Wiadomości

Ile zarabiają rektorzy trójmiejskich uczelni?

Zapytaliśmy trójmiejskie uczelnie o zarobki rektorów.
Zapytaliśmy trójmiejskie uczelnie o zarobki rektorów. mat. prasowe

Każda firma, żeby się rozwijać, potrzebuje sprawnego prezesa czy menadżera. Również uczelnie coraz częściej, by móc konkurować ze szkołami wyższymi w kraju czy za granicą, potrzebują odpowiedniego zarządcy, którym jest rektor. Ta funkcja to nie tylko prestiż czy spełnienie ambicji naukowców, ale też duża odpowiedzialność i - jak się okazuje - niemałe zarobki. Sprawdziliśmy, jak zarabiają rektorzy publicznych uczelni wyższych w Trójmieście.Ile, twoim zdaniem, powinni zarabiać rektorzy trójmiejskich uczelni?

zdecydowanie mniej niż teraz 51%
tyle, ile teraz, podwyżki nie są potrzebne 33%
więcej, ich pensje powinny gonić pensje menadżerów w prywatnych firmach 16%
zakończona Łącznie głosów: 1120
Kto decyduje o tym, ile zarabia rektor? Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora uczelni publicznej ustala minister nauki i szkolnictwa wyższego (w zależności od profilu uczelni odpowiedni minister) na wniosek rady uczelni. Nie może być ono wyższe niż 300 proc. średniego wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor. Dodatek funkcyjny nie może przekraczać 100 proc. wynagrodzenia profesora danej uczelni. Rada szkoły wyższej może przyznać rektorowi tzw. dodatek zadaniowy.

Ile zarabiają rektorzy publicznych uczelni? Na podstawie art. 140 ustęp 5 Konstytucji dla nauki zarobki rektorów publicznych uczelni są jawne, ale niepubliczne. Informacji o wynagrodzeniu nie znajdziemy na stronie internetowej uczelni ani w Biuletynie Informacji Publicznej. O zarobkach rektorów dowiemy się dopiero wtedy, kiedy otrzymamy odpowiedź na wniosek złożony w trybie, jaki określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Takie zapytanie skierowaliśmy do największych publicznych uczelni w Trójmieście. W ciągu 14 dni otrzymaliśmy odpowiedzi (podane kwoty są brutto).

Politechnika GdańskaRektorem Politechniki Gdańskiej jest prof. Krzysztof Wilde, jego aktualne wynagrodzenie zasadnicze za październik 2020 r. wynosi 15 603 zł oraz przysługuje mu dodatek funkcyjny w wysokości 5,5 tys. zł. Razem: 21 103 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze rektora zostało podwyższone w październiku 2020 r. wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, nowy dodatek nie został przyznany.

Czytaj też: PG w światowym rankingu jako jedyna polska uczelnia techniczna

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 42. rektorem Politechniki Gdańskiej.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 42. rektorem Politechniki Gdańskiej. Fot. K. Krzempek/Politechnika Gdańska

Gdański Uniwersytet MedycznyRektorowi GUMed prof. dr. hab. Marcinowi Gruchale przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 tys. zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 6 tys. zł brutto. Razem: 24 tys. zł.

Ostatnią podwyżkę przyznano mu w związku z rozpoczęciem nowej kadencji, wraz z podwyżką nie przyznano nowych dodatków. Rada uczelni nie przyznała rektorowi dodatku zadaniowego.

Czytaj też: Profesor Marcin Gruchała ponownie rektorem GUMed

Prof. Marcin Gruchała został wybrany na kolejną kadencję rektora GUMed.
Prof. Marcin Gruchała został wybrany na kolejną kadencję rektora GUMed. fot. Dariusz Giers

Uniwersytet MorskiJak informuje Uniwersytet Morski, na wynagrodzenie prof. dr. hab. inż. Adama Weintrita, wynikającego z pełnienia funkcji rektora gdyńskiej uczelni, składa się: przyznane decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 tys. zł; przyznany dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3600 zł; przyznany decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodatek funkcyjny w wysokości 6410 zł; przyznany decyzją Rady Uczelni dodatek zadaniowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 19 528 zł. Razem 47 538 zł.

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (po prawej na zdj.) rektorem UMG.
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (po prawej na zdj.) rektorem UMG. mat. UMG

Akademia Sztuk PięknychRektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski. Uczelnia informuje, że aktualne wynagrodzenie rektora składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 14 tys. zł brutto oraz dodatku funkcyjnego w wysokości 6410 zł brutto i zostało przyznane na wniosek Rady Uczelni decyzją wiceprezesa Rady Ministrów ministra kultury i dziedzictwa narodowego - prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 4.09.2020 r. Razem: 20 410 zł.

Wynagrodzenie w poprzedniej kadencji rektora składało się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 12 tys. zł brutto oraz dodatku funkcyjnego w wysokości 6910 zł i zostało przyznane decyzją wiceprezesa Rady Ministrów ministra kultury i dziedzictwa narodowego - prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 29.08.2016 r.

Kolejną kadencję na stanowisku rektora ASP sprawuje dr hab. Krzysztof Polkowski.
Kolejną kadencję na stanowisku rektora ASP sprawuje dr hab. Krzysztof Polkowski. ot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Akademia Muzyczna w GdańskuW tym roku na stanowisko rektora Akademii Muzycznej został wybrany po raz pierwszy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz. Jego wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego 12 500 złotych brutto i dodatku funkcyjnego 6410 złotych brutto. Razem: 18 910 zł.

Rektor Akademii został powołany na kadencję 2020-2024. Całość wynagrodzenia rektorowi przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkoły wyższe w Trójmieście


W tym roku na stanowisko rektora Akademii Muzycznej został wybrany po raz pierwszy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz.
W tym roku na stanowisko rektora Akademii Muzycznej został wybrany po raz pierwszy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz. fot. Edyta Steć/trojmiasto.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i SportuW tym roku prof. dr hab. Paweł Cięszczyk zdobył mandat zaufania i został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kadencję 2020-2024.

Jego wynagrodzenie to 10 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, 1 tys. zł dodatku funkcyjnego, 8,8 tys. zł dodatku zadaniowego, 2 tys. zł za staż pracy. Razem: 21 800 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny rektora ustala minister nauki i szkolnictwa wyższego na wniosek Rady Akademii. Dodatek za staż pracy przysługuje na podstawie art. 136 ust. 1 oraz art. 138 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatek zadaniowy przyznaje dla rektora Rada Akademii, zgodnie z art. 140 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatek zadaniowy został przyznany na podstawie Uchwały nr 23 Rady Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku.

Wynagrodzenie rektora ostatni raz podniesiono 1 września br. poprzez przyznanie dodatku zadaniowego na kadencje 2020-2024. Dodatek ten został podwyższony o 800 zł.

Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk rektorem AWFiS.
Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk rektorem AWFiS. mat. AWFiS

Akademia Marynarki WojennejPensja rektora, komendanta Akademii Marynarki Wojennej - jak wyjaśnia uczelnia - wynika z siatki płac, jaka obowiązuje w Wojsku Polskim. I tak kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht otrzymuje 11 230 zł i dodatek za wysługę lat 35 proc. (3930,5 zł). Razem: 15 160,5 zł.

Rektor AMW nie otrzymuje dodatku funkcyjnego.

Rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uniwersytet GdańskiJako ostatni na pytanie o zarobki odpowiedział Uniwersytet Gdański. Uczelnia w kwietniu tego roku na stanowisko rektora ponownie wybrała prof. UG dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, jednak 28 września 2020 złożył on mandat rektora uczelni. Rezygnację tłumaczył pogarszającym się stanem zdrowia.

Obecnie zadania rektora Uniwersytetu Gdańskiego wykonuje prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Czytaj też: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego złożył rezygnację

W poniedziałek, 28 września, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, złożył na ręce przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr. Marka Głuchowskiego mandat rektora uczelni.
W poniedziałek, 28 września, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, złożył na ręce przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr. Marka Głuchowskiego mandat rektora uczelni. mat. prasowe
Minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił rektorowi UG na nową kadencję od 1.09.2020 do 31.08.2024 r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 tys. zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 5,5 tys. zł. Ponadto Rada UG przyznała dodatek zadaniowy w wysokości 14 tys. zł. Razem: 31 500 zł.

Po złożeniu rezygnacji 28.09.2020 r. decyzją z dnia 13.10.2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił rektorowi UG miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 tys. zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1 zł. Ponadto Rada UG uchyliła przyznany dodatek zadaniowy - Uchwała nr 18/RUG/20 z dnia 15 października 2020 r.

Opinie (153) 9 zablokowanych

 • To przekracza ludzkie pojęcie! (12)

  Rektor Uniwersytetu Morskiego ma prawie 48 000 a Akademii Marynarki Wojennej 15 000.

  • 224 7

  • (2)

   poczekaj poczekaj. To jest kwota podana oficjalnie. Skąd wiesz, czy pozostali nie mają dodatków nie ujętych w tym zestawieniu...?

   • 20 10

   • bo jest napisane? (1)

    • 10 5

    • tak, wierz we wszystko, co piszą ;)

     • 2 2

  • Co w tym dziwnego? (2)

   Przecież w tym kraju marynarka wojenna nikogo nie interesuje poza Gdynią. Ona w zasadzie istnieje tylko teoretycznie.

   • 20 1

   • to prawda, ale dlaczego ten drugi zarabia aż tak dużo? W ogóle odstaje od wszystkich pozostałych, (1)

    nie tylko MW, zarobkami.

    • 13 0

    • Hmmm, a widziałeś/aś z której to uczelni pokazywano foteczki o przejęciu IMwG, o wieeelkich planach (które były, zostaly przyblokowane przed przejęciem haha) i na których byli przedstawiciele "jedynej słusznej" władzy? Może dlatego kasiora jest większa, bo i tak uczelnia zaczęła być kojarzona z jednym ugrupowaniem ;) W przeciwieństwie do reszty, no, pomijając ten wałek z UG (w sumie "bywa, tylko tym razem ktoś złapał na ogrącym uczynku"). Dziwnym trafem wzrost pensji jest proporcjonalny do wyboru "gości" regularnie w uczelni bywających. Przypadek? Chyba niee ;)

     • 1 1

  • (2)

   ale po UM ludzie maja jakas prace na prawdziwych statkach. a po AMW to na czym maja plywac? marynarka wojenna to atrapa wiec 15tys zl wystarczy za stwarzanie pozorow

   • 16 3

   • Pracę możesz mieć po każdej uczelni, o ile coś potrafisz. A myślisz, że skąd student praktyki nabierze? Z prywatnej firmy, o ile się tam dostanie :) Wszystko zależy od tego z kim uczelnia współpracę nawiązuje. Tam też najczęściej praktykant może się po uczelni załapać lub iść dalej (do partnera biznesowego takiej firmy). Poza tym to chyba UM miało problem z tym, że ich flagowy stateczek był kontrolowany za kontrabandy ;) Po takich wpadkach ciężko o załapanie się pod dobrą banderę. Dorzuć do tego fakt, że nasze rodzime uczelnie zaczęły w większości obcokrajowców szkolić! Jak więc polski studenciak ma się tam załapać? Pływać może każdy, warunkiem jest dobre ogarnięcie obsługi sprzętu, a z tym chyba coraz gorzej... .

    • 1 0

   • a niewidzialne kajaki bojowe to mało? Lotniskowca ci się zachciewa? Niewidzialnego może kiedyś

    zbudują....może...

    • 0 0

  • handel itd. to ma więcej zysku niż jakieś wojny i armia

   • 4 0

  • O tym samym pomyslałam. Ten z Akademii to totalna przeginka

   • 10 0

  • A kogoś to dziwi? Nasza MW to pośmiewisko pod każdym względem.

   • 0 0

 • tak naprawdę to liczą się tylko dwie uczelnie tj politechnika i medyczny reszta to strata czasu i pieniędzy (27)

  .....ludzie kończą kiepskie uniwersytety i jada za granicę i pracują np w fabryce ryb itp ...żadna praca nie hańbi ale po co tracić czas i pieniadze na takie studia .....

  • 136 36

  • (3)

   Studia daja wielowymiarowe korzysci.. Mysle, ze wszyscy wiemy, ze duzo w zyciu zalezy od szczescia, na studiach mozesz np. Poznac wspolnika, ktory podziela Twoja pasje. Zawsze cos wyniesiesz, nawet na slabych uczelniach zdarzaja sie wspaniali wykladowcy, jak i na dobrych dinozaury. Co daloby tym ludziom niepojscie na studia? Dodatkowe 5 lat w fabryce ryb?

   • 28 4

   • Studiujesz dla siebie, zawsze coś z tego wyniesiesz. Ja mam 2 dyplomy z PG i od lat siedzę w domu, zajmuję się dziećmi itd. Nikt mi nie zarzuci, że jestem głupią kurą domową . Po prostu kurą domową, bo na pewno nie głupią hehe

    • 27 1

   • Awans na brygadzistę lub kierownika zmiany a tak kończą (1)

    Historię lub inna filozofię i są 5 lat w plecy do awansu za wypracowane lata

    • 0 2

    • 5 lat w plecy, to Twoje zdanie. Ja nie zaluje czasu spedzonego na edukacji, zawsze bedzie to piekny i wartosciowy czas w moim zyciu. Chocby moj awans w rybach mial sie opoznic...

     • 4 0

  • uwielbiam jak kolesie z PG się pompują (3)

   a im bardziej się ślizgają z semestru na semestr tym bardziej się pompują :D a jaki wydział? zarządzanie? matematyka stosowana? chemia? no, powodzenia na rynku pracy

   • 38 3

   • Po matematyce studenci nie będa biedni. (2)

    • 3 1

    • Bo trafia do korpo jak znaja dobrze (1)

     Ba bardzo dobrze inny język to będą wypełniać tabelki startując od 2900 brutto. Fakt warto było.... Za 3 lata będą mieć 3600. Za 5 ok 4200-4500 i ich zwolnią bo się opłaca zatrudnić nowych . Tak to działa. Szklane domy w oliwie np

     • 5 0

     • To zależy. Znam firmę, gdzie absolwenci po ETI z PG dostają na start 6300 netto plus dodatki. I to bez doświadczenia, musisz mieć ten dyplom.

      • 1 0

  • Mhm... (14)

   Jestem oficerem po Uniwersytecie Morskim i pracuje jako 1 oficer na gazowcach lng. Wątpię żeby ktoś po PG lub GUMed miał zbliżone zarobki w wieku 34 lat.

   • 23 3

   • Tak z ciekawości, jak to się przekłada na roczne zarobki? Ile miesięcy w roku spędzasz na statku a ile w domu?

    • 8 0

   • Ja pracuje. (2)

    A zna Pan Panie oficerze zasady odmiany czasowników ? Kto "pracujE" ? On pracuje ? Chyba powinno być ja pracujĘ. Epidemia analfabetyzmu, od celebryty po adwokatów do Prezydenta. To jest po prostu straszne.

    • 3 9

    • dziękuje

     Ja Wam dziękuje !!!!!

     • 0 5

    • Bynajmniej coś mądrego napisał, w przeciwieństwie do twojej napinki.

     • 3 1

   • (4)

    ale Panie Piotrze dostajesz więcej pieniędzy za wyrzeczenia których osoba po innym kierunku nie ma. oczywiście te branże płacą całkiem fajnie ale za jaką cenę. nie wiem jak jest na gazowcach ale co 3 miesiące na 3 miesiące. dzieci i żony nie widać przez taki czas - maskara.

    • 8 1

    • żona Piotra (3)

     Trzeba mieć fajnego sąsiada

     • 5 4

     • (2)

      Myślę, że on puszcza ją kantem w każdym porcie i to wielokrotnie częściej niż ona jego z tym sąsiadem ;p

      • 3 4

      • (1)

       Taki tankowiec LNG podczas kontraktu 3-miesięcznego to ile portów odzwiedzi? Ze 4? I to pewnie zazwyczaj w jakiś krzakach na końcu świata. Wątpię aby w ogóle z tej metalowej puszki na ląd zchodził. Ponawiawiając pytanie, ile rocznie na rączkę można dostać pracując jako oficer na tankowcu LNG? 200k? Czy jednak więcej?

       • 1 0

       • 200k Britisz pounds... per annu(s)m

        • 1 0

   • Zdziwił byś się.

    • 0 0

   • Panie Oficerze do lekarzy to lepiej się nie porównuj bo w kompleksy wpadniesz Panie Oficerze.

    • 4 0

   • Uniwersytetem Morskim jest dopiero od roku.

    Jeżeli ukończyłeś ten Uniwersytet to musisz być bardzo młodym człowiekiem. Twoje zarobki wynikają z tego, że pracujesz dla obcego armatora, a lekarze po GUMedzie są na łasce rządu. Gdy wyjadą za granicę też mają inne zarobki. No i jak można wiązać zarobki rektora z zarobkami absolwentów.

    • 0 1

   • Oficer (1)

    Ja też pływam ale na offshore. Mam już dość, po nowym roku liczę na pracę w korpo i jak dostanę 4000 zł netto to będę zadowolony. Dzieci nie widzę, żona zła i codziennie trzeba uzerac się z Ukraincami

    • 1 0

    • Pływam na LPG, 4 tys to mam za 2 dni pracy :) Szybko wrócisz na morze ;)

     • 0 0

  • Hahaha. Nie wiesz o czym piszesz

   • 1 0

  • Samo pójście na studia, nawet na PG, to nie żaden gwarant. Po każdej uczelni i każdym kierunku można rozwijać karierę, ale trzeba być świadomym, że dyplom to nie jest list z Hogwartu i magicznie nie przeniesie nas do pracy. Trzeba wyciągać ze studiów ile się da i łapać jak najwięcej doświadczenia. Pod tym kątem uczelnie niepubliczne to też dobry wybór, bo przynajmniej w zamian za czesne lepiej opiekują się swoimi klientami - no ale ten klient musi najpierw chcieć z tego skorzystać.

   • 5 0

  • właśnie ... tak tylko lekarze i inżynierowie nakręcają gospodarkę...
   Co za i**otyczne stwierdzenie i spojrzenie na ludzi.
   Korea.... wszyscy tacy sami
   Pozdrawiam

   • 0 2

  • Ale Ty głupi jesteś

   Tak naprawdę nie ma znaczenia jaką Uczelnię skończysz tylko jakie masz predyspozycje i zaangażowanie. Są słabi lekarze i słabi informatycy po tym Twoim PG i GUMEDie

   • 1 0

 • Chyba najsensowniej i w miarę uczciwie to wygląda na PG (1)

  Z drugiej strony PG jest najwyżej ocenianą uczelnią na Pomorzu. Co to znaczy w miarę uczciwie? Uczciwość to w tym przypadku jak najniższa różnica między całkowitą pensją rektora a średnią pensją w uczelni, którą kieruje. A najsensowniej? Nie ma co windować kwoty całkowitej pensji rektora w górę, bo prowadzi to potem do różnych patologii. Niektórzy bardziej zorientowani wiedzą o co chodzi.

  • 74 0

  • A po PG

   Za biurwy w urzedach robią

   • 0 0

 • Jak mówił pewien były Kanclerza na UW to są księstewka profesorów , państwa w państwie (5)

  pomijam że ucza ludzi a sami mają systemy z czasów kamienia łupanego . Jeden z Uniwersytetów ma np 6 systemów informatycznych ( niektóre na Dosie- osobno kadry osobno gospodarka materiałowa, ewidencja napraw i zleceń itp ) a jeszcze ewidencję prowadzi każdy wydział osobno na swoim systemie . Zamiast jednego CRM

  • 50 2

  • Może nie mają jak zdobyć finansowania na nowoczesny CRM (1)

   • 2 4

   • A po co komu nowoczesny CRM?

    I kto ma decydować o tym, czy dany CRM jest nowoczesny czy nie?

    • 1 0

  • meg

   to chyba mowa o UG :)

   • 4 2

  • a ty myślisz (1)

   że w innych instytucjach państwowych to jest jeden system?????
   Czasami do jednej czynności jest kilka systemów, więc zamiast załatwiać sprawy petentów 2x szybciej, to się podwójnie lub potrójnie klika i wpisuje... Sorry ale urzędników tez to denerwuje i wala głową w mur

   • 6 0

   • ale epoka jak za króla świeczka

    a ci dają 2 mld na propagande czy 800 mln na związki wyznaniowe a ludzie nie mają na czym pracować

    • 3 0

 • tam jest jakiś chory system wynagradzania (2)

  kiedyś zaproponowano mi pensja zasadnicza np 2600 , dodatek za wykształcenie 1700 , wysługa lat 2000 , i ruchoma premia 2000 . Po co akie szopki jak za komuny robić . Pensja to pensja 6300+ i po temacie premia

  • 43 1

  • Ustawa kominowa (1)

   • 5 0

   • raczej omijanie ustawy kominowej

    • 3 0

 • (1)

  Ci z UG na pewno tyle, że są nadęci jak jacyś Übermensch... Cieszę się, że olałem UG, wybrałem "podrzędną" uczelnię w pewnym biskupim miejscu i mam fajnego rektora ktory mimo tego, ze ma wiecej lat niz dinozaury nadal dobrze ciągnie, jest przytomny i przede wszystkim dostępny, heheh!

  • 13 18

  • Ja też zmalałem w oczach niektórych znajomych, bo wybrałem prywatną uczelnię specjalizującą się w informatyce, zamiast zacnych uczelni publicznych. A teraz jestem zadowolony z poziomu zajęć, uczelnia praktycznie sama załatwiła mi praktyki (wystarczyło tylko podpytać wykładowców) i nie muszę rozbijać namiotu pod dziekanatem, żeby coś załatwić X) Ogólnie nie ma co w dzisiejszych czasach dzielić wg kryteriów publiczna/prywatna, duża/mała tylko spróbować zorientować się jak prowadzony jest dany kierunek i co mogą ci jeszcze zaoferować (np. dodatkowe szkolenia). Pozdrawiam przyszłych studentów!

   • 1 0

 • Mamona (4)

  Co za różnica ile zarabiają to nie powinno nikogo obchodzić. Jak ktoś im zazdrość to niech wyskoczy w ich kamasze i też będzie mógł doświadczyć zarobków i obowiązków jakie muszą wykonać,ja im nie zazdroszczę może mniej zarabiam Ale mam święty spokój i proszę niech każdy patrzy na siebie.według przysłowia = jak sobie poscielesz tak się wyspisz=

  • 34 38

  • Zybi (1)

   Chodzi o to ile i za co zarabiają
   Sory , ale wartość Polibudy przebija "Uniwersytet Morski " na łeb na szyję .
   Skąd taki przeskok w kasie ?

   • 5 4

   • Morze

    • 3 0

  • to publiczne informacje gamoniu

   to są pieniądze podatników

   • 8 0

  • Mnie obchodzi. Jak startuje do nich na etat to przynajmniej mam wyobrażenie czy 3000 brutto które mi proponują to godziwe pieniądze ;)

   • 8 0

 • (2)

  Wreszcie artykuł który pokazuje prawdziwą sytuację i dysproporcje płacowe w naszym szkolnictwie. Wszyscy trąbią i narzekają że żołnierze maja tak fajnie, tak dużo im płacą i tak szybko idą na emeryturę a tu masz rektor AMW 15 tys pln brutto a rektor np.UG 31.500 pln brutto. Kto będzie miał wyższą emeryturę???

  • 32 2

  • pamietaj że ty pracujes zna ich emeryturę bo to co teraz odkładają idzie na zapłate emerytur ludzi pracujacych za komuny

   bo wszystko przejedli

   • 1 4

  • A że AMW ma połowę budżetu PG i 1/3 UG, to już co tam

   • 3 0

 • Akademia Magii (3)

  Akademia Magii - za te wszystkie wałki i przekręty tyle ?
  Nie dziwię się że tak nisko w rankingach ...
  Każdemu z chętnych maturzystów serdecznie odradzam ... szkoda waszego czasu

  • 43 3

  • Rozumiem że chodzi o dawne AM a teraz UMG?

   Uniwersytet z nazwy...

   • 5 0

  • No faktycznie lepsze UG, gdzie nawet rektor (były) daje przykład, jak tam postępować

   Poszedłem na II stopień na UG po AMG więc mam porównanie i zdecydowanie odradzam UG

   • 4 1

  • kto studiował na akademii ten się w cyrku nie śmieje

   • 5 0

 • (6)

  Coś wam powiem w tajemnicy mam w rodzinie rektora z politechniki....
  No rasitsa taki ze aż glowa boli .....

  • 17 13

  • No niezłe klopsy zarabiają.

   • 0 1

  • (3)

   Ale co tam zaru..ł w zamian za 5tki to jego;)

   • 2 1

   • kompletna bzdura (2)

    żaden mądry facet tak nisko nie upadnie, te dziewczyny co by nawet tak chciały to co one są warte? po co zdrowemu inteligentnemu facetowi takie coś?

    • 5 3

    • nie są nic warte

     ale to nikogo nie obchodzi

     • 2 0

    • One nie maja być warte tylko ładne. Żenić się z nimi nie będzie.

     • 2 0

  • Rektor z Politechniki jest jeden wiec Wilde to Twoja rodzina? Brat? Maż? Ojciec?

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Ptaki, które od razu zdolne są do samodzielnego życia to: