• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Bon na komputer nie dla każdego nauczyciela?

ws
1 sierpnia 2023, godz. 14:00 
Opinie (69)
W przyszłym roku szkolnym nauczyciele otrzymają bony w wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. W przyszłym roku szkolnym nauczyciele otrzymają bony w wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopa.

Nauczyciele już od września będą mogli dostać bon w wysokości 2,5 tys. zł na zakup komputera. Niestety dopłata nie dotyczy wszystkich. Nie skorzystają z niej pedagodzy, którzy już korzystali z pomocy na zakup komputera np. w czasie pandemii. Według zapisów w ustawie wynika, że na pomoc nie mogą liczyć również nauczyciele przedszkolni.
Czy dofinansowanie do nowego komputera w wys. 2,5 tys. zł jest wystarczające?

W nowym roku szkolnym 2023/24 czwartoklasistów, którzy mają dostać nowe laptopy, częściowe wsparcie przy zakupie nowego sprzętu mają otrzymać również nauczyciele.

Jakiemu nauczycielowi przysługuje bon na zakup laptopa?Według zapisów w ustawie do otrzymania dofinansowania uprawnieni będą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r.
 • w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • w publicznych szkołach artystycznych,
 • w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście
Jak już wcześniej informowali przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji (które ma w rozporządzeniu wskazać grupy nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkół uprawnionych do otrzymania wsparcia), wsparciem mają być objęci nauczyciele szkół publicznych, ale też mogą to być dodatkowo nauczyciele szkół niepublicznych czy inni pracownicy oświaty.

Z przepisów wprost wynika jednak, że na pomoc nie mogą liczyć nauczyciele przedszkolni.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli została opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 lipca, a wejdzie w życie 2 sierpnia. 

Nauczyciele odchodzą przez zarządzanie i porównania do papieru toaletowego. Urząd: polityka kadrowa Nauczyciele odchodzą przez zarządzanie i porównania do papieru toaletowego. Urząd: polityka kadrowa

2,5 tys. na laptop - zasady dofinansowaniaDofinansowanie ma trafić do nauczycieli we wrześniu 2023. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.

Według zapisów nauczyciel nie może liczyć na wyższe dofinansowanie w przypadku zakupu droższego sprzętu ani na zwrot nadwyżki. Jeżeli pedagog zdecyduje się dopłacić do komputera z własnych pieniędzy, nie może zakupu rozłożyć na raty. Wykorzystanie bonu na laptopa będzie możliwe w określonych punktach, które będą wykorzystywać specjalny system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Laptopa kupionego za pomocą bonu nie będzie można sprzedać przez 5 lat.


Jak złożyć wniosek o bon na zakup laptopa?Aby otrzymać bon na zakup laptopa nauczyciel musi złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Wówczas organ prowadzący szkołę lub placówkę złoży wniosek w systemie teleinformatycznym.
Wniosek ma zawierać dane identyfikujące nauczyciela:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres poczty elektronicznej
 • oraz dane dotyczące szkoły lub placówki, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz dane tego organu.

Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia, związana ze sfinansowaniem zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Pandemiczne wsparcie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej się w to nie wlicza.

Za bon można będzie kupić wyłącznie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebook), który musi spełniać wymogi ministerstwa.


Większym problem jednak jest brak dostępu do szybkiego internetu w wielu szkołach, na co zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. W takiej sytuacji nawet najlepsze komputery nie pomogą uczniom i nauczycielom.

ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (69)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Wszystkiego dobrego | Pełna MOC w czasach zmian. Jacek Walkiewicz

wykład

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie zwierzęta spotkasz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane