stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Media Biznes Kultura - Pomorze 2013

Dyrekcja Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza środowisko naukowe oraz pracowników mediów i instytucji współpracujących z mediami, do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

sie 13

piątek, godz. 18:00

Gdynia,
Wstęp wolny
paź 26-27

wtorek - środa, godz. 10:00

Gdynia
bilety 1199 zł
przedsprzedaż 599 zł
MEDIA - BIZNES - KULTURA

Pomorze 2013

GDAŃSK, 10-11 października 2013 roku

Problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę czy społeczeństwo, podejmowana jest coraz częściej w badaniach naukowych, a także dyskusjach prowadzonych na gruncie gospodarczym, politycznym i kulturowym. Nieustające zainteresowanie mediami oraz interdyscyplinarny charakter ogółu zagadnień stwarza nowe wyzwania dla analizy, z pewnością atrakcyjnej, ale i trudnej w badaniu, materii. Szczególnym wyzwaniem mogą tu być rewolucyjne zmiany spowodowane rozwojem technologii, których efektem jest przeobrażenie dotychczasowych mediów i planowanego charakteru ich odbioru, gdzie toczy się nieustanna walka o pozyskanie uwagi adresata. Taki stan rzeczy uzasadnia potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim gronie osób, podejmujących dyskusję na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów.

Intencją organizatorów jest zaprezentowanie wybranych zagadnień w ujęciu wielu perspektyw medioznawczych, dlatego do podjęcia refleksji zapraszamy pracowników naukowych, teoretyków i praktyków, w tym również studentów kierunków dziennikarskich, którym dedykujemy panel "Młodzi o mediach, biznesie i kulturze", trwając w przekonaniu, że ich wystąpienia mogą stać się przyczynkiem do obiecujących badań nad kształtem i funkcjami współczesnych mediów.

PROGRAM

Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Media a rynek

Proponujemy koncentrację na następujących problemach badawczych: nieznane dotychczas możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami i public relations. Wizerunek przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne - podział rynku, czy podział wpływów? Rynki medialne. Media biznesem. Strategie firm medialnych. Media środkiem przekazu reklam.

2. Język mediów

Media źródłem informacji i rozrywki. Pochodzenie i specyfika przekazów funkcjonujących w mediach. Językowe środki perswazji w tradycyjnych i nowych mediach. Wpływ mediów na kształtowanie postaw językowych i ocenę rzeczywistości. Język reklam oraz konteksty jego funkcjonowania. Pasywność odbiorcy i środki służące jego aktywizacji. Typografia i jej funkcja w językowej komunikacji. Infografika - jej obszary i pogranicza.

3. Etyka i prawo mediów

Biznes medialny a społeczno-kulturowa misja mediów. Uwarunkowania prawno-etyczne wolności i odpowiedzialności mediów. Zagrożenie korupcją wśród dziennikarzy. Aksjologiczne uwarunkowania dziennikarstwa śledczego i prowokacji dziennikarskiej. Zjawisko ukrytej reklamy, autoreklamy medialnej i medialna autokreacja wizerunku mediów. Aksjologiczne wyzwania Internetu. Kultura medialna. Rola mediów w kształtowaniu kultury konsumpcji. Antropologiczne i społeczne wyzwania kultury konsumpcji.

4. Media w życiu społecznym, kulturze i polityce

Zdeterminowanie funkcjonowania mediów w skali regionu i kraju przez całokształt uwarunkowań politycznych, społecznych i cywilizacyjnych. Media jako kreator i źródło postrzegania rzeczywistości historycznej i współczesnej w aspekcie polityki, życia społecznego i kultury. Media jako kreator kształtowania i źródło postrzegania postaw społecznych, tożsamości narodowej i regionalnej.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów. Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej zagranicznej monografii naukowej.

Aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: mbksekretariat@ug.edu.pl

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie zwierzęta spotkasz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane