• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Matura 2024. Co warto wiedzieć przed egzaminami?

Wioleta Stolarska
15 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (27)
Sesja maturalna 2024 rozpocznie się we wtorek, 7 maja, egzaminem z języka polskiego. Sesja maturalna 2024 rozpocznie się we wtorek, 7 maja, egzaminem z języka polskiego.

Trzy tygodnie pozostały do rozpoczęcia egzaminów maturalnych. Jaka będzie matura 2024? O czym powinien pamiętać maturzysta? W 2024 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na nieco innych zasadach niż w latach poprzednich. Jakie zmiany pojawią się w egzaminach?
Kiedy matura 2024?Już za trzy tygodnie absolwenci szkół średnich rozpoczynają prawdziwy maraton egzaminacyjny. W 2024 r. matury odbędą się wyjątkowo późno, co oznacza również, że maturzyści mają więcej czasu na naukę.

Sesja maturalna rozpocznie się we wtorek, 7 maja, egzaminem z języka polskiego. W środę, 8 maja, odbędzie się matura z matematyki, a w czwartek, 9 maja 2024 r., egzamin z języka obcego nowożytnego.

Pisemne matury 2024 zaplanowano od 7 do 24 maja. Natomiast matury ustne 2024 odbędą się w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.


Matura 2024 - jakie zmiany?Egzamin maturalny 2024 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej (podobnie jak w ubiegłych dwóch latach). Tak jak w 2023 r. matura będzie przeprowadzana w dwóch formułach: 2023 i 2015 (w tych samych terminach).

Do "formuły 2023" przystąpią absolwenci liceum, ale też technikum i szkoły branżowej. Jak zapowiadało CKE, ma to być ostatni rok z takimi zasadami.

Aby zdać maturę, absolwent musi zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej, jeśli uczeń jest absolwentem szkoły lub oddziału z nauczaniem języka mniejszości) i przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.


Jaki będzie próg zdawalności matury 2024?Według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki próg zdawalności na poziomie podstawowym będzie wynosił 30 proc., natomiast na poziomie rozszerzonym nie będzie progu.

Natomiast próg 30 proc. na egzaminach z przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) zacznie obowiązywać od matury w 2025 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2024Jak będzie wyglądała matura 2024 z języka polskiego? Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 240 minut (na poziomie rozszerzonym - 210 minut).

Część pisemna będzie się składała z dwóch arkuszy. Pierwszy będzie sprawdzał wiedzę na temat języka polskiego. Drugi to dwa tematy wypracowania do wyboru. Maturzysta będzie musiał w wypracowaniu odwołać się do jednego utworu z obowiązkowej listy lektur i dwóch kontekstów - społecznych, kulturowych, politycznych itd. (wypracowanie to minimum 300 wyrazów).

Z kolei część ustna polega na wylosowaniu przez ucznia zestawu zadań. Każdy zestaw będzie się składał z dwóch zadań:
 • pierwsze zadanie (z puli zadań jawnych) będzie sprawdzać znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej,
 • drugie zadanie będzie polegało na omówieniu zagadnienia dotyczącego języka, literatury lub innego dzieła sztuki na podstawie dołączonego do polecenia tekstu.


Egzamin maturalny z matematyki 2024Jak będzie wyglądała matura 2024 z matematyki? Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 180 minut. Na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym należy uzyskać 46 punktów. Zwiększy się liczba punktów, które będzie można uzyskać, odpowiadając na pytania zamknięte - nawet 29. Nie będzie zadań, za które można uzyskać 5 lub 6 punktów. Pojawi się też nowy typ zadań - "prawda - fałsz".

Egzamin z języka obcego nowożytnegoJak będzie wyglądała matura 2024 z języka obcego? Egzamin pisemny z poziomu podstawowego będzie trwał 120 minut. Składa się z testu i wypracowania - wypowiedź pisemna musi składać się z 80-130 wyrazów (już nie ze 100-150).

Każdy zdający maturę w 2024 r. będzie musiał przystąpić do części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego. Absolwent będzie musiał zdać egzamin na co najmniej 30 proc. punktów. Na egzaminie będzie można zdobyć 18 punktów. Zdający przeprowadzi rozmowę z egzaminatorami z odgrywaniem ról, opisze ilustracje i odpowie na trzy pytania jej dotyczące, a następnie wypowie się na zadany temat i odpowie na dwa pytania.

Pozostałe zmiany na maturze 2024Na zdających maturę w 2024 r. czekają jeszcze drobne zmiany dotyczące kilku przedmiotów:
 • Zdający maturę z historii na poziomie rozszerzonym w 2024 r. zmierzą się z nowymi zasadami oceniania. Minimalna długość wypracowania będzie wynosiła 300, a nie 500 wyrazów.
 • Na maturze z wiedzy o społeczeństwie zamiast wypracowania absolwenci napiszą dwie dłuższe wypowiedzi w formie np. zażalenia, pozwu, apelacji na podstawie materiałów źródłowych.
 • Na maturze z biologii, chemii, fizyki i geografii będzie więcej zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie tekstów, wykresów, tabel.


Harmonogram matur w roku szkolnym 2023/2024 • 7 maja 2024 (wtorek): godz. 9 - język polski (poziom podstawowy),
 • 8 maja 2024 (środa): godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy); godz. 14 - język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony),
 • 9 maja 2024 (czwartek): godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy); godz. 14 - język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy),
 • 10 maja 2024 (piątek): godz. 9 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 13 maja 2024 (poniedziałek): godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), godz. 14 - filozofia (poziom rozszerzony),
 • 14 maja 2024 (wtorek): godz. 9 - biologia (poziom rozszerzony), godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 15 maja 2024 (środa): godz. 9 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 16 maja 2024 (czwartek): godz. 9 - chemia (poziom rozszerzony), godz. 14 - historia muzyki (poziom rozszerzony),
 • 17 maja 2024 (piątek): godz. 9 - geografia (poziom rozszerzony), godz. 14 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy),
 • 20 maja 2024 (poniedziałek): godz. 9 - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony),
 • 21 maja 2024 (wtorek): godz. 9 - historia (poziom rozszerzony), godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 22 maja 2024 (środa): godz. 9 - informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony),
 • 23 maja 2024 (czwartek): godz. 9 - fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Najlepsze uczelnie w rankingu Perspektywy 2023 Najlepsze uczelnie w rankingu Perspektywy 2023

Kiedy wyniki matur 2024?Wyniki egzaminów maturalnych 2024 absolwenci szkół średnich poznają 9 lipca. Tego samego dnia zostaną im wydane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (27)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Podróże dalekie i bliskie | Ameryka Południowa

wykład / prezentacja, spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

O chorobach cywilizacyjnych można powiedzieć, że:

 

Najczęściej czytane