stat
Wydarzenie już się odbyło

Wykład otwarty dr Mikołaja Winiewskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład otwarty organizowany przez Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem, który odbędzie się w sali 0.4 budynku Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Sopocie.

Podczas spotkania dr Mikołaj Winiewski wygłosi wykład pt. Bicie czy zabijanie? Różne funkcje przemocy zbiorowej.

Abstrakt wystąpienia:
Mimo, iż badacze podkreślają złożoność i wielowymiarowość procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej, ludobójstwa (Staub, 1989), czy zabijania lub okaleczania członków mniejszości w odwecie za rzekome zbrodnie (lincze na południu USA - Tolany, Beck i Massey 1989; pogromy antyżydowskie w Imperium Rosyjskim- Lambroza, 1980), sama przemoc jest traktowana binarnie lub rzadziej jednowymiarowo. W pierwszym przypadku badacze koncentrują się na określeniu czynników powstawania przemocy, w drugim na wyjaśnianiu jakie czynniki wpływają na natężenie przemocy. Jednocześnie w literaturze historycznej, zwłaszcza z zakresu porównawczych studiów nad ludobójstwem, pojedyncze wydarzenia różnią się pomiędzy sobą znacząco zarówno pod względem struktury wydarzeń, charakteru i funkcji przemocy (Strauss, 2007).

Wiele istniejących teorii psychologicznych z zakresu relacji międzygrupowych pokazuje, że w zależności od czynników strukturalnych kształtujących postrzeganie grup obcych np. stereotypy (Fiske i in. 2002, Cuddy i in., 2006), postrzegane zagrożenie (Stephen i Stephen, 2000) lub emocje międzygrupowe (Mackie, Devos i Smith, 2000) - zachowanie wobec grupy obcej przyjmuje odmienne formy i posiada różne funkcje. Łącząc ramy teoretyczne z zakresu psychologii relacji międzygrupowych z kontekstem i koncepcjami historycznymi przedstawię wielowymiarowy model przemocy zbiorowej. Wykorzystując mieszaną metodologię a także dane historyczne przedstawię wyniki potwierdzające 1) wielowymiarowy charakter przemocy zbiorowej, 2) strukturalne uwarunkowania odmiennego charakteru przemocy zbiorowej a także 3) zróżnicowanych funkcji przemocy zbiorowej.

Niniejsze wydarzenie finansowane jest ze środków dotacji statutowej (BST) na rzecz Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem (Center of Research on Cognition and Behavior) jest ośrodkiem naukowym afiliowanym przy Sopockim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS. Centrum realizuje podstawowe badania naukowe i promuje ich zastosowania (szczególnie w zakresie psychologii organizacji i psychologii społecznej).

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Wskaż rośliny uprawiane na olej: