• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do szkół dwujęzycznych, sportowych. Wnioski tylko do piątku, 31.05

ws
29 maja 2024, godz. 13:30 
Opinie (10)
Trwa rekrutacja do szkoły średniej na rok 2024/2025. Trwa rekrutacja do szkoły średniej na rok 2024/2025.

Trwa rekrutacja do szkoły średniej na rok 2024/2025. Na Pomorzu odbywa się ona elektronicznie w systemie nabor-pomorze. Kandydaci, którzy aplikują do szkół czy klas dwujęzycznych, sportowych, przygotowania wojskowego itp., mają czas na złożenie podania tylko do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00. Od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. szkoły będą przeprowadzały sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych czy próby sprawności fizycznej.
Rekrutacja 2024: Podania do klas językowych, sportowych i innych z egzaminami wstępnymiZłożyłe(a)ś już podanie do szkoły średniej?

Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęła się 15 maja. Jak informuje system rekrutacyjny: w dniu 31 maja 2024 r. o godz. 15:00 upływa termin złożenia wniosku, w tym zmiany wniosku wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do:
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego,
 • oddziału międzynarodowego,
 • oddziału wstępnego,
 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych, indywidualnych predyspozycji
 • oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

W terminie od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. szkoły będą przeprowadzały:
 • sprawdziany uzdolnień kierunkowych,
 • próby sprawności fizycznej,
 • sprawdziany kompetencji językowych,
 • sprawdziany predyspozycji językowych (klasy wstępne).

Dokładne terminy ogłasza dyrektor szkoły prowadzącej ww. sprawdzian lub próbę.

Co ważne: do klas ogólnodostępnych wnioski można składać do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę? Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę?

Ile klas i szkół można wybrać w rekrutacji do szkoły średniej?- W wyniku analizy danych statystycznych z 2023 r. wynika, że 14 proc. kandydatów korzystających z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, mimo braku tytułu laureata lub finalisty, dających uprawnienie do pierwszeństwa przyjęcia. Takie zjawisko było jednym z czynników powodujących, że pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20 proc. nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach. W związku z tym przypominamy Państwu, że ustawa Prawo Oświatowe dopuszcza wybór 3 publicznych szkół i dowolną liczbę klas z tych szkół. Należy jednak pamiętać, że w ramach naborów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych z wykorzystaniem elektronicznego systemu naborowego: nabor-pomorze niektóre samorządy zmieniły ten limit - informuje nabor-pomorze.edu.com.pl.
Samorządy opublikowały uchwały, zgodnie z którymi w sezonie naborowym 2024/2025 obowiązują następujące limity:
 • Gdańsk - bez ograniczeń
 • Gdynia - bez ograniczeń
 • Sopot - 3 szkoły

Jak przekonują, im więcej pozycji zawiera lista preferowanych szkół, tym większa szansa na znalezienie miejsca w nowej szkole już na pierwszym etapie rekrutacji.

ZOBACZ - VULCAN Rekrutacja 2024 - przewodnik/instrukcja dla kandydata

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady?


Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?200 punktów - tyle może uzyskać maksymalnie absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Za co można dostać punkty w rekrutacji?
 • 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przelicza się punkty z egzaminu ósmoklasisty 2024?Według informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej liczba możliwych do uzyskania punktów z każdego arkuszu podczas egzaminów ósmoklasisty (z polskiego, matematyki i języka obcego) jest stała:
 • język polski - 45 punktów (25 za test + 20 za wypracowanie);
 • matematyka - 25 punktów (15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte);
 • język obcy - 55 punktów (21 za zadania zamknięte + 34 za otwarte).

Jednak warto pamiętać o tym, że ostatecznie uczniowie ze wszystkich egzaminów mogą zdobyć maksymalnie 100 punktów. Skąd wynika ta różnica? WAŻNE: Na egzaminie ósmoklasisty 2024 uczeń otrzymuje punkty procentowe, które następnie należy przeliczyć.

Wyniki egzaminów (zdobytych punktów) podawane są w procentach (zaokrąglanych). Jak przeliczyć je na punkty rekrutacyjne?
 • wynik z języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • wynik z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3: : 100% x 0,30 = 30 punktów.

Przykładowo na egzaminie z polskiego i matematyki przeliczamy:
 • 100 proc. punktów na egzaminie to 100 x 0,35, czyli 35 punktów.
 • 50 proc. punktów na egzaminie, to 50 x 0,35, czyli 17,5 punktu.

Przykładowo na egzaminie z języka obcego przeliczamy:
 • 100 proc. punktów na egzaminie to 100 x 0,3 = 30 punktów.
 • 50 proc. punktów na egzaminie to 50 x 0,3 = 15 punktów.

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

W jaki sposób uczniowie są przydzielani do klas w rekrutacji?O zakwalifikowaniu kandydata decydują punkty. Lista preferencji jest informacją, wśród których oddziałów wybranych przez kandydata i w jakiej kolejności aplikacja ma szukać miejsca dla niego (oczywiście według osiągniętych przez kandydata punktów). Dla każdego oddziału liczba punktów jest wyliczana indywidualnie i może być inna ze względu na różne przedmioty punktowane w każdym oddziale.

CO WAŻNE: Kolejność oddziałów (klas) na liście kandydata ma znaczenie, ale ostatecznie o kwalifikacji decydują punkty.

Przykład: 3 uczniów, którzy aplikują do klas w ramach jednej szkoły. Każdy wybrał po 3 preferencje:

1
 • Trwa rekrutacja do szkoły średniej na rok 2024/2025.

Ile punktów można dostać za świadectwo ukończenia ósmej klasy?Kolejne 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W zależności od wybranej szkoły i klasy pod uwagę w rekrutacji brane są oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów, które przelicza się na punkty. Za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Z kolei za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z "czerwonym paskiem") przyznaje się 7 punktów.

Jak informuje kuratorium oświaty, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów.

Wybranego języka nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25? Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?

Szczególne osiągnięcia: co liczy się w rekrutacji i ile można dostać za nie punktów?Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, uczeń może dostać kolejne punkty, które zostaną wzięte pod uwagę w rekrutacji do szkoły średniej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Kolejne 3 punkty można uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.


Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Próg punktowy dotyczący danej szkoły jest to liczba punktów, jaką w rekrutacji w konkretnym roku zgromadził ostatni kandydat (z najniższym wynikiem), którego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji w kolejnym roku. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Przypominamy, jak wyglądają progi punktowe w poszczególnych szkołach w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w 2023 r. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 - terminyWedług informacji z Rozporządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2024 r. godz. 8.00 do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 10 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 5 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 11 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. do 16 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. do 23 lipca 2024 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.


Egzamin ósmoklasisty 2024 - termin dodatkowyOd 10 do 12 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty dla tych osób, które nie będą mogły przystąpić do nich w terminie głównym:
 • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00


Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady?


Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.
ws

Opinie (10) 1 zablokowana

 • (7)

  Nam potrzeba lekarzy inżynierów a nie lingwistów i sportowców.

  • 16 16

  • (2)

   W dobie coraz większej popularności modeli AI opierajacych swoje wyniki o wpisywane prompty ligwistyka jest jak najbardziej przyszlościowym kierunkiem.
   W sumie to patrzac na postępujacą nadwagę i otylość w społeczeństwie to trenerzy personalni i fizjoterapeuci będą też mieli coraz więcej pracy, więc szkoły i zwody są jak nabardziej przyszlościowe.

   • 16 3

   • (1)

    Inżynier znający języki ma nawet lepsze szanse na rynku pracy.

    • 3 2

    • chyba od lingwisty znającego excela

     • 1 3

  • Do tego nie jest potrzebny test predyspozycji językowych czy fizycznych, więc do klas kształcących przyszłych inżynierów i lekarzy nabór odbywa się zwykłą drogą.

   • 4 2

  • niestety ale nam potrzeba siły fizycznej. także do zawodówek i do roboty, a nie jakieś LO.

   • 6 1

  • Spoko. Mój syn idzie do technikum budowlanego. Może być?

   • 5 0

  • Jasne, a potem ten lekarz bez znajomości języka zapozna się z nowościami. Pewno.

   • 1 0

 • zawód youtuber - zawód rodziny

  • 5 2

 • Zawód sędzia , jest to zawód dziedziczny.

  • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Współpraca glona i grzyba w poroście to przykład:

 

Najczęściej czytane