• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusz z matematyki

Wioleta Stolarska
15 maja 2024, godz. 07:00 
Opinie (27)
aktualizacja: godz. 13:03 (15 maja 2024)
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
 • Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku.

Trwa egzaminacyjny maraton ósmoklasistów - w środę, 15 maja, uczniowie przystępują do testu z matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 100 minut. Arkusze CKE opublikujemy już po godz. 13.




Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę? Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę?
Aktualizacja godz. 13.00

Arkusze z matematyki - egzamin ósmoklasisty 2024



Publikujemy oficjalne arkusz z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

 • Egzamin ósmoklasisty matematyka - arkusz.
 • Egzamin ósmoklasisty matematyka - arkusz.
 • Egzamin ósmoklasisty matematyka - arkusz.
Aktualizacja, godz. 12:30

Najwięcej emocji wśród ósmoklasistów wzbudza zadanie z truskawkami.

 • Pierwsze reakcje uczniów na zadania z matematyki na egzaminie.
 • Pierwsze reakcje uczniów na zadania z matematyki na egzaminie.
 • Pierwsze reakcje uczniów na zadania z matematyki na egzaminie.

Aktualizacja, godz. 10:40

Skończył się podstawowy czas na test z matematyki. Pierwsze reakcje uczniów są takie, że i tym razem było trudno. Pojawiły się informacje, że uczniów pokonało zadanie z truskawkami, a zadania otwarte były najtrudniejsze.

Arkusze CKE opublikujemy już po godz. 13.

Pierwsze reakcje uczniów na zadania z matematyki na egzaminie. Pierwsze reakcje uczniów na zadania z matematyki na egzaminie.
Aktualizacja, godz. 9

Punktualnie o godz. 9 uczniowie otworzyli arkusze CKE z matematyki, która oceniana jest jako najtrudniejszy egzamin na koniec szkoły podstawowej. To przedmiot, którego uczniowie obawiają się chyba najbardziej. Na napisanie egzaminu ósmoklasiści będą mieli 100 minut.

Co zawiera arkusz egzaminacyjny CKE z matematyki? W pierwszej części znajdują się zadania zamknięte, w kolejnej zadania otwarte. Łącznie będzie to od 19 do 23 zadań.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Łącznie za rozwiązanie testu uczeń może uzyskać 25 pkt. - 15 pkt. za zadania zamknięte i 10 pkt. za zadania otwarte.

O tym, w jaki sposób przeliczać wyniki egzaminów na punkty w rekrutacji do szkół średnich przypominamy w naszym artykule dot. rozpoczęcia rekrutacji.

Jak podaje CKE, egzamin z matematyki będzie dziś rozwiązywało 226 tys. uczniów. Co ciekawe, również dziś tegoroczni maturzyści mierzą się z matematyką - na poziomie rozszerzonym.



Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki



Czy egzamin ósmoklasisty powinien być z więcej niż 3 przedmiotów?

Drugi dzień egzaminów ósmoklasisty to środa, 15 maja. O godz. 9 uczniowie przystąpią do sprawdzianu z matematyki. Egzamin potrwa 100 minut, co oznacza, że test zakończy się o godz. 10:40.

Według statystyk Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matematyka to najtrudniejszy ze wszystkich trzech egzaminów. Średni wynik sprawdzianu w 2023 roku wyniósł 53 proc., podczas gdy średnia z polskiego i angielskiego to w obu przypadkach 66 proc.

W tym roku egzaminy pisze 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół w całym kraju, w tym 15 220 uczniów z woj. pomorskiego z 660 szkół.

Tegoroczne arkusze egzaminacyjne opublikujemy po godz. 13, gdy tylko ujawni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Egzamin ósmoklasisty 2024. "Kamienie na szaniec" na polskim. Zobacz arkusze
Terminy egzaminu ósmoklasisty 2024:
 • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - 120 minut,
 • 15 maja 2024 (środa) godz. 9 - egzamin ósmoklasisty z matematyki - 100 minut,
 • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) - 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów - 97,7 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, do którego przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Uczniom, którzy mają prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty, czas pracy nad poszczególnymi arkuszami może być przedłużony o maksymalnie: 60 minut dla egzaminu z języka polskiego, 50 minut dla egzaminu z matematyki oraz 45 minut dla egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?



W 2024 r. egzamin ósmoklasisty - podobnie jak w ubiegłych latach - jest oparty na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Uczniów obowiązuje zatem okrojony zakres materiału.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z 19 do 23 zadań (14-16 zamkniętych zadań oraz 5-7 otwartych). W aneksie CKE widnieje jednak informacja, że w 2024 r. liczba zadań otwartych z matematyki zostanie zmniejszona.

W arkuszach z języka obcego znajdują się zadania otwarte (zadanie z luką/lukami, odpowiedzi na pytania), zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz) oraz wypowiedź pisemna, która zamyka arkusz egzaminacyjny.

Zobacz informatory o egzaminie ósmoklasisty 2024

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści?

Ile punktów za egzamin ósmoklasisty?



Liczba możliwych do uzyskania punktów na każdym arkuszu jest stała. Ze wszystkich testów z egzaminu ósmoklasisty uczeń łącznie może otrzymać 100 punktów. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym kończącym szkołę podstawową. Nie można go nie zdać, ponieważ nie został określony minimalny próg zdawalności, ale jego wynik jest istotny podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto jest zwolniony?



Nowe przepisy dotyczące egzaminu ósmoklasisty wprowadzają istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na przyszłość uczniów. Kto jest zwolniony z obowiązku zdawania tego egzaminu?

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony również uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Egzamin ósmoklasisty 2024 w terminie dodatkowym



Od 10 do 12 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty dla tych osób, które nie będą mogły przystąpić do nich w terminie głównym:
 • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9,
 • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:,
 • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?



Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Z kolei świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.


Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25



Również w środę 15 maja 2024 r. o godz. 8 rozpoczyna się rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 14 czerwca, a więc jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminów ósmoklasisty.

Warto więc wcześniej sprawdzić, ile punktów musi zdobyć uczeń, by dostać się do wybranej klasy i szkoły. Ile punktów w sumie mogą zdobyć ósmoklasiści? Jakie osiągnięcia są liczone przy rekrutacji do szkoły średniej? Jakie są progi punktowe w liceach i technikach? Ile klas i szkół można wybrać w rekrutacji?

- W wyniku analizy danych statystycznych z 2023 r. wynika, że 14 proc. kandydatów korzystających z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, mimo braku tytułu laureata lub finalisty, dającego uprawnienie do pierwszeństwa przyjęcia. Takie zjawisko było jednym z czynników powodujących, że pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20 proc. nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach. W związku z tym przypominamy Państwu, że ustawa Prawo Oświatowe dopuszcza wybór trzech publicznych szkół i dowolną liczbę klas z tych szkół. Należy jednak pamiętać, że w ramach naborów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych z wykorzystaniem elektronicznego systemu naborowego: nabor-pomorze, niektóre samorządy zmieniły ten limit - informują nabor-pomorze.edu.com.pl.

Samorządy opublikowały uchwały, zgodnie z którymi w sezonie naborowym 2024/2025 obowiązują następujące limity:
 • Gdańsk - bez ograniczeń,
 • Gdynia - bez ograniczeń,
 • Sopot - trzy szkoły.

Jak przekonują, im więcej pozycji zawiera lista preferowanych szkół, tym większa szansa na znalezienie miejsca w nowej szkole już na pierwszym etapie rekrutacji.

ZOBACZ - VULCAN Rekrutacja 2024 - przewodnik/instrukcja dla kandydata

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (27)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Co to jest ewolucja?

 

Najczęściej czytane