne dla studentów - dziś niektóre nawet prozaiczne rzeczy, takie jak możliwość przebrania się, nie są do końca rozwiązane.

Czy GUMed powinien starać się o zwiększenie limitu przyjęć kandydatów na studia?

Przede wszystkim należy zadbać o jakość kształcenia studentów, którzy już studiują. Uczelnia nie powinna zwiększać limitów bez zwiększenia zasobów infrastrukturalnych. Konieczne jest zapewnienie już studiującym tak podstawowych spraw jak zaplecza socjalne, których brakuje, a także zapewnienie stref wypoczynku.

GUMed to nie tylko uczelnia, ale również największy szpital w regionie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, co w perspektywie najbliższych miesięcy/lat powinno według Pani/Pana zmienić się w funkcjonowaniu szpitala? Co zmieni się dla pacjentów?

Należy nadal rozwijać medycynę precyzyjną i spersonalizowaną, transplantologię, a także diagnostykę obrazową i laboratoryjną. Obserwujemy w Polsce silny trend do zwiększenia udzielania świadczeń w zakresie porad specjalistycznych i zabiegów związanych z krótkim pobytem, dlatego należy dołożyć starań, żeby stworzyć Centrum Medycyny Ambulatoryjnej. Powinniśmy dążyć do wsparcia podmiotów leczniczych w zwiększaniu możliwości hospitalizacji w tzw. trybie jednego dnia. Powinniśmy także wzmacniać rolę Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej szczególnie w zakresie parazytologii klinicznej, medycyny hiperbarycznej oraz medycyny tropikalnej i medycyny podróży. Z problemów pozaleczniczych, które jednak są istotne dla pacjentów UCK - to pozyskanie terenu i budowa parkingu przy kampusie, który ułatwiłby znacznie pacjentom korzystanie ze świadczeń oferowanych przez podmioty lecznicze.

Prof. dr hab. Edyta Szurowska - co planuje?Kluczowy projekt, wyzwanie zbliżającej się kadencji dla Pani/Pana?

Prof. dr hab. Edyta Szurowska. Prof. dr hab. Edyta Szurowska.
Wokół hasła "Zbudujmy razem GUMed przyszłości" planuję szereg aktywności w kluczowych obszarach. Wierzę głęboko, że siłą gwarantującą szybki postęp i rozwój naszej uczelni jest współpraca, zaangażowanie i jedność. Tylko dzięki odpowiedzialnemu budowaniu zespołów, partnerskim relacjom, przyjaznej atmosferze oraz szerokim kontaktom naukowym i z otoczeniem społeczno-gospodarczym możemy odnieść sukces, robiąc kolejny krok w bezpieczną przyszłość. Jednym z moich celów jest wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty akademickiej wśród naszych studentów, nauczycieli uniwersyteckich i pracowników administracji, abyśmy czuli się współodpowiedzialni i współdecydowali o kierunkach rozwoju GUMed. Istotne znaczenie ma także nowoczesna dydaktyka i interdyscyplinarne kształcenie, odpowiadające na wyzwania współczesności i zachodzących zmian demograficznych, a także inspirujący rozwój naukowy, który będzie udziałem nie tylko naszych profesorów, ale także studentów i innych członków społeczności.

Czym zamierza Pani/Pan przekonać do siebie wyborców-studentów?

Mój program wyborczy powstał w wyniku szerokich konsultacji ze społecznością studencką, a głos najmłodszych członków naszej społeczności jest dla mnie niezwykle ważny. Przedstawicieli studentów i doktorantów zamierzam włączyć w cykliczne spotkania rektorskie/dziekańskie. Proponuję utworzenie Students Front Office, by wspierać studentów i doktorantów w sprawach organizacyjnych oraz administracyjnych, Fundacji GUMed, by zapewnić im większe środki na organizację wydarzeń, oraz Budżet Obywatelski, by decydowali, jak zmieniać swoje otoczenie. Chcę wesprzeć system mentoringu, tak ważny w indywidualnym rozwoju, zwiększyć wsparcie stypendialne i grantowe, psychologiczne, a także możliwości zatrudnienia studentów do pracy w charakterze asystenta lekarza, dydaktyka czy farmaceuty. Istotne jest tworzenie miejsc nie tylko do nauki, ale efektywnego odpoczynku, a także rozbudowa skromnej infrastruktury socjalnej. Studia powinny być wspaniałym czasem rozkwitu zainteresowań, nie tylko naukowych. Uczelnia oczywiście powinna przygotować do wykonywania zawodu, ale również powinno kreować warunki do kontynuacji zainteresowań sportowych, artystycznych, ogólnorozwojowych.

Czy GUMed powinien starać się o zwiększenie limitu przyjęć kandydatów na studia?

Jak rozumiem pytanie dotyczy studiów jednolitych magisterskich. Wydaje się, że obecne limity dostosowane są do naszych możliwości, zarówno kadrowych, jak i lokalowych, by prowadzić kształcenie w zawodach medycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Bez rozbudowy infrastruktury dydaktycznej, socjalnej dla studentów (m.in. akademików) trudno nam będzie zwiększać rekrutację. Dysponujemy naprawdę nowoczesną bazą kliniczną, natomiast powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki do kształcenia i prowadzenia badań naukowych na naszym Uniwersytecie, w tym laboratoriów badawczych i rozwijanie struktur typu core facilities. Widzę natomiast realne możliwości i potencjał w poszerzeniu działalności usługowej i komercyjnej oferty kształcenia, w ramach studiów podyplomowych czy kursów specjalizacyjnych.

GUMed to nie tylko uczelnia, ale również największy szpital w regionie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, co w perspektywie najbliższych miesięcy/lat powinno według Pani/Pana zmienić się w funkcjonowaniu szpitala? Co zmieni się dla pacjentów?

GUMed jest organem założycielskim łącznie czterech podmiotów leczniczych. Obok wspomnianego UCK jest to także Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Centrum Medycyny Rodzinnej i Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Wszystkie te jednostki są w dobrej kondycji finansowej i oferują wysoką jakość świadczeń. Identyfikuję jednak obszary, które można usprawnić czy poprawić dla większego komfortu personelu oraz pacjentów. Personel jest zbyt mocno obciążony pracą administracyjną, w czym istotnie może pomóc zwiększenie zatrudnienia studentów jako asystentów. W obszarze klinicznym moim celem jest dalszy rozwój infrastruktury - głównie dla pacjentów ambulatoryjnych i na oddziałach dziennych, wspieranie programów transplantacyjnych, opieki koordynowanej, medycyny personalizowanej i małoinwazyjnej, jak też wprowadzanie nowych technologii medycznych oraz chirurgii robotowej. Musimy być przygotowani na kolejną rewolucję technologiczną i zmiany pokoleniowe, które zachodzą na naszych oczach oraz dostosować do nich systemy zarządzania i organizację pracy.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (149)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Klif położony poza strefą oddziaływania fal, to:

 

Najczęściej czytane