• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Wioleta Stolarska
26 lutego 2024, godz. 08:00 
Opinie (57)
Ile punktów trzeba mieć, żeby dostać się do wymarzonej szkoły? Ile punktów trzeba mieć, żeby dostać się do wymarzonej szkoły?

Ile punktów musi mieć uczeń, by dostać się do wymarzonego liceum ogólnokształcącego czy technikum? Rekrutacja do szkół średnich ruszy za niespełna 3 miesiące, a podania do wybranych szkół uczniowie będą składać, zanim poznają wyniki egzaminów ósmoklasisty i dostaną świadectwa. Warto już wcześniej przygotować się do wyboru, dlatego przypominamy, jak wyglądały progi punktowe w większości szkół średnich w Trójmieście w 2023 r.
Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Zdecydowałe(a)ś, do jakiej szkoły średniej będziesz aplikować?

Próg punktowy dotyczący danej szkoły to liczba punktów, jaką w rekrutacji zgromadził ostatni kandydat (z najniższym wynikiem), którego przyjęto do danej klasy.

I choć próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w kolejnym roku, to jednak jest to istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Progi punktowe: liceum i technikumW Trójmieście to licea są najczęściej wybierane przez kandydatów, jednak coraz częściej absolwenci aplikują również do techników. Przypominamy, jak wyglądają progi punktowe w poszczególnych szkołach w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w 2023 r. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl
Progi punktowe w gdańskich liceach wahały się od 114,15 do 176,02 punktów, z kolei w Gdyni różnica była jeszcze większa - od 111,30 do 199,55 punktów.

Na podstawie ubiegłorocznych list zakwalifikowanych kandydatów do poszczególnych klas w trójmiejskich liceach ogólnokształcących, technikach czy szkołach branżowych I stopnia przygotowaliśmy wykaz progów punktowych, które decydowały o przyjęciu w pierwszym etapie rekrutacji. Na naszej liście jest zdecydowana większość szkół średnich, jednak nie wszystkie placówki informowały o progach.

Rekrutacja do szkół średnich. Zobacz, jakie progi punktowe obowiązywały w 2023 r.Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej - liceum i technikum?W rekrutacji do liceum 2024 można uzyskać 200 punktów:
 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy.

Za wyniki z egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty podawane są w procentach, które mnożymy przez 0,35 lub 0,3 zgodnie z:
 • Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach x 0,35 = liczba uzyskanych punktów
 • Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z matematyki - należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach x 0,35 = liczba uzyskanych punktów
 • Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego - należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach x 0,3 = liczba uzyskanych punktów

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do obliczania punktów bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, a także punkty za specjalne osiągnięcia.

Co się składa na sumę punktów za świadectwo z ósmej klasy?
 • Ocena z języka polskiego - maksymalnie 18 punktów
 • Ocena z matematyki - maksymalnie 18 punktów
 • Ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji - maksymalnie 18 punktów
 • Ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji - maksymalnie 18 punktów
 • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - maksymalnie 18 punktów
 • Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów
 • Wolontariat - 3 punkty

Można też uzyskać dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) w konkursach wiedzy, za osiągnięcia artystyczne i sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

Jak obliczyć oceny ze świadectwa na punkty:
 • ocena celująca (6) to 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra (5) to 17 punktów,
 • ocena dobra (4) to 14 punktów,
 • ocena dostateczna (3) to 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca (2) to 2 punkty.

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?W połowie maja uczniowie napiszą egzamin ósmoklasisty 2024 i staną przed ważnym wyborem: jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Jak dostać się do dobrej szkoły średniej?

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25? Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?
Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 rusza 15 maja. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 14 czerwca.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (57)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Science Cafe. Przyszłość zapisana w genach? Epigenetyka w skali

20 zł
wykład, sesja naukowa, warsztaty

Student Maritime Conference 2024

60 - 480 zł
konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Warchlak to:

 

Najczęściej czytane