• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?

Wioleta Stolarska
16 lutego 2024, godz. 08:00 
Opinie (24)
Tegoroczny nabór do szkół średnich rozpocznie się 15 maja, a zakończy w sierpniu (po naborze uzupełniającym). Tegoroczny nabór do szkół średnich rozpocznie się 15 maja, a zakończy w sierpniu (po naborze uzupełniającym).

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 rusza 15 maja. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 14 czerwca. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej? Kiedy dostarczyć dokumenty i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty czy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej? Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024? Podpowiadamy, jakie są najważniejsze terminy w rekrutacji 2024/25.
Zamierzasz aplikować do:

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025? O czym powinni pamiętać uczniowie?

Kiedy rekrutacja do szkół średnich 2024/2025?Tegoroczny nabór do szkół średnich rozpocznie się 15 maja, a zakończy w sierpniu (po naborze uzupełniającym). O tym, do jakiej szkoły aplikować, ósmoklasiści muszą zdecydować jednak wcześniej, bo dokumenty należy dostarczyć bowiem jeszcze przed poznaniem wyników egzaminów ósmoklasisty.


Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025: jak wygląda harmonogram?Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 10 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 5 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 11 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. do 16 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. do 23 lipca 2024 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.


Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?Egzamin ósmoklasisty 2024 obędzie się w maju. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz szósty. Kolejny raz również uczniowie ósmych klas nie musieli wybierać dodatkowego przedmiotu, który chcieliby zdawać na egzaminie.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024:
14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.:00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
15 maja 2024 (środa) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
16 maja 2024 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Od 10 do 12 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty dla tych osób, które nie będą mogły przystąpić do nich w terminie głównym:
 • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowanie się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (24)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Science Cafe. Przyszłość zapisana w genach? Epigenetyka w skali

20 zł
wykład, sesja naukowa, warsztaty

Student Maritime Conference 2024

60 - 480 zł
konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest:

 

Najczęściej czytane