Dzień Nauczyciela 2021. Dzień wolny od pracy i nauki?

Dzień Nauczyciela to czas, w którym uczniowie i rodzice dziękują nauczycielom, dydaktykom i pedagogom za ich pracę.
Dzień Nauczyciela to czas, w którym uczniowie i rodzice dziękują nauczycielom, dydaktykom i pedagogom za ich pracę. fot. 123rf.com/ dolgachov

38 112 - tylu nauczycieli pracowało w roku szkolnym i akademickim 2020/2021 na Pomorzu na pełnym etacie. Z tego zdecydowana większość to kobiety, bo aż 77,3 proc. 14 października w Dzień Edukacji Narodowej swoje święto obchodzą wszyscy pracownicy oświaty.Szkoły średnie w Trójmieście - publiczne i prywatne


Czy nauczyciel to poważany zawód?

Zobacz wyniki (650)
Dzień Nauczyciela, czyli tak naprawdę Dzień Edukacji Narodowej, to czas, w którym uczniowie i rodzice dziękują nauczycielom, dydaktykom i pedagogom za ich pracę oraz trud włożony w edukację uczniów. Przypada zawsze 14 października - ustanowiono go w 1972 roku, żeby upamiętnić rocznicę stworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Teraz to święto oświaty i szkolnictwa wyższego.

Czytaj też: Geograf od matmy, wuefista od anglika. Problemy z kadrą w szkołach

Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych38 112 (łącznie z nauczycielami akademickimi) - tylu nauczycieli na etatach pracuje na Pomorzu - 77,3 proc. z tego to panie, a 22,7 to panowie.

Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych - 43,6 proc. W placówkach wychowania przedszkolnego pracuje 17,5 proc., w szkołach ponadpodstawowych - 19,7 proc., w szkołach policealnych - 0,6 proc., z kolei na uczelniach zatrudnionych jest 15,9 proc. nauczycieli.

Większość nauczycieli zatrudnionych jest w miastach - to 22 879. Tu również większość, bo 54,4 proc., stanowią nauczyciele dyplomowani.

Ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela? Okazuje się, że najwięcej podopiecznych mają nauczyciele ze szkół branżowych I i II stopnia - 22 osoby (w skali woj. pomorskiego). W liceach na jednego nauczyciela przypada 13 uczniów, podobnie w technikach, z kolei w szkołach podstawowych na nauczyciela przypada 12 uczniów.

Czytaj też: Nauczyciele szkolą się, by wspierać nastolatków LGBT+

Dzień Nauczyciela. Czy to dzień wolny od pracy i nauki?W tym roku Dzień Edukacji Narodowej wypada w czwartek. Czy to dzień wolny od pracy i nauki?

Zgodnie z artykułem 74. Karty Nauczyciela "w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

Dzień Nauczyciela nie jest więc dniem wolnym od pracy, jednak tego dnia nie odbywają się lekcje. W wielu szkołach zamiast normalnych lekcji organizowane są apele i imprezy okolicznościowe, rozdawane są nagrody. Dodatkowo - jak informują rodzice - w niektórych szkołach również w piątek nie ma zajęć dla uczniów, a część nauczycieli może cieszyć się dłuższym weekendem. Mają do tego prawo?

Według rozporządzenia MEN oprócz dni wolnych, które co roku przypadają z okazji świąt, dyrektorzy mogą ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po skonsultowaniu się z radą pedagogiczną i radą rodziców dyrektorzy szkół podstawowych mają do wykorzystania 8 dni wolnych, liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 6 dni oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone np. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się: egzamin ósmoklasisty, maturalny czy zawodowy, w inne dni, jeżeli jest to "uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej". O wyznaczeniu takich dni dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców do 30 września.

Opiekunowie mają jednak prawo domagać się opieki dla dzieci w czasie dodatkowego okresu wolnego - zarówno przeznaczanego na wydłużenie przerwy świątecznej, jak i w trakcie egzaminów zewnętrznych.

Przez lata rola nauczyciela znacząco się zmieniła. Choć w wielu sprawach zastępuje go teraz komputer i nieograniczony dostęp do wiedzy z internetu, to uczniowie wciąż potrzebują miejsca, gdzie odbywa się prawdziwa nauka."Prezenty" dla nauczycieli od MEiNW połowie września resort edukacji przedstawił propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. W tej sprawie w ostatnich dniach odbył się protest nauczycieli - złożyli w MEiN petycję, w której zwrócili się z prośbą o "wycofanie projektowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli i przystąpienie do rzeczywistego dialogu z reprezentantami środowiska oświatowego". Zarząd Główny ZNP przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MEiN.

Propozycje MEiN zakładają m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech - likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego - i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Resort proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego).

Czytaj też: Uczniowie wybrali nauczyciela. Szkoła go zatrudniła

Jednocześnie proponuje, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., nauczyciela mianowanego - 181 proc., nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia - zgodnie z propozycją MEiN - określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (255)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Jan Heweliusz - astronom, rajca miejski i dyplomata
Jan Heweliusz - astronom, rajca...
wykład
lis 30
wtorek, g. 19:00
Online
Postdata Hackathon
Postdata Hackathon
warsztaty
lis 27-28
sobota - niedziela, g. 9:00
Gdańsk, Postdata
IDEA Squash
IDEA Squash
warsztaty, spotkanie
mar 1
wtorek, g. 18:00 - 20:00
Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Klif położony poza strefą oddziaływania fal, to:

 

Najczęściej czytane