• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Forum Organizacji Młodzieżowych

Forum Organizacji Młodzieżowych (dalej: FOM) odbędzie się 22.11.2023 r. (środa) na WSB Merito w Gdyni ul. Śląska 35/37 o godz. 9:00 (wejście główne, wstęp bezpłatny przy rejestracji). FOM to konferencja kierowana do młodzieży oraz organizacji młodzieżowych, której głównym zadaniem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji młodzieży oraz organizacji młodzieżowych w życiu publicznym. Zwieńczeniem wydarzenia będzie powstanie społeczności łączącej młodzież chcącą realizować się w sektorze pozarządowym z doświadczonymi praktykami i partnerami instytucjonalnymi, do której zostaną zaproszeni wszyscy zarejestrowani uczestnicy konferencji .

W takcie konferencji Forum Organizacji Młodzieżowych nasi partnerzy merytoryczni wspólnie z młodzieżą oraz organizacjami młodzieżowymi będą poruszać tematykę pracy w sektorze pozarządowym w celu przekazania praktycznej wiedzy i nawiązania bliskich wzajemnych relacji.

Poruszana tematyka:
- specyfika aktywności społecznej w obszarze działalności partnera,
- działalność pozarządowa jako ścieżka zawodowa - czy to etyczne i czy się opłaca,
- praktyczna wiedza na temat profesjonalizacji działalności publicznej w sektorze pozarządowym,
źródła finansowania,
- metody zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów własnych,
- budowa i realizacja strategii działania organizacji,
- narzędzia prawne dla organizacji pozarządowych - jak wpływać na sektor prywatny i publiczny

Przykładowe korzyści dla uczestników projektu FOM:
- zróżnicowania i poszerzenie oferty edukacyjnej,
- doskonalenie kompetencji miękkich i organizacyjnych uczestników,
- możliwość pokazania uczestnikom innego podejścia i ścieżek kariery,
- praktyczną wiedzę o pozyskiwaniu funduszy na zakładanie i rozwój organizacji młodzieżowych (samorządy, koła naukowe, niezależne zrzeszenia studentów itp.)
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wolontariatu oraz realizacji własnych inicjatyw

Harmonogram Forum Organizacji Młodzieżowych
9.00 - 9.15 przywitanie gości przez przedstawicieli Fundacji ZEFiR oraz Partnera Głównego WSB Merito w Gdyni. Aula T015.

9.15 - 10.45 Panel I Organizacja pozarządowa jako narzędzie oddziaływania na nasze otoczenie i źródła jej finansowania. Aula T015.

10.00 - 10.45 wykład pt. Pomysł - Papier - Podmiot, czyli jak założyć własne NGO.
Szybka ścieżka na przykładzie stowarzyszenia Uskrzydleni - Michał Sawicki. Sala nr 9.

10.45 - 11.30 przerwa kawowa w strefie networkingowej. Sala nr 8

11.30 - 13.00 Panel II Działalność prospołeczna - czyli jak mogę realizować swoje pasje, budować więzi międzyludzkie oraz podtrzymywać wzorce kulturowe przy okazji spełniając się zawodowo. Aula T015.

11.45 - 12.30 wykład pt. Stosowanie prawa pracy w praktyce - Marcin Pniewski i Jakub Szefler. Sala nr 9


Udział w projekcie jest bezpłatny dla beneficjentów.

Rejestracji można dokonać:
na stronie: https://fom.fundacjazefir.org/#dolacz lub przy wejściu głównym w WSB Merito Gdynia od godz. 9:00, 22.11.23r. podczas Forum Organizacji Młodzieżowych

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033 Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Warchlak to:

 

Najczęściej czytane