• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Program Zdrovve Love wraca w nowej odsłonie

ws
2 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (378)
Zdrovve Love jest skierowane do chętnych uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Zdrovve Love jest skierowane do chętnych uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Po dwóch latach przerwy wywołanej pandemią Gdańsk wznawia realizację programu Zdrovve Love skierowanego do chętnych uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Nowym realizatorem jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, a opiekę merytoryczną sprawuje prof. Maria Beisert, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Co się zmieni?Czy twoje dziecko bierze udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie lub innych, w których jest edukacja seksualna?

- Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet SWPS, wynika, że 30 proc. nastolatków informacje dotyczące zdrowia seksualnego czerpie od znajomych. Drugim źródłem wiedzy i to powinno chyba nas wszystkich przerażać, bo dla ponad 12 proc., są filmy i materiały pornograficzne. Myślę, że żaden dorosły, żaden nauczyciel, żaden rodzic, żaden naukowiec, osoba biorąca odpowiedzialność za życie publiczne nie może koło takich danych przejść obojętnie. Dlatego przygotowaliśmy nową odsłonę programu Zdrovve Love - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dzisiaj program ten jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie zmienia się główna zasada, że to rodzice muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo nastolatków w tym programie.
W trakcie zajęć, które powierzone zostaną ekspertom, omawiane będą takie tematy, jak:
  • wprowadzenie do seksualności i praw seksualnych człowieka;
  • dojrzewanie i rozwój psychoseksualny;
  • zdrowie prokreacyjne;
  • antykoncepcja i metody planowania rodziny.

Nowym realizatorem programu został Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Materiał został przygotowany w oparciu o wiedzę specjalistów z Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

- Popieram bycie człowiekiem samowiednym. Wszystko jedno, czy wiedza o sobie pochodzi z naszych własnych doświadczeń, czy wiedza o sobie pochodzi z zewnątrz. Seksualny z nas jest każdy - to jest fakt. Natomiast argument, że seksualność jest cechą każdego człowieka, pociąga za sobą informację, dlaczego potrzebna jest edukacja. Dojrzewanie czy dorastanie jest okresem burzy i naporu. Bardzo wspieram fakt, że w tym czasie edukacja seksualna jest szczególnie potrzebna i że Gdańsk zaczyna od tego - mówi prof. Maria Beisert, seksuolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Uczniowie rezygnują z religii i WDŻ, bo Uczniowie rezygnują z religii i WDŻ, bo "wieje nudą"

Udało się zmodyfikować Zdrovve LoveProgram "Wsparcie prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2025" został przegłosowany przez Radę Miasta Gdańska.

- Jako osoba, która miała przyjemność współpracować przy realizacji pierwszej edycji programu wsparcia prokreacji dla gdańszczanek i gdańszczan, bardzo się cieszę, że właśnie w tym momencie udało się zmodyfikować Zdrovve Love. Odpowiedzialnie podchodząc do sprawy, przekazujemy młodym ludziom rzetelną wiedzę i, mam nadzieję, że będą oni czerpać tę wiedzę właśnie z tego programu - mówiła radna Beata Dunajewska.
- Cieszę się bardzo, że rozwijamy ten program, że jest kontynuowany, że jako pierwsi w Polsce robimy to kompleksowo, czyli nie tylko sama procedura in vitro, ale wszystkie dodatkowe moduły, o których właśnie mówimy i szczególnie ten moduł edukacyjny. Chciałbym, żeby młodzież, nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce czerpała wiedzę z tak dobrze przygotowanych programów. Nie chciałbym, żeby młodzież słuchała o cnotach niewieścich, czy też, że nie mamy odpowiedniego rozwoju demograficznego przez to, że kobiety dają w szyję. Jesteśmy w XXI wieku - Czechy, kraj, który nie uchodzi za kraj katolicki, jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu naturalnego. Polska, kraj, o którym mówimy, że jest katolicki, ma największe załamanie demograficzne od czasów II wojny światowej. To pokazuje, że tego typu programy - świadome macierzyństwo zdrowia, zdrowie seksualne - jest bardzo istotne i bardzo się cieszę, że wspólnie możemy to tworzyć - mówił Krystian Kłos, radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.
Minister Czarnek przeciwko programowi Zdrovve Love w szkołach Minister Czarnek przeciwko programowi Zdrovve Love w szkołach

296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestnikówPod koniec 2021 r, zakończyła się ewaluacja pierwszego etapu programu Zdrovve Love. Zasadniczym celem było określenie jakości stopnia realizacji celu programu, w tym przede wszystkim wskazanie efektów realizowanych działań, trafności ich doboru, oceny dostępności usług oraz opinii na temat wdrażania i realizacji.

Od 2017 do 2020 r. zrealizowano 296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestników. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla 2779 rodziców i 2870 uczniów. W 21 gdańskich placówkach oświatowych projekt odbył się lub był w trakcie rozpoczęcia.

- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy i zaprezentowaliśmy wyniki ewaluacji poprzedniej edycji Zdrovve Love, z których jasno wynikało, że powinien być on poszerzony o zwiększenie zakresu informacji dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Bardzo ważne jest, w jaki sposób wspierane jest bezpieczeństwo młodych ludzi zarówno w kontekście obawy o czerpanie informacji z internetu, oglądanie pornografii, eliminowanie niebezpiecznych i niepożądanych zachowań, a także budowanie własnych granic i zrozumienie, czym jest wykorzystanie seksualne. Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, w rówieśniczych grupach od 15 do 20 osób - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
Briefing zapowiadający nową odsłonę programu Zdrovve Love. Briefing zapowiadający nową odsłonę programu Zdrovve Love.

Pilotaż z młodzieżąPierwszym odbiorcą nowej formuły programu Zdrovve Love byli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i pierwsi chętni uczniowie. Pilotażowe warsztaty odbyły się w listopadzie i spotkały się z pozytywnym odbiorem.

- Bardzo się cieszę, że w Gdańsku rusza druga edycja programu Zdrovve Love i cieszy mnie również fakt, że jako młodzieżowa Rada Miasta Gdańska mogliśmy podjąć współpracy się z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i mogliśmy uczestniczyć przy organizacji warsztatów. Jako przewodniczący młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i zarazem osoba młoda, jestem pewien, że moi rówieśnicy i rówieśniczki będą brali aktywny udział w tych warsztatach. Wierzę również, że dyrektorzy gdańskich szkół będą zachęcali swoich uczniów do brania udziału w tym programie. Mamy 21 wiek i ludzka seksualność nie może być tematem tabu. Naszym prawem jest wiedzieć, bo wiedza to nasz komfort i bezpieczeństwo. I nieważne, jakie decyzje będą podejmowane w państwie, młodzi gdańszczanie i młode gdańszczanki zawsze będą otwarci na rozmowę. Jako pokolenie ludzi, którzy już powoli wchodzą w dorosłość, nie możemy unikać tematów dla nas niewygodnych. Stoimy i zawsze będziemy stali po stronie dialogu - mówi Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne, mające udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz udokumentowane doświadczenie w pracy szkoleniowej w zakresie edukacji seksualnej w okresie ostatnich 3 lat.

Fundacja Sexed.pl otworzyła linię pomocy dla osób doświadczających przemocy seksualnej Fundacja Sexed.pl otworzyła linię pomocy dla osób doświadczających przemocy seksualnej

Jak wziąć udział w zajęciach?Aby zajęcia mogły odbyć się w szkołach, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, rady rodziców, rodzica/opiekuna dziecka oraz wola ucznia.

Warsztat edukacyjny na terenie GOPZiPU to jednorazowe 5-godzinne spotkanie składające się z 5 modułów. Aby wziąć w nich udział, konieczne jest indywidualne zgłoszenie uczniów, a także zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Każda grupa zajęciowa może liczyć od 15 do 20 osób.

- Brak wiedzy to zagrożenie, dlatego my jako jednostka powołana do wspierania kompetencji zdrowotnych mieszkańców odpowiadamy wiedzą na potrzeby młodych ludzi. Zapraszamy wszystkich tych, którzy tą wiedzą są zainteresowani. Postaramy się, aby wiedza, którą będziemy przekazywali, była dostępna, wysokiej jakości i oparta na dowodach naukowych - mówił Marek Jankowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
Szkoły zainteresowane organizacją warsztatów w placówkach powinny zgłaszać się do Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Zapisy na warsztaty organizowane w siedzibie GOPZiPU możliwe będą 7 grudnia po wykładzie online dla rodziców z prof. Marią Beisert.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (378)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Żuraw w Gdańsku to:

 

Najczęściej czytane