• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kolejne zmiany na maturze 2023 w zasadach oceniania. Będzie jeszcze łatwiej

Wioleta Stolarska
16 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (72)
Zakres tegorocznych matur został ograniczony o ok. 20-25 proc., co jest spowodowane zdalnym trybem nauczania, jaki obowiązywał podczas pandemii. Zakres tegorocznych matur został ograniczony o ok. 20-25 proc., co jest spowodowane zdalnym trybem nauczania, jaki obowiązywał podczas pandemii.

Matura 2023: na niespełna dwa miesiące przed egzaminami maturalnymi 2023 Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że zmienione zostaną zasady oceniania poszczególnych zadań na maturze z języka polskiego oraz zastąpione zostaną zadania na sprawdzianie matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Nowe warunki oceniania dotyczą egzaminu organizowanego w 2023 i 2024 r. Wyjaśniamy, jakich zmian mogą spodziewać się maturzyści.
Czy oprócz matury na studia powinny obowiązywać specjalne egzaminy?

Maturzystów na tegorocznych egzaminach dojrzałości czekają kolejne zmiany. CKE przeanalizowało matury próbne i zdecydowało się na ułatwienia.

- Po analizie wyników testów diagnostycznych oraz po konsultacjach przeprowadzonych przez CKE i OKE z egzaminatorami sprawdzającymi testy diagnostyczne uczniów eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjęli decyzję o wprowadzeniu modyfikacji dotyczących kształtu arkuszy egzaminacyjnych lub zasad oceniania rozwiązań zadań - poinformowano w komunikacie 15 marca.
Testy diagnostyczne, czyli tzw. matury próbne, zostały przeprowadzone we wrześniu i grudniu 2022. W środę dyrektor CKE wydał komunikat o wnioskach z diagnoz dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 r.

W maturach próbnych, które analizowali eksperci, wzięło udział ok. 2800 uczniów z ok. 90 liceów na terenie kraju. Jak poinformowała CKE, testy diagnostyczne pokazały, z czym uczniowie dobrze sobie radzą, a nad czym muszą jeszcze popracować.

ANALIZA OKE - przykładowe zadania i przykładowe wypracowania maturalne wraz z kryteriami oceniania

Powtórka przed maturą. Jak przygotować się do egzaminów? Powtórka przed maturą. Jak przygotować się do egzaminów?
 • Wyniki uczniów podczas matur próbnych.
 • Uczniowe oceniali ilość czasu na wykonanie zadań maturalnych.

Jakie zmiany czekają maturzystów na egzaminie?Po analizie wyników próbnych matur zdecydowano się na wprowadzenie zmian na maturze 2023 (oraz 2024). Zmiany w sposobie oceniania poszczególnych zadań dotyczą zarówno poziomu podstawowego, jak i poziomu rozszerzonego.

Na egzaminie podstawowym z języka polskiego dokonano modyfikacji:
 • Pierwsza ze zmian dotyczy modyfikacji w ocenianiu wypracowań. Zmiana oceniania dotyczy przesunięcia opisu "Tylko jeden utwór wykorzystany w pełni funkcjonalnie" jako alternatywy do opisu "Dwa utwory wykorzystane częściowo funkcjonalnie".
 • Zwiększenie liczby błędów językowych dla poszczególnych kategorii punktowych - teraz maturzyści będą mogli popełnić więcej błędów, nie tracąc przy tym aż tylu punktów.
 • Zdający będą mogli popełnić także większą liczbę błędów ortograficznych - pełną punktację otrzymuje się, gdy nie popełni się błędu lub zrobi się tylko jeden błąd ortograficzny. 1 punkt otrzymać można, gdy popełni się od dwóch do czterech błędów ortograficznych. Za poprawność ortograficzną nie otrzyma się punktów, gdy na maturze popełni się pięć lub więcej błędów.
 • Ostatnia ze zmian dotyczy poprawności interpunkcyjnej - teraz maksymalną liczbę punktów można otrzymać, gdy w wypracowaniu zrobi się nawet 8 błędów interpunkcyjnych! Zdający, który popełni od 9 do 17 błędów, otrzyma jeden punkt. Zero punktów trafi na konto tego maturzysty, który zrobi więcej niż 17 błędów interpunkcyjnych.

Zmiany ogłoszono także w punktacji związanej z pracami na poziomie rozszerzonym - tu również zmieniono przede wszystkim liczbę błędów, które popełnić może zdający.

Kolejne zmiany dotyczą egzaminu z matematyki - zmniejszy się liczba zadań zamkniętych innego typu niż zadania wyboru wielokrotnego, czyli prawda/fałsz i zadań na dobieranie.

Ostatnie zmiany dot. przedmiotów obowiązkowych wprowadzono w zakresie języka obcego nowożytnego. Na poziomie podstawowym nastąpi zastąpienie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Matura 2023. Minister Czarnek ogłosił kolejne zmiany na egzaminie Matura 2023. Minister Czarnek ogłosił kolejne zmiany na egzaminie

Matura łatwiejsza przez pandemięJuż pod koniec stycznia minister edukacji ogłosił, że zakres tegorocznych matur został ograniczony o ok. 20-25 proc., co jest spowodowane zdalnym trybem nauczania, jaki obowiązywał podczas pandemii.

- W 2023 r. i 2024 r. egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które stanowią ograniczony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o ograniczeniu wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, ponieważ w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 do egzaminu maturalnego będą przystępowali absolwenci, którzy część swojego kształcenia w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej odbywali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konieczne było zatem uwzględnienie skutków kształcenia w warunkach stanu epidemii i tym samym dostosowanie wymagań, warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - wyjaśnia CKE.
W tym roku Ministerstwo powróciło do egzaminów ustnych, jednak 1 marca Przemysław Czarnek ogłosił, że liczba pytań jawnych na egzaminie z języka polskiego zostanie okrojona z 227 do 110.

Nowa LISTA PYTAŃ z języka polskiego NA EGZAMIN USTNY na MATURZE 2023

Co czeka absolwentów w maju? Co czeka absolwentów w maju?

Matura 2023: bez progu na maturze rozszerzonejKolejną modyfikacją związaną z okresem pandemii jest zmiana zasad dot. progu zdawalności na egzaminach rozszerzonych.

- Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30 proc., tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu wymagane jest przystąpienie do egzaminu, a nie osiągnięcie progu - dodał minister edukacji.
Próbna matura 2024 już w grudniu. Jak będzie wyglądała? Próbna matura 2024 już w grudniu. Jak będzie wyglądała?

Matura 2023: kto ją napisze i kiedy?Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Z kolei absolwenci techników (pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników) maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023:
4 maja - czwartek, język polski (poziom podstawowy) - godz. 9:00
5 maja - piątek, język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9:00, godz. 14:00 poziom podstawowy - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
8 maja - poniedziałek, matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9:00

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbędą się egzaminy ustne.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (72)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

Święto Uczelni 2024 - Politechnika Gdańska

uroczystość oficjalna

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Żołądź to owoc:

 

Najczęściej czytane