• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Licea mundurowe kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie?

15 maja 2024 
Opinie (31)
Szkoły mundurowe to nie tylko miejsce kształcenia, ale też baza do rozwijania umiejętności przydatnych w służbach, jak i życiu prywatnym. Szkoły mundurowe to nie tylko miejsce kształcenia, ale też baza do rozwijania umiejętności przydatnych w służbach, jak i życiu prywatnym.

W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych, globalnych wyzwań bezpieczeństwa oraz rosnącej potrzeby wykształcenia liderów przyszłości licea mundurowe stają się oazą wiedzy, dyscypliny i przygotowania do życia w nieprzewidywalnym świecie. Są nie tylko miejscem kształcenia, ale także bazą do rozwijania umiejętności przydatnych zarówno w służbach, jak i życiu osobistym i zawodowym.W Trójmieście od 10 lat z powodzeniem przygotowuje młodzież do pracy w służbach mundurowych Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus im. Mieczysława Jałowieckiego w Gdańsku. Szkoła od 1 września 2024 r. zmieni swoją siedzibę z dzielnicy Przymorze na Śródmieście, w samym centrum Gdańska, przy ul. Wały Piastowskie 1Mapka (dawny bank City Handlowy, wejście od Kupieckiej).

Spartakus oferuje uczniom wyjątkową możliwość przygotowania do służby w różnych formacjach mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, wojsko czy Straż Pożarna. To miejsce, gdzie młodzi ludzie nie tylko poznają tajniki zawodu, ale także wartości przydatne w życiu, takie jak dyscyplina, honor, odpowiedzialność oraz gotowość do poświęceń dla dobra społeczeństwa.

Liceum przygotowuje kadetów do służby w klasach o profilach: policyjno-detektywistycznym, oddziale przygotowania wojskowego, straży granicznej i pożarniczo-ratowniczym. Liceum przygotowuje kadetów do służby w klasach o profilach: policyjno-detektywistycznym, oddziale przygotowania wojskowego, straży granicznej i pożarniczo-ratowniczym.
- Nasze liceum przygotowuje kadetów do służby w klasach o profilach: policyjno-detektywistycznym, oddziale przygotowania wojskowego, straży granicznej, pożarniczo-ratowniczym, ukierunkowując młodych ludzi na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i pomagając im w dążeniu do realizacji swoich postanowień związanych z dalszą edukacją po szkole średniej, jak również przyszłej pracy zawodowej - mówi kmdr rez. Dariusz Królak, komendant szkoły. - Szkolenia prowadzone przez instruktorów-profesjonalistów pozwalają kadetom zdobywać niezbędną wiedzę oraz umiejętności zarówno w trakcie zajęć teoretycznych w ramach wykładów w szkole, jak również w czasie zgrupowań poligonowych. Nasi absolwenci kończący naukę w oddziałach przygotowania wojskowego uzyskują dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni, do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

Jedyna taka szkoła w krajuSzkoła realizuje program nauczania oparty o założenia ministra obrony narodowej dla oddziałów przygotowania wojskowego, dla których jednostką patronacką jest 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim. Liceum Spartakus jest też prekursorem utworzenia klas OPP i od ubiegłego roku jako jedyna w Polsce szkoła realizuje pilotażowo program dla oddziałów przygotowania policyjnego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji.

W realizacji szkolenia mundurowego pomaga wieloletnia współpraca z licznymi jednostkami wojskowymi, CWCR, WOT, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ratownictwa Morskiego oraz szkołami wyższymi.

Młoda osoba decydująca się na formę np. wojskowej służby mundurowej zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 6 tys. zł. Młoda osoba decydująca się na formę np. wojskowej służby mundurowej zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 6 tys. zł.
Obecnie w Polsce obowiązuje nowy, uproszczony system rekrutacji dla wszystkich, którzy chcą wstąpić do armii lub w szeregi policji. W związku z brakami kadrowymi i przyjętą strategią bezpieczeństwa kraju zmieniło się podejście i filozofia tak, aby ludzie nie zniechęcali się skomplikowanymi procedurami przyjęć do służby. Można spotkać się z ekspertami od rekrutacji, a młoda osoba decydująca się na formę np. wojskowej służby mundurowej zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 6 tys. zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej czy też pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej. Podobnie w innych służbach mundurowych zarobki zaczynają być na tyle atrakcyjne, że stanowią znakomitą alternatywę dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Szkoły mundurowe zatem zyskują na atrakcyjności, także pod względem zaplanowania ciekawej i intratnej ścieżki zawodowej.

Optymalne warunki do rozwojuZdaniem dyrektora szkoły Beaty Lewandowskiej dzięki licznym aktywnościom grupowym, wyjściom studyjnym, obligatoryjnym w Spartakusie zajęciom praktycznym, które integrują społeczność szkolną, powstaje zwarta społeczność uczniowska, która stawia na wzajemne wspieranie się i pracę nad sobą. Dyscyplina dodatkowo pomaga młodemu człowiekowi w zorganizowaniu swojego życia.

- Szkoła wspiera kadetów w procesie edukacyjnym, stwarzając im optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki. Uczy obiektywnej oceny własnych poczynań. Rozwija więzi interpersonalne i umiejętność pracy w zespole. Wskazuje interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne - podkreśla dyrektorka.
Kształcenie młodzieży w Liceach Mundurowych Spartakus odbywa się w duchu wartości patriotycznych. Kształcenie młodzieży w Liceach Mundurowych Spartakus odbywa się w duchu wartości patriotycznych.
- Kształcenie młodzieży w liceach mundurowych Spartakus odbywa się w duchu wartości patriotycznych, przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym wśród części młodzieży (przestępczość, narkomania, alkoholizm, agresja itp.). Nasze szkoły wraz z dyrekcją i kadrą pedagogiczną wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu sprawności fizycznej" - z przekonaniem mówi Alicja Boruc, prezes fundacji Bursztynowym Szlakiem - organu prowadzącego szkoły Spartakus. - Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak np.: kurs spadochronowy, ratownictwa wodnego i przedmedycznego, motorowodny, zabezpieczania imprez masowych, Leader, i in., umożliwiają im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze do wybranych służb, ale też i pomagają im w życiu codziennym - kontynuuje.

Spartakus drogą do sukcesuW dzisiejszym świecie, który zmaga się z różnorodnymi wyzwaniami, umiejętność zarządzania kryzysowego oraz przywództwa staje się niezwykle istotna. Licea mundurowe kładą szczególny nacisk na rozwój tych umiejętności poprzez symulacje sytuacji kryzysowych, treningi z zakresu zarządzania oraz praktyczne ćwiczenia terenowe. Dzięki takim różnorodnym zajęciom praktycznym absolwenci tych szkół są gotowi stanąć na wysokości zadania w każdej sytuacji.

Licea mundurowe nie tylko kształcą przyszłych funkcjonariuszy, żołnierzy czy pograniczników, ale również uczą odpowiedzialności wobec społeczności lokalnej i kraju. Licea mundurowe nie tylko kształcą przyszłych funkcjonariuszy, żołnierzy czy pograniczników, ale również uczą odpowiedzialności wobec społeczności lokalnej i kraju.
- Licea ogólnokształcące mundurowe Spartakus w Gdańsku, Kwidzynie i Poznaniu to idealne rozwiązanie dla osób marzących o przyszłości w mundurze lub chcących przeżyć przygodę z dawką adrenaliny. Świetnie przygotowują młodzież do dalszego kształcenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwie oraz ukierunkowują młodego człowieka na dalszą karierę zawodową w służbach mundurowych. Dodatkowo wspierają sferę bezpieczeństwa cywilnego i odpowiedzialności wobec społeczeństwa. W dobie narastających zagrożeń, potrzeby obronności rola osób przygotowanych do służby cywilnej w sytuacjach kryzysowych staje się kluczowa. Licea mundurowe nie tylko kształcą przyszłych funkcjonariuszy, żołnierzy czy pograniczników, ale również uczą odpowiedzialności wobec społeczności lokalnej i kraju. Absolwenci naszych szkół są świadomi swojej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz gotowi do działania na rzecz dobra wspólnego - podkreśla Małgorzata Waguca-Jączek, dyrektor zarządzająca rozwojem sieci szkół mundurowych Spartakus.
Licea mundurowe stanowią niezastąpioną instytucję w dzisiejszym świecie, gdzie umiejętności przywódcze, odpowiedzialność oraz gotowość do służby są kluczowe. Dla tych, którzy pragną nie tylko zdobywać wiedzę, ale również przygotować się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, licea mundurowe, takie jak gdańskie Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus, są drogą do sukcesu i spełnienia.

Od 1 września 2024 roku szkoła zmieni swoją siedzibę i z Przymorza przeniesie się do centrum Gdańska. Od 1 września 2024 roku szkoła zmieni swoją siedzibę i z Przymorza przeniesie się do centrum Gdańska.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (31)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Kobieca Siła Gdyńskich Spotkań - Rozmowy o życiu i zmianach

spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ptaki spotkasz w drodze do szkoły?

 

Najczęściej czytane