• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Media-Biznes-Kultura Pomorze 2019

"Media-Biznes-Kultura" to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Konferencja została wpisana w kalendarz obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Rozważania tegorocznej, szóstej już edycji będą obrazować etyczny kontekst procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia etyki słowa i grzeczności językowej. W konferencji udział biorą wybitni eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych z Polski i z zagranicy. Sesje tematyczne skupione są wokół czterech obszarów - media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce. Planowaną ramą dyskusji będzie moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Badacze przedstawią wyniki swych badań dotyczące odpowiedzialności za słowo w działaniach medialnych, biznesowych, politycznych i kulturowych.

Pełny program konferencjiTradycyjnie już podczas konferencji odbędzie się również panel dedykowany doktorantom i studentom "Młodzi o mediach, biznesie i kulturze" podczas którego zaprezentują oni wyniki swoich badań (ukażą się w pokonferencyjnej publikacji złożonej z referatów zaprezentowanych w czasie sesji).

Praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami zostaną zaprezentowane w czasie dwóch otwartych eksperckich paneli dyskusyjnych. Pierwszy to debata z zakresu PR - "Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów", którą poprowadzi prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło. Panel ten jest wynikiem współpracy pomiędzy organizatorami konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019 oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Udział w nim wezmą przedstawiciele PR i marketingu uczelni z całej Polski uczestniczący w XXXIII Konferencji PRom "Uczelnie w procesie zmian, wyzwania komunikacyjne i marketingowe". Drugi panel zatytułowany "Społeczna odpowiedzialność komunikacji" prezentować będzie zagadnienia etyki komunikowania w obszarze biznesu, a poprowadzi go Magdalena Skorupka-Kaczmarek, wieloletnia rzecznik prasowa prezydenta Gdańska. Wydarzenie to jest kontynuacją prac kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z podmiotami rynkowymi nad upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej komunikacji w przestrzeni publicznej.

21 października - poniedziałek
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

Prowadzenie: dr Beata Czechowska-Derkacz

Więcej o tematyce spotkania: https://bit.ly/32eEpsV

I: Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów

Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie wyjątkowej debaty.

Patronat honorowy panelu: Stowarzyszenie PRom, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Instytut Monitorowania Mediów

22 października - wtorek
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

Prowadzenie: Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Więcej o tematyce spotkania: https://bit.ly/2LvQrYX

II: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji

Prelegentami panelu "Społeczna odpowiedzialność w komunikacji" będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście "słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem".


22 października odbędzie się również kolejne spotkanie z cyklu "Dziennikarze - studentom" pod tytułem Media w czasach zagłady. Tym razem gościem konferencji będzie absolwentka kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Anna Mierzejewska, redaktor naczelna polskiej edycji "Playboya".

Wydarzenie na Facebooku:
www.facebook.com/events/407448296510395

---

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Konsulat Honorowy Księstwa Luksemburga w Sopocie. Partner edukacyjny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Patronat honorowy paneli eksperckich: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "Prom", Odpowiedzialny Biznes.pl, Instytut Monitorowania Mediów, Press Service.

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, SentiOne, Starter, Grupa NDI, Farm Frites Poland.

Konferencję wspierają: So Blue Sky, Novae Res, Studio 102, studenckie koło naukowe UG Inspiar.

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", Trojmiasto.pl, "Forum
Akademickie", "Progress", "Radio MORS, "Gazeta Uniwersytecka", CDN...

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Owady to:

 

Najczęściej czytane