• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Czy warto posłać dziecko do prywatnego liceum?

Piotr Kallalas
10 maja 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (123)
W wielu niepublicznych szkołach średnich rekrutacja już trwa. W wielu niepublicznych szkołach średnich rekrutacja już trwa.

Wiosną wiele niepublicznych szkół średnich otwiera swój proces naboru, choć są i takie placówki, które rekrutują cały rok. Sprawdziliśmy, według jakich zasadach postępuje rekrutacja i jakie nowości przygotowały trójmiejskie szkoły.Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Do jakiej szkoły chodzą twoje dzieci?

Od lat trójmiejskie niepubliczne szkoły średnie dobrymi wynikami i licznymi osiągnięciami zachęcają rodziców i opiekunów do posłania swojego dziecka do prywatnego sektora edukacji. Placówki edukacyjne mogą z pewnością pochwalić się kameralnymi klasami i indywidualnym podejściem do ucznia. Jaką ofertę wybrać?


To uczeń wybiera przedmiotyW Sopockim Autonomicznym Liceum do 23 maja odbywa się rekrutacja wewnętrzna, gdzie uczeń ma możliwość otrzymania miejsca gwarantowanego.

- Po otrzymaniu ww. dokumentów zapraszamy kandydata na rozmowę rekrutacyjną, która dotyczy jego planów edukacyjnych, dotychczasowego przebiegu nauki, zainteresowań. Wyniki rekrutacji ogłaszamy 30 maja. Po 30 maja 2023 r. rekrutacja do Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywa się przez elektroniczny system naboru zgodnie z zasadami rekrutacji ogłoszonymi przez pomorskiego kuratora oświaty - tłumaczy Paweł Andrzejczuk, dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum. I dodaje: - Podczas rekrutacji do SAL kolejność zgłoszeń nie jest istotna. Wyniki rekrutacji wewnętrznej przekazujemy jeszcze przed publikacją wyników egzaminu ósmoklasisty, dlatego na tym etapie nie bierzemy ich pod uwagę. Głównymi kryteriami są oceny roczne z klasy siódmej i oceny śródroczne z klasy 8 oraz ewentualne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach itp.
Szkoła w nadchodzącym roku szkolnym wprowadza nowy przedmiot edukacja prawna, co jest motywowane usunięciem przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" na poziomie podstawowym oraz ograniczeniem zakresu prawoznawstwa na poziomie rozszerzonym.

- Nasza oferta na tle innych trójmiejskich liceów wyróżnia się ofertą indywidualnych profili uczniów. Co to oznacza? W Sopockim Autonomicznym Liceum nie mamy klas profilowych. Każdy uczeń po pierwszym roku nauki wybiera przedmioty, których będzie się uczył na poziomie rozszerzonym, w ten sposób tworząc swój własny, indywidualny profil. W ramach programu rozwoju osobistego w pierwszej klasie pomagamy uczniowi odkryć jego mocne strony, w ten sposób pomagając mu m.in. dokonać wyboru przedmiotów profilowych - mówi Paweł Andrzejczuk.
Matura 2023 z polskiego. Znamy tematy, publikujemy arkusze Matura 2023 z polskiego. Znamy tematy, publikujemy arkusze

Kolejność zgłoszeń i rozmowa z dyrektoremRekrutacja rozpoczęła się już w Gdańskim Liceum Ogólnokształcącym.

- Aby rozpocząć proces rekrutacyjny, kandydat wraz z rodzicami wypełnia formularz rekrutacyjny, który zamieszczony jest na naszej stronie. Obowiązuje u nas kolejność zgłoszeń i rozmowa dyrektora z rodzicami i kandydatem. Przygotowujemy nowe pomieszczenia dla naszych uczniów do pracy indywidualnej, jesteśmy placówką przyjazną i wrażliwą na potrzeby naszych uczniów, prowadzimy szkołę od 33 lat i mamy duże doświadczenie na polu edukacyjnym - mówi Magdalena Soliwoda, dyrektor zarządzający z Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Nowy profil klasy w liceum SpartakusW Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym Spartakus w Gdańsku rekrutacja rozpoczęła się 1 marca i potrwa do 26 maja. W tym czasie należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym m.in. wykaz ocen, kopie świadectwa, odpis aktu urodzenia czy wypełnioną ankietę.

- O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus decyduje suma punktów uzyskanych za: testy sprawnościowe: max. 30 pkt, rozmowę kwalifikacyjną: max. 30 pkt, średnią ocen otrzymanych przez kandydata za I semestr klasy VIII z czterech przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, wychowanie-fizyczne: max. 40 pkt. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do szkoły to 60 pkt. Ocena z zachowania nieodpowiednia lub naganna za I półrocze klasy VIII wyklucza kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym - przekazuje Małgorzata Waguca-Jączek, dyrektor liceum.
Warto nadmienić, że liceum otwiera nowy profil klasy - pożarniczo-ratownicza z przedmiotami rozszerzonymi - biologia i chemia oraz nauczanym językiem hiszpańskim i angielskim.

Egzamin z angielskiego na 100 proc.? Kursy językowe dla uczniów Egzamin z angielskiego na 100 proc.? Kursy językowe dla uczniów

Rekrutacja trwa cały rokW Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Magellanum dla Młodzieży w Gdańsku rekrutacja trwa cały rok.

- Liczy się kolejność zgłoszeń, a ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje pan dyrektor po spotkaniu rekrutacyjnym, na które należy umówić się telefonicznie. Wymagane dokumenty to: kwestionariusz kandydata, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, skrócony odpis aktu urodzenia, karta zdrowia ucznia, 2 fotografie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli uczeń posiada). Podpisanie umowy o nauczanie następuje po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów - informuje sekretariat szkoły.
W nadchodzącym roku szkolnym Liceum Magellanum planuje utworzyć profile:
 • e-dziennikarski - w zakresie rozszerzonym realizowane będzie nauczanie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego,
 • gamingowy - w zakresie rozszerzonym realizowane będzie nauczanie matematyki, informatyki, języka angielskiego,
 • turystyczny - w zakresie rozszerzonym realizowane będzie nauczanie geografii, historii, języka angielskiego,
 • ogólny - w zakresie rozszerzonym realizowane będzie nauczanie języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 16 osób. Klasy są integracyjne.


W połowie maja rusza rekrutacja w ALO LinwgistaRekrutacja lada moment rozpoczyna się również w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym "Lingwista" im. Hymnu Narodowego. Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 24 kwietnia, a ten etap naboru zakończy się 20 czerwca. Następnie przyjdzie czas na uzupełnianie wniosków. W lipcu zostaną ogłoszone pierwsze listy. Rekrutacja składa się z etapu uzupełniania dokumentów i wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

- Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, a dotyczyć będzie przebiegu dotychczasowego procesu nauki kandydata, jego zainteresowań oraz planów na przyszłość. W skład Komisji wchodzą: dyrektor, pedagog szkolny oraz nauczyciel przedmiotowy. Data rozmowy zostanie wyznaczona po złożeniu dokumentów - informują przedstawiciele szkoły.

"Chcemy kontynuować i rozwijać dobre praktyki"Rekrutacja do Chrześcijańskiego Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego już się rozpoczęła i trwa do momentu przyjęcia do szkoły 30 uczniów.

- Pierwszym dokumentem, który należy przesłać do szkoły, jest ankieta dla kandydata do liceum (znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych). Po jej uzupełnieniu następuje kontakt z naszej strony i umówienie się z uczniem na spotkanie rekrutacyjne. Aby dostać się do naszego liceum, nie trzeba czekać na wynik egzaminu ósmoklasisty. Już w tej chwili przyjmujemy pierwszych kandydatów, którzy przeszli przez proces rekrutacji. Rekrutacja zamknie się po osiągnięciu wskazanego limitu uczniów - informuje Mariusz Patok z ChALO.
Nabór do ChALO odbywa się na podstawie:
 • wypełnionej ankiety rekrutacyjnej w formie online,
 • rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim,
 • prezentacji samego ucznia (swoich pasji, mocnych stron, planów na okres liceum wraz z uzasadnieniem, jak liceum ChALO odpowiada na potrzeby ucznia),
 • analizy umiejętności kandydata na podstawie przeprowadzonych testów, a także innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia i możliwości ucznia, w tym opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz świadectwa ukończenia klasy 7 szkoły podstawowej.

- W kolejnym roku szkolnym chcemy kontynuować i rozwijać dobre praktyki, które wypracowaliśmy w poprzednich latach: tutoring, realizacja projektów uczniowskich, praca uczniów w małych zespołach, nauka języka angielskiego skupiona na umiejętności mówienia w języku obcym, edukacja oparta na autorskiej platformie edukacyjnej, brak profilowania klas na rzecz indywidualnego doboru rozszerzeń zgodnie z zainteresowaniami i planami ucznia - mówi Mariusz Patok.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (123)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Gdynia ScienceSlam

sesja naukowa

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ryby żyją w Bałtyku?

 

Najczęściej czytane