• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Koniec z nauką HiT-u w szkołach. Jest rozporządzenie ministerstwa

ws
21 maja 2024, godz. 14:40 
Opinie (171)
Od września w szkołach pojawią się obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Od września w szkołach pojawią się obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych i obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych - to najważniejsze zmiany, które wejdą do szkół od 1 września 2024 r. Ministra Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.
Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl

Rezygnacja z HiT-u w szkołachOd września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Z kolei nowy przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej.

Zmiana dotycząca rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I szkół ponadpodstawowych oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych.


Nowe zajęcia w szkole - pierwsza pomoc w podstawówceOd września uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej - edukacji przyrodniczej. Chodzi tu o naukę rozwijania nawyków i zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Z kolei w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji.

Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę? Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę?

Zmiany w szkołach branżowychKolejną zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej (rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej) oraz zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I), co umożliwi dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.


Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 - rozporządzenie podpisaneNajważniejsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczą:
  • rozszerzenia katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych (klasy IV-VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II-IV liceum ogólnokształcącego, II-V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia) o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy (w klasie VIII szkoły ponadpodstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych uczniowie uczą się pierwszej pomocy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa);
  • rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w: klasie I liceum ogólnokształcącego, klasie I technikum, klasie I branżowej szkoły I stopnia, klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu;
  • wprowadzenia zmiany o charakterze dostosowującym, będącej konsekwencją zmiany w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), polegającej na zastąpieniu wyrazów "kwalifikacji rynkowej" wyrazami "kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej";
  • skrócenia z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej; rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej;
  • zwiększenia liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) oraz umożliwienie dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł odbywać obowiązkowe zajęcia edukacyjne w podobnym wymiarze tygodniowym w obu semestrach.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (171)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

Święto Uczelni 2024 - Politechnika Gdańska

uroczystość oficjalna

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie miasto jest siedzibą władz województwa Pomorskiego?

 

Najczęściej czytane