• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Kaszubski Festiwal Raków

Wraz z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy na Kaszubski Festiwal Raków, który odbędzie się w naszym obiekcie w piątek 7 października w godz. 10.00 - 15.00.

Celem spotkania będzie podjęcie dyskusji na temat malejącej populacji raka szlachetnego w jeziorach na Pomorzu, stanu czystości jezior kaszubskich oraz modelu współpracy wszystkich użytkowników wód.

Jako obiektowi zlokalizowanemu w sercu Kaszub, któremu bliskie są zagadnienia środowiskowe, pragniemy zainicjować ten ważny zwłaszcza na Pomorzu temat i konsekwentnie z roku na rok go rozwijać poprzez wydarzenie cykliczne, które właśnie mamy przyjemność zainaugurować.

W programie festiwalu:
- konferencja Jeziora Pojezierza Kaszubskiego,
- panel dyskusyjny,
- poczęstunek szefów kuchni Marcina Popielarza i Łukasza Miecznikowskiego.
Harmonogram konferencji Jeziora Pojezierza Kaszubskiego:

10.00 - 10.15 Przywitanie i informacje organizacyjne.

10.15 - 10.45 Wystąpienie prof. dr hab. inż. Julity Dunalskiej - Kierownika Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie na temat przyczyn i skutków degradacji jezior.

10.45 - 11.05 Wystąpienie dr Kamila Nowińskiego z Zakładu Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego na temat jakości wód jezior Pojezierza Kaszubskiego.

11.05 - 11.35 Przerwa na kawę.

11.35 - 12.00 Wystąpienie dr Katarzyny Bociąg z Pracowni Przyrodniczej Pro Natura Pro Homini na temat walorów przyrodniczych jezior kaszubskich oraz zrealizowanego w latach 2014-2016 projektu dotyczącego ochrony jezior lobeliowych w Polsce.

12.00 - 12.20 Wystąpienie dr hab. inż. Przemysława Śmietany, prof. US dotyczące występowania raka szlachetnego w jeziorach Pomorza.

12.20 - 12.40 Wystąpienie Pana Marka Theusa na temat prawidłowej gospodarki prowadzonej przez właściciela jeziora na przykładzie jeziora Sominko.

12.40 - 13.30 Dyskusja.

13.30 Zakończenie konferencji.

13.30 - 15.00 - Poczęstunek.


Kontakt: recepcja@lesnydwor.pl i kamila.szmidt@ug.edu.pl

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które z wymienionych poniżej miast ma największą powierzchnię?

 

Najczęściej czytane