• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Od kształcenia do kariery

30 listopada 2008 (artykuł sprzed 14 lat) 
Dwudziestu studentów i absolwentów będzie od poniedziałku uczestniczyło w warsztatach pt. "Metodologia zarządzania projektem". Przygotowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego szkolenie jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatytułowanego "Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim".

Projekt "Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim" jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednego z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Całością zarządza Prorektor ds. Kształcenia prof. Maria Mendel, kierownikiem natomiast jest mgr Magdalena Jagiełło - Rusiłowska.

Komponenty, czyli części projektu adresowane są do środowiska akademickiego i przyszłych studentów uczelni. Warsztaty, które rozpoczną się w poniedziałek są jednym z jego elementów. Biuro Karier działające w UG od 8 lat przygotowało zadanie pt. "Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek", które ma na celu lepsze przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do wejścia na rynek pracy.

Realizacja tego będzie możliwa m.in. dzięki utworzeniu nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającym korzystanie z ofert Biura Karier zarówno przez studentów, absolwentów, jak i pracodawców, zorganizowanie spotkań z pracodawcami na temat polityki kadrowej firm województwa pomorskiego czy podniesienie poziomu usług z zakresu doradztwa zawodowego. Studenci i absolwenci będą mieli także możliwość poznania podczas szkolenia zasady zakładania działalności gospodarczej oraz metodologii zarządzania projektami, dzięki czemu zyskają umiejętności kreatywnego planowania kariery, niezależnie od studiowanego lub ukończonego kierunku studiów.

- Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Pozwalają bowiem doskonalić umiejętności, które są uniwersalne na każdym stanowisku pracy - wszystko, co robimy - ta małe i duże projekty - mówi Anna Wierzchowska z Biura Karier UG. - Projekt jest naturalną kontynuacją zadań, które wykonujemy. Od początku działalności pomagamy i przygotowujemy studentów oraz absolwentów do wejścia w aktywne życie zawodowe, promujemy ich wśród pracodawców.

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi pośrednictwo pracy stałej oraz dorywczej, informuje na bieżąco o programach praktyk, staży, konkursach, stypendiach, targach pracy, wydarzeniach rekrutacyjnych itp., zaprasza profesjonalnych trenerów do prowadzenia bezpłatnych warsztatów i szkoleń poświęconych poszukiwaniu pracy, podnoszeniu własnych umiejętności, itp.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Wydarzenia

Kino Kobiet - Na Twoim miejscu

projekcje filmowe, spotkanie

Konkurs wiedzy o zarządzaniu i ekonomii

sesja naukowa

Lindy Hop od podstaw

warsztaty, kurs tańca, zajęcia rekreacyjne

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Co to jest ewolucja?

 

Najczęściej czytane